بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغضم گرفته وقتشه ببارم جه بی هوا هوای گریه دارم باز کاغذام با تو خط خطی شد خدا این حس و حالو دوس ندارم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو يه ماهه نگاه به راه منو نمي بيني نمي شنوي آه منو نميشه هميشه دل بخواه منو . . . تو كه هفته به هفته به هفته منو حيف اون همه روزاي رفته منو فراموش كني رفته به رفته منو..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جایی از زندگی رسیدم که دیگه نه دیدنتو ارزو میکنم نه رفتنت و....فقط میگم هرچی خیرباشه. بدجور سپردیمون دست قسمت بی معرفت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي رفت گفت شايد برگردم , رفتنش مرا نمي آزارد , شايدش دردناك است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ته نامردی یعنی اینکه اسم هوس بازیاتو بذاری حق انتخاب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم میگیرد. . . وقتی میبینم سهم من از تمام تو. . . از تمام یک عشق. . . فقط چند عکس و چند پیام و  کمی خاطره است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشکال نداره.... رفت که رفت... شاید من بودم شاید بدرفتاری باهاش کردم شاید کم بهش گفتم دوست دارم شاید کاری که دوست نداشت انجام دادم ولی....... ولی بخدا من بد نبودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید شاید فقط شاید سالهای سال بعد یک جمعه مثل دیروز بعد از بغض و مرور خاطراتت تصمیم بگیرم قید تو وخاطراتت را بزنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی دل هیچ کس هم سایز دلت نیست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دســـت آن كودك كه رهـــا شد در شلوغـــي خيابان هـــا.... طعـــم آن دستـــم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اکنون کجاست؟ چه میکند ؟ سردش نیست؟ غذا خورده است ؟ حالش خوب است ؟ همه بر وفق مراد است ؟ میپرسید چه کسی ؟ . . . کسی که فراموشش کرده ام . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی میرسه که دیگه از خدا نه پول میخوای نه خونه میخوای و نه … ! یه موقع هایی هست فقط یه دل خوش میخوای ! فقط یه دل خوش …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی  سخته  یکیو  به اندازه ی  وجودت  دوست  داشته  باشی  بعدش  با تمام  توانت  بخوای  فراموشش  کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دوستت نداره خب نداره دیگه.این همه غم وغصه و دلتنگی واسه چی?میدونم سخته ولی چارش صبره خدابه هر زنی یه شوهر وبه هر مردی یه زن بدهکاره...فقط باید وقتش برسه همین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز چشم مست تو امید خواب می بینم تو خوش بخفت که ما را قرار خفتن نیست به دیدن از تو قناعت نمی توانم کرد حکایتی دگرم هست و جای گفتن نیست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عاشقانه هایم را روی همین دیوار مجازی می نویسم! از لج تو... از لج خودم... که حاضر نبودیم یک بار این ها را واقعی به هم بگوییم...!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغضم گرفته وقتشه ببارم جه بی هوا هوای گریه دارم باز کاغذام با تو خط خطی شد خدا این حس و حالو دوس ندارم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو يه ماهه نگاه به راه منو نمي بيني نمي شنوي آه منو نميشه هميشه دل بخواه منو . . . تو كه هفته به هفته به هفته منو حيف اون همه روزاي رفته منو فراموش كني رفته به رفته منو..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جایی از زندگی رسیدم که دیگه نه دیدنتو ارزو میکنم نه رفتنت و....فقط میگم هرچی خیرباشه. بدجور سپردیمون دست قسمت بی معرفت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي رفت گفت شايد برگردم , رفتنش مرا نمي آزارد , شايدش دردناك است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ته نامردی یعنی اینکه اسم هوس بازیاتو بذاری حق انتخاب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم میگیرد. . . وقتی میبینم سهم من از تمام تو. . . از تمام یک عشق. . . فقط چند عکس و چند پیام و  کمی خاطره است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشکال نداره.... رفت که رفت... شاید من بودم شاید بدرفتاری باهاش کردم شاید کم بهش گفتم دوست دارم شاید کاری که دوست نداشت انجام دادم ولی....... ولی بخدا من بد نبودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید شاید فقط شاید سالهای سال بعد یک جمعه مثل دیروز بعد از بغض و مرور خاطراتت تصمیم بگیرم قید تو وخاطراتت را بزنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی دل هیچ کس هم سایز دلت نیست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دســـت آن كودك كه رهـــا شد در شلوغـــي خيابان هـــا.... طعـــم آن دستـــم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اکنون کجاست؟ چه میکند ؟ سردش نیست؟ غذا خورده است ؟ حالش خوب است ؟ همه بر وفق مراد است ؟ میپرسید چه کسی ؟ . . . کسی که فراموشش کرده ام . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی میرسه که دیگه از خدا نه پول میخوای نه خونه میخوای و نه … ! یه موقع هایی هست فقط یه دل خوش میخوای ! فقط یه دل خوش …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی  سخته  یکیو  به اندازه ی  وجودت  دوست  داشته  باشی  بعدش  با تمام  توانت  بخوای  فراموشش  کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دوستت نداره خب نداره دیگه.این همه غم وغصه و دلتنگی واسه چی?میدونم سخته ولی چارش صبره خدابه هر زنی یه شوهر وبه هر مردی یه زن بدهکاره...فقط باید وقتش برسه همین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز چشم مست تو امید خواب می بینم تو خوش بخفت که ما را قرار خفتن نیست به دیدن از تو قناعت نمی توانم کرد حکایتی دگرم هست و جای گفتن نیست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عاشقانه هایم را روی همین دیوار مجازی می نویسم! از لج تو... از لج خودم... که حاضر نبودیم یک بار این ها را واقعی به هم بگوییم...!