بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل کسی که بسته باشندش به تخت تا چیزی را ترک کند که بیشتر از جان دوست داردش ، تمام تنم درد می‌کند و ترجیح می‌دهم این بار به جای خوب شدن، از دل‌تنگی بمیرم...:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابرها گاهی پرنده می شوند گاهی شکل های دیگر و گاه گاهی که به ندرت شبیه من می شوند می بارند! ناصر رعیت نواز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقبت دستانمان رو میشود با شعرها... مثل چشمانی که بعد از گریه ها پف میکنند...!! سجاد رشیدی پور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی ازبدبختیای بعضیا ازجمله خودم اینه که کسی روندارن دلتنگش بشن البته همین بدبختی بزرگترین خوشبختیه زندگیشونم محسوب میشه,,

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیشی کوچولو کجایی؟... تودرحال چه کاری؟... جوجوتو دوست میداری؟... جوجو دلش تنگته... تنگ دل سنگته... میبوسمت هزارتا... جواب میخاد د یالا..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیـگر احـتمال بـازگـشتن تــو  لطـیفه ای ست کـه دوستـان قدیـمی مـرا با آن دسـت می انـدازنـد و آن قـدر در خـلأ غیبـتت مـرده ام کـه هیـچ زنـگ تلـفنی مـرا از جـا نمـی پـرانـد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل تنگم  انقدر دل تنگم که روزگار خسته ام کرده ...... دل تنگ دوران کودکی ام که دیگر هیچوقت بر نمیگردد........... چه روز های خوشی بود........... دوستان ان روز هایم امروز دشمنم شدهاند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایم گوش ماهی بیاور ؛ گوشم از حرف آدمیان ، پر است... یک پیاله صدای دریا  کافیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پلی چوبی و پوسیده بر رودخانه ای طغیانگرم چه بیهوده است انتظارِ عبورِ تو .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگه واسه روزايي كه فقط منو ميخواستي!  يعني اون روزا برميگرده؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ســــلامـتي  هرکي زديم رفـت...!  ⇜ايـن دفـعه ميـزنيــم  بــه ســلامـتي غـــم ...  ※شـــايـــد اونـم رفــت... هه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فک کنم دلمو چین زده "اخه فقط یه روزه که ندیدمت"پس چرا انقد زودتنگ شده برات؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صادقانه دوسم نداشته باش امادروغکی امیدوارم نکن.باور کن این دردش کمتره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

♜زنــدگى اونــجايي♜ ⇦ســخــت ميــشــه⇨ ⇜⇜حـــرف داري

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

*♡* کــاش حضانت مــرا  آغــوش "تـــــــــــو"  به عهـده می گرفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با همه ی غمی دارم اهنگ شاد گوش میدم نمیدونم شاید دیوونه شدم شایدم دیوونشم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل کسی که بسته باشندش به تخت تا چیزی را ترک کند که بیشتر از جان دوست داردش ، تمام تنم درد می‌کند و ترجیح می‌دهم این بار به جای خوب شدن، از دل‌تنگی بمیرم...:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابرها گاهی پرنده می شوند گاهی شکل های دیگر و گاه گاهی که به ندرت شبیه من می شوند می بارند! ناصر رعیت نواز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقبت دستانمان رو میشود با شعرها... مثل چشمانی که بعد از گریه ها پف میکنند...!! سجاد رشیدی پور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی ازبدبختیای بعضیا ازجمله خودم اینه که کسی روندارن دلتنگش بشن البته همین بدبختی بزرگترین خوشبختیه زندگیشونم محسوب میشه,,

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیشی کوچولو کجایی؟... تودرحال چه کاری؟... جوجوتو دوست میداری؟... جوجو دلش تنگته... تنگ دل سنگته... میبوسمت هزارتا... جواب میخاد د یالا..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیـگر احـتمال بـازگـشتن تــو  لطـیفه ای ست کـه دوستـان قدیـمی مـرا با آن دسـت می انـدازنـد و آن قـدر در خـلأ غیبـتت مـرده ام کـه هیـچ زنـگ تلـفنی مـرا از جـا نمـی پـرانـد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل تنگم  انقدر دل تنگم که روزگار خسته ام کرده ...... دل تنگ دوران کودکی ام که دیگر هیچوقت بر نمیگردد........... چه روز های خوشی بود........... دوستان ان روز هایم امروز دشمنم شدهاند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایم گوش ماهی بیاور ؛ گوشم از حرف آدمیان ، پر است... یک پیاله صدای دریا  کافیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پلی چوبی و پوسیده بر رودخانه ای طغیانگرم چه بیهوده است انتظارِ عبورِ تو .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگه واسه روزايي كه فقط منو ميخواستي!  يعني اون روزا برميگرده؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ســــلامـتي  هرکي زديم رفـت...!  ⇜ايـن دفـعه ميـزنيــم  بــه ســلامـتي غـــم ...  ※شـــايـــد اونـم رفــت... هه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فک کنم دلمو چین زده "اخه فقط یه روزه که ندیدمت"پس چرا انقد زودتنگ شده برات؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صادقانه دوسم نداشته باش امادروغکی امیدوارم نکن.باور کن این دردش کمتره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

♜زنــدگى اونــجايي♜ ⇦ســخــت ميــشــه⇨ ⇜⇜حـــرف داري

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

*♡* کــاش حضانت مــرا  آغــوش "تـــــــــــو"  به عهـده می گرفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با همه ی غمی دارم اهنگ شاد گوش میدم نمیدونم شاید دیوونه شدم شایدم دیوونشم