بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درگیره این دنیا شدم ، دنیای من محدود شد / وقتی فراموش کردمت ، دار و ندارم دود شد / دوریه من از تو فقط ، عذابه بی اندازه داشت / بی خبر از اینکه نگاهت منو تنها نمیذاشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـــنــهــایــــــی هـــمــیـنـــ اســــت تــــکـــرار نـــامــنــظـــم مــــن بـــی تــــو بـــــی آنــــکـــه بــــدانـــی برای تــو نــفــــــــس مــیـــکــشــم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر لحظه که فکر میکنم اینهمه از تو دور شدم ... دوباره گریم میگیره دلم میگیره از خودم ... همهمه ی این روزگار منو به تنهایی سپرد ... فکرِ زمینو آدماش از دل ِ من یادتو برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دلم گرفت ، زیرِ باران گریه کردم … وقتی اشکهایم میان قطره های باران گم شدند ، تازه فهمیدم غمِ من چقدر کوچک است و غمِ آسمان چقدر بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت کن بگذار بغض هایت سربسته بماند گاهس سبک نشوی سنگین تری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاه پناهم بده خسته راه آمدم آه نگاهم نکن غرق گناه آمدم امروز رسیدم مشهد و من دعاگوی تک تکتون هستم آقاجون شرمنده کردی و بعد 11 سال منو طلبیدی السلام علیک یا علی بن موسی الرضا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه ماه رمضون دیگه... برعکس هرسال، امسال تنهایی میریم مهمونی خدا... تورو نمیدونم ولی من نذر کرذم یک ذره هم خطایی نکن تو این ماه عوضش خدام تورو بمن بده... خدایا دلمو ببین..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران كه آمد... میخواستم سراغت را بگیرم! اما... خوب میدانستم این بار هم که پیدایت کنم... باز زیر چتر دیگرانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديگر نه بحث ميكنم نه توضيح ميخواهم نه توضيح ميدهم نه دنبال دليل ميگردم فقط نگاه ميكنم سكوت ميكنم وفاصله ميگيرم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

- میدونِـه؟ +چـی رو!؟ - کـ حـآلـت خـوبـ نـی ! +نــهَ -میـدونـِه دِلت شِکستِه؟ +نــَ -میـدونِه شبآ تـآ صــُب گریــه میکُنـی؟! +نــَ - ـاصَنُ مهمی وـاسَش؟ + فِکـ نَکنَمـ .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض ،سه حرف دارد ؛اما کلی حرف دارد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخته دلتنگ کسی باشی و اون نه وقتی که میره تو تنهاشی و اون نه... سخته خیلی سخته 〒_〒

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ شده برای روزهای کودکی که بهانه ی گریه ام داشتن یک عروسک بود! نه یک آدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حرف بی ربطیست!!!  که مرد گریه نمی کند.. گاهی انقدر بغض داری که فقط باید مرد باشی تا بتوانی گریه کنی!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جايي هست كه جز تو هيچكس نمي تواند آن را پر كند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من زانو هایم را به اغوش کشیدم بودم وقتی که تو برای اغوش دیگری زانو زده بودی..... پست اولمه حمایت لطفا..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درگیره این دنیا شدم ، دنیای من محدود شد / وقتی فراموش کردمت ، دار و ندارم دود شد / دوریه من از تو فقط ، عذابه بی اندازه داشت / بی خبر از اینکه نگاهت منو تنها نمیذاشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـــنــهــایــــــی هـــمــیـنـــ اســــت تــــکـــرار نـــامــنــظـــم مــــن بـــی تــــو بـــــی آنــــکـــه بــــدانـــی برای تــو نــفــــــــس مــیـــکــشــم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر لحظه که فکر میکنم اینهمه از تو دور شدم ... دوباره گریم میگیره دلم میگیره از خودم ... همهمه ی این روزگار منو به تنهایی سپرد ... فکرِ زمینو آدماش از دل ِ من یادتو برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دلم گرفت ، زیرِ باران گریه کردم … وقتی اشکهایم میان قطره های باران گم شدند ، تازه فهمیدم غمِ من چقدر کوچک است و غمِ آسمان چقدر بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت کن بگذار بغض هایت سربسته بماند گاهس سبک نشوی سنگین تری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاه پناهم بده خسته راه آمدم آه نگاهم نکن غرق گناه آمدم امروز رسیدم مشهد و من دعاگوی تک تکتون هستم آقاجون شرمنده کردی و بعد 11 سال منو طلبیدی السلام علیک یا علی بن موسی الرضا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه ماه رمضون دیگه... برعکس هرسال، امسال تنهایی میریم مهمونی خدا... تورو نمیدونم ولی من نذر کرذم یک ذره هم خطایی نکن تو این ماه عوضش خدام تورو بمن بده... خدایا دلمو ببین..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران كه آمد... میخواستم سراغت را بگیرم! اما... خوب میدانستم این بار هم که پیدایت کنم... باز زیر چتر دیگرانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديگر نه بحث ميكنم نه توضيح ميخواهم نه توضيح ميدهم نه دنبال دليل ميگردم فقط نگاه ميكنم سكوت ميكنم وفاصله ميگيرم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

- میدونِـه؟ +چـی رو!؟ - کـ حـآلـت خـوبـ نـی ! +نــهَ -میـدونـِه دِلت شِکستِه؟ +نــَ -میـدونِه شبآ تـآ صــُب گریــه میکُنـی؟! +نــَ - ـاصَنُ مهمی وـاسَش؟ + فِکـ نَکنَمـ .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض ،سه حرف دارد ؛اما کلی حرف دارد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخته دلتنگ کسی باشی و اون نه وقتی که میره تو تنهاشی و اون نه... سخته خیلی سخته 〒_〒

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ شده برای روزهای کودکی که بهانه ی گریه ام داشتن یک عروسک بود! نه یک آدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حرف بی ربطیست!!!  که مرد گریه نمی کند.. گاهی انقدر بغض داری که فقط باید مرد باشی تا بتوانی گریه کنی!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جايي هست كه جز تو هيچكس نمي تواند آن را پر كند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من زانو هایم را به اغوش کشیدم بودم وقتی که تو برای اغوش دیگری زانو زده بودی..... پست اولمه حمایت لطفا..