بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرم داد نزنید...! تو مغزم یه سری چیزارو به زور خوابوندم اگر بیدار شن { درد } دارن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجــــــــــا غـــــــــــــروب سنگ تمام میگذارد برای دلتنگـــــــــــی هــــــــایم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا تو انقدر خوبی...پس چرا بعضی از بندهات انقدر بدن؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او بَـــر نـخــواهَـد گَــشــــــت ، بـہ خــواب هآ بـــگویــیـــد بــــــــے خـیــآل شَــونـد . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانستم رفتنت رنگ می سازد باور نمی کنی ؟؟ ب سپیدی موهایم قسم ...... "دل نوشته"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازی قایم باشک دوران کودکی بهم یاد داده  که "محمد غمگین" رو ی جور قایم کنم که هیچکس نتونه پیداش کن....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی آهنگا خیلی نامَردن..... خیلی بغض دارن..... باعث می شن حسرت بخوری..... توشون یه عالمه عشق هست.... . . . . . . . . . اونایی که اوّلش می گن «مرتضی پاشایی»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم پس از گذشت این همه سال برای شنیدن "حقیقت"  از زبانم "جان" تو را "قسم" می دهند ... قشنگ نیست ؟؟ معرکه است، بی نهایت زیباست !! فقط شنیدن اسمت پس از جانت کمی دردناک است ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفت که میشودباخنده میگویم:یادش بخیر،فراموشش کردم امانمیدانندهنوزهم کسی اشتباه تماس میگیرد سست میشوم که نکند توباشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین حس زندگیمو وقتی احساس کردم که دیدم این همه مدت عاشق کسی بودم که بودنم براش عذابه هییییبببببییی خدآآ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتن او پایان زندگی تو نبود آغاز بی لیاقتی او بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

בلــتــنــگـــــҐ  مثــل مـــاـבر بزرگــــــــ بـے ســواـבے ڪــہ  هـــواے بچـــه اش را ڪــــرבه  ولــے بـــلــב نیستــــــــــ شــماره اش را بـگـیــــرב

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنــــــت به همه ضرب المثل های جهان که هروقت لازم شان داری برعکس از آب درمی آینــــد مثلا همین حــــــالا که من تو را می خواهم و طبق معمول خواستن نتوانستن استــــــــ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻨﺘﻈﺮﻡ .... ﺷﺒﯿﻪ ﯾﮏ ﺁﻫﻨﮓِ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺩﺭ ﺁﺭﺷﯿﻮ ﺭﺍﺩﯾﻮ ! "ﺯﻧـﮓ ﺑﺰﻥ " ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﻣﺮﺍ ﺑﺸﻨﻮﯼ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقطــــــــ یه ســـــــوالV اون چـــــــیــــــــکـــــــــار کــــــــرد کـــــــه بـــــــه دلـــــــــــــــــت نـــــشـــــــــســـــــت.......؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه ظالمانه میدزدی نگاهت را از دلی که قوت نفس هایش به دیدگان تو گره خورده!هربار ک خنده هایت را با کسی قسمت میکنی،آرام آرام جان میدهم درعبور تلخ این ثانیه ها! ساده ازمن عبور نکن!تب این عشق درمان ندارد.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرم داد نزنید...! تو مغزم یه سری چیزارو به زور خوابوندم اگر بیدار شن { درد } دارن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجــــــــــا غـــــــــــــروب سنگ تمام میگذارد برای دلتنگـــــــــــی هــــــــایم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا تو انقدر خوبی...پس چرا بعضی از بندهات انقدر بدن؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او بَـــر نـخــواهَـد گَــشــــــت ، بـہ خــواب هآ بـــگویــیـــد بــــــــے خـیــآل شَــونـد . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانستم رفتنت رنگ می سازد باور نمی کنی ؟؟ ب سپیدی موهایم قسم ...... "دل نوشته"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازی قایم باشک دوران کودکی بهم یاد داده  که "محمد غمگین" رو ی جور قایم کنم که هیچکس نتونه پیداش کن....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی آهنگا خیلی نامَردن..... خیلی بغض دارن..... باعث می شن حسرت بخوری..... توشون یه عالمه عشق هست.... . . . . . . . . . اونایی که اوّلش می گن «مرتضی پاشایی»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم پس از گذشت این همه سال برای شنیدن "حقیقت"  از زبانم "جان" تو را "قسم" می دهند ... قشنگ نیست ؟؟ معرکه است، بی نهایت زیباست !! فقط شنیدن اسمت پس از جانت کمی دردناک است ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفت که میشودباخنده میگویم:یادش بخیر،فراموشش کردم امانمیدانندهنوزهم کسی اشتباه تماس میگیرد سست میشوم که نکند توباشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین حس زندگیمو وقتی احساس کردم که دیدم این همه مدت عاشق کسی بودم که بودنم براش عذابه هییییبببببییی خدآآ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتن او پایان زندگی تو نبود آغاز بی لیاقتی او بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

בلــتــنــگـــــҐ  مثــل مـــاـבر بزرگــــــــ بـے ســواـבے ڪــہ  هـــواے بچـــه اش را ڪــــرבه  ولــے بـــلــב نیستــــــــــ شــماره اش را بـگـیــــرב

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنــــــت به همه ضرب المثل های جهان که هروقت لازم شان داری برعکس از آب درمی آینــــد مثلا همین حــــــالا که من تو را می خواهم و طبق معمول خواستن نتوانستن استــــــــ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻨﺘﻈﺮﻡ .... ﺷﺒﯿﻪ ﯾﮏ ﺁﻫﻨﮓِ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺩﺭ ﺁﺭﺷﯿﻮ ﺭﺍﺩﯾﻮ ! "ﺯﻧـﮓ ﺑﺰﻥ " ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﻣﺮﺍ ﺑﺸﻨﻮﯼ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقطــــــــ یه ســـــــوالV اون چـــــــیــــــــکـــــــــار کــــــــرد کـــــــه بـــــــه دلـــــــــــــــــت نـــــشـــــــــســـــــت.......؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه ظالمانه میدزدی نگاهت را از دلی که قوت نفس هایش به دیدگان تو گره خورده!هربار ک خنده هایت را با کسی قسمت میکنی،آرام آرام جان میدهم درعبور تلخ این ثانیه ها! ساده ازمن عبور نکن!تب این عشق درمان ندارد.