بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به پایان "من و تو" اندیشیدی باورت نبود که پایان من و تو فقط پایان "ما" نیست آغاز دنیایی است بی "ما" و دنیا بدون "ما " پر است از هزاران "من و تو" ی تنها!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدتهاست نه به امدن كسي دلخوشم ،نه از رفتن كسي دلگير ،بيكسي هم عالمي دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ی "دریا" اشک برای ریختن دارم ی "دل" گرفته ی "زندگی" پراز خالی من سرشارم از "تنهایی"و"دلتنگی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه بودم فکر میکردم تنهایی یعنی وقتی که هیچکی خونه نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه بهت میگفتم دلم میخواد خوشحالت کنم . چه کنم که حالا دلیل خوشحالیت ، نبودن منه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که با زبونش حرف میزنه هم صحبت خوبی نیست!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردی رو زمین بدتر از همین در تنها شدن نیست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها چیز با کیفیت زندگیمون <درد> بود که هر چقدر کشیدیم پاره نشد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می چکید قطره های عشقم به زمین . . . در مسیری بازگشت قرار همیشگی گفتن سلام به جای بدرود . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از "رفتنت" همه ی "آرزوهایم" را گذاشتم در "جعبه ای" و انداختم به "دریا" یا "تو"جعبه را میبینی یا یا در "دریا" سرگردان میشم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته... وقتی ناتوان می ایستی در مقابل از دست دادن با ارزش ترین چیز زندگیت... Silver

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﺭﻭﻧﻢ ﻏﻮﻏﺎﺳﺖ . . . ﺳﺎﺩﻩ ﻣﯿﺸﮑﻨﻢ . . . ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻠﻨﮕﺮ ﮐﻮﭼﮏ ! ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﺒﻮﺩﻡ ! ﺷﺪﻡ . . . ! . . . ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺷﺪﻩ ، ﺣﺘﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺨﻨﺪﯾﻢ ، ﻣﻨﻈﻮﺭﻣﺎﻥ ﭼﯿﺰ ﺩﯾﮕﺮﯾﺴﺖ . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوش من دیگر برای تو سرد است، تو از همان اول مهاجر بودی پرستوی من... کوچ کن به آغوش گرم دیگری...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفت؟ بسلامت....من خدا نیستم بگم صدبار اگر توبه شکستی بازای....اونکه رفت به حرمت اونچه ک باخودش برد حق برگشت نداره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پزشک میشم برای گرفتن انتقام خیلیا از مریضی.پست اولی هرگز این چاهار چیز را در زندگی نشکن اعتماد....قول.....رابطه......قلب زیرا اینها وقتی میشکنند صدا ندارند اما درد بسیاری دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... . . . تموم آرزوم رسیدن ب زندگیمه به حرمت این ماه عزیز وپربرکت ،، ب زندگیم برکت بده وعشقمو بهم برگردون بزا مال من باشه  خدایاکمکم کن..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به پایان "من و تو" اندیشیدی باورت نبود که پایان من و تو فقط پایان "ما" نیست آغاز دنیایی است بی "ما" و دنیا بدون "ما " پر است از هزاران "من و تو" ی تنها!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدتهاست نه به امدن كسي دلخوشم ،نه از رفتن كسي دلگير ،بيكسي هم عالمي دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ی "دریا" اشک برای ریختن دارم ی "دل" گرفته ی "زندگی" پراز خالی من سرشارم از "تنهایی"و"دلتنگی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه بودم فکر میکردم تنهایی یعنی وقتی که هیچکی خونه نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه بهت میگفتم دلم میخواد خوشحالت کنم . چه کنم که حالا دلیل خوشحالیت ، نبودن منه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که با زبونش حرف میزنه هم صحبت خوبی نیست!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردی رو زمین بدتر از همین در تنها شدن نیست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها چیز با کیفیت زندگیمون <درد> بود که هر چقدر کشیدیم پاره نشد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می چکید قطره های عشقم به زمین . . . در مسیری بازگشت قرار همیشگی گفتن سلام به جای بدرود . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از "رفتنت" همه ی "آرزوهایم" را گذاشتم در "جعبه ای" و انداختم به "دریا" یا "تو"جعبه را میبینی یا یا در "دریا" سرگردان میشم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته... وقتی ناتوان می ایستی در مقابل از دست دادن با ارزش ترین چیز زندگیت... Silver

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﺭﻭﻧﻢ ﻏﻮﻏﺎﺳﺖ . . . ﺳﺎﺩﻩ ﻣﯿﺸﮑﻨﻢ . . . ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻠﻨﮕﺮ ﮐﻮﭼﮏ ! ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﺒﻮﺩﻡ ! ﺷﺪﻡ . . . ! . . . ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺷﺪﻩ ، ﺣﺘﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺨﻨﺪﯾﻢ ، ﻣﻨﻈﻮﺭﻣﺎﻥ ﭼﯿﺰ ﺩﯾﮕﺮﯾﺴﺖ . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوش من دیگر برای تو سرد است، تو از همان اول مهاجر بودی پرستوی من... کوچ کن به آغوش گرم دیگری...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفت؟ بسلامت....من خدا نیستم بگم صدبار اگر توبه شکستی بازای....اونکه رفت به حرمت اونچه ک باخودش برد حق برگشت نداره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پزشک میشم برای گرفتن انتقام خیلیا از مریضی.پست اولی هرگز این چاهار چیز را در زندگی نشکن اعتماد....قول.....رابطه......قلب زیرا اینها وقتی میشکنند صدا ندارند اما درد بسیاری دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... . . . تموم آرزوم رسیدن ب زندگیمه به حرمت این ماه عزیز وپربرکت ،، ب زندگیم برکت بده وعشقمو بهم برگردون بزا مال من باشه  خدایاکمکم کن..