بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در نیزار پرنده ای اندوهگین می خواند گویی چیزی را به یاد آورده که بهتر بود فراموش کند.... "تسورا یوکی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه نباشم. . . فقط نیستم. . . همین!!!..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دلتنگی چیزی شنیده ای؟!! مثل این است که دستت راباکاغذ بریده باشی! زخمی نمیزند؛ خونی نمیریزد؛ ولی می سوزاند؛ عجیب میسوزاند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما میگیم حالِمون خوبه ,  وَلی شِنوندِه هم  بآید عاقِل باشه دیگه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بلاتكليفم به اينكه قهري هنوز؟! دلتنگم ميشوي هنوز؟! برايت مهمم هنوز؟! اين سوالها را من هر روز در دلم از تو ميپرسم اما فقط ميدانم كه مي خواهمت من هنوز...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا دیگه هرچی هستم کاردست خودتم دیگه ای بابا یکم تحویل بگیرلطفا نزارناامیدشم....شایدم شدم...فقط شاید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام... خدایا؟ اینجا گلنوشم حاضره ها اخ ببخشید ، حواسم نبود با بنده هایی که دوسشون دارین خلوت کرده بودین خواستم اعلام حضور کنم :) ببخشید مزاحمتونم شدم خدافظ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثلِ یک آسمانِ بی‌مهتاب، مثلِ یک عکسِ منجمد در قاب، مثلِ یک ماهی ِ جدا از آب آدمِ بی‌قرار این‌گونه‌ست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لباس هایم که تنگ میشد میدادم به این و ان... اما دل تنگم را چه کسی میخواهد؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمین را گفتند:ازچه در گردشی؟زمین گفت:ازفقدان عاطفه ها ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کفش هام غبطه می خورم که نمی فهمند زمانی این راه را با تو رفته اند... "مژگان عباسلو"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به انتظارت می مونم ... این دیگه راه آخره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزای تـعـطـیـل سخـتــ تـر میـگـذرن چــون میــدونـم وقـتــــ داری بــه مـن فـکر کنــی ، امــا نـمـی کــنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کابوس یعنی: خوابی که تو در آن نباشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بایادتواین ستاره هارنگی بود/این دفترخاطرات من سنگی بود/ازدرس کلاس عشق سهمم باز/یک زنگ فقط دوری ودلتنگی بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سـتاره هـا وقـتـی مـیـشکـنـن مـیـشـن شـهـاب امـا دلـی کـه مـیـشـکـنـه مـیـشـه یـه ســـوال بـی جـواب.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در نیزار پرنده ای اندوهگین می خواند گویی چیزی را به یاد آورده که بهتر بود فراموش کند.... "تسورا یوکی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه نباشم. . . فقط نیستم. . . همین!!!..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دلتنگی چیزی شنیده ای؟!! مثل این است که دستت راباکاغذ بریده باشی! زخمی نمیزند؛ خونی نمیریزد؛ ولی می سوزاند؛ عجیب میسوزاند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما میگیم حالِمون خوبه ,  وَلی شِنوندِه هم  بآید عاقِل باشه دیگه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بلاتكليفم به اينكه قهري هنوز؟! دلتنگم ميشوي هنوز؟! برايت مهمم هنوز؟! اين سوالها را من هر روز در دلم از تو ميپرسم اما فقط ميدانم كه مي خواهمت من هنوز...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا دیگه هرچی هستم کاردست خودتم دیگه ای بابا یکم تحویل بگیرلطفا نزارناامیدشم....شایدم شدم...فقط شاید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام... خدایا؟ اینجا گلنوشم حاضره ها اخ ببخشید ، حواسم نبود با بنده هایی که دوسشون دارین خلوت کرده بودین خواستم اعلام حضور کنم :) ببخشید مزاحمتونم شدم خدافظ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثلِ یک آسمانِ بی‌مهتاب، مثلِ یک عکسِ منجمد در قاب، مثلِ یک ماهی ِ جدا از آب آدمِ بی‌قرار این‌گونه‌ست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لباس هایم که تنگ میشد میدادم به این و ان... اما دل تنگم را چه کسی میخواهد؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمین را گفتند:ازچه در گردشی؟زمین گفت:ازفقدان عاطفه ها ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کفش هام غبطه می خورم که نمی فهمند زمانی این راه را با تو رفته اند... "مژگان عباسلو"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به انتظارت می مونم ... این دیگه راه آخره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزای تـعـطـیـل سخـتــ تـر میـگـذرن چــون میــدونـم وقـتــــ داری بــه مـن فـکر کنــی ، امــا نـمـی کــنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کابوس یعنی: خوابی که تو در آن نباشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بایادتواین ستاره هارنگی بود/این دفترخاطرات من سنگی بود/ازدرس کلاس عشق سهمم باز/یک زنگ فقط دوری ودلتنگی بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سـتاره هـا وقـتـی مـیـشکـنـن مـیـشـن شـهـاب امـا دلـی کـه مـیـشـکـنـه مـیـشـه یـه ســـوال بـی جـواب.