بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا به نفسم بگو برگرده بدون اون نفسم میگیره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیه چشمی به کار عشق استاد به من درس محبت یاد می داد مرا از یاد برد آخر ولی من بجز او عالمی را بردم از یاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز بعد 5 سال دوست دارم منتظرتم تو رو خدا برگرد اگه حال و روزمو ببینی خودت برمیگردی میدونم دلت خیلی نازکه  برگرد فقط نگاهم کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرنوشتم چیزی دیگری را روایت میکند .  بی تعارف این دلم خیلی هوایت میکند .  قلب من با هر صدا ٫ با هر تپش ٫ با هر سکوت .  غرق در خون ٫ یک نفس دارد دعایت میکند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگیم بی تو مرگ است آنهم مرگی غمگین است تـــا بمـیـــرم غـــم و غصـــه دائمـــاً در کمین است زنـــده ماندم تا به امروز چون تـــو هستی وجـــودم در آغوشــت گر بمیرم مرگــم خوابـی شیرین است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش آدم ها یکم جرات داشتن … گوشی رو برمیداشتن و زنگ میزدن و میگفتن : ببین ؛ دلم واست تنگ شده ، واسه هیچ چیز دیگه ای هم زنگ نزدم … !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسه دیگه ....باز شروع نکن وقتی قراره تهش بشه 3 نقطه.... حرفی که نمی تونی بزنی رو لطفی کن شروعش نکن......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر از نامردی هایت دلم نمیگیرد نه که بیخیال شده باشم ، نه........... ضربه اولی که به دلم زدی کاری بود....... تمام وجودم را بی حس کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سهراب! قایق دیگر جوابگو نیست،کشتی باید ساخت!!! اینجا مثل من زیاد است....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگتم ! دلتــــــــــــــــنـــــ ـــــگ هـر کـس جـای مـن بـود می برید اما مـن هنـوز می دوزم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلتنگی ها زیر نقاب سکوت پنهان میشوند.... باز هم بی صدا دلتنگتم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کی تا حالا تو همون لحظه که پیش عشقش بوده بازم دلتنگش بوده؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوا سرده ، کسی نیس دستامو بگیره ،  بیخیال میزارمشون تو جیبم ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موهایش سفید شد،کودکی که یواشکی دفترخاطرات مراخواند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستان نیست! دلتنگی توست که به لرزه انداخته چهارستون دلم را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر در عادلانه ترين دادگاه مجازات شوي باز هم گناه كاري (قلبم شكست)

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا به نفسم بگو برگرده بدون اون نفسم میگیره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیه چشمی به کار عشق استاد به من درس محبت یاد می داد مرا از یاد برد آخر ولی من بجز او عالمی را بردم از یاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز بعد 5 سال دوست دارم منتظرتم تو رو خدا برگرد اگه حال و روزمو ببینی خودت برمیگردی میدونم دلت خیلی نازکه  برگرد فقط نگاهم کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرنوشتم چیزی دیگری را روایت میکند .  بی تعارف این دلم خیلی هوایت میکند .  قلب من با هر صدا ٫ با هر تپش ٫ با هر سکوت .  غرق در خون ٫ یک نفس دارد دعایت میکند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگیم بی تو مرگ است آنهم مرگی غمگین است تـــا بمـیـــرم غـــم و غصـــه دائمـــاً در کمین است زنـــده ماندم تا به امروز چون تـــو هستی وجـــودم در آغوشــت گر بمیرم مرگــم خوابـی شیرین است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش آدم ها یکم جرات داشتن … گوشی رو برمیداشتن و زنگ میزدن و میگفتن : ببین ؛ دلم واست تنگ شده ، واسه هیچ چیز دیگه ای هم زنگ نزدم … !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسه دیگه ....باز شروع نکن وقتی قراره تهش بشه 3 نقطه.... حرفی که نمی تونی بزنی رو لطفی کن شروعش نکن......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر از نامردی هایت دلم نمیگیرد نه که بیخیال شده باشم ، نه........... ضربه اولی که به دلم زدی کاری بود....... تمام وجودم را بی حس کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سهراب! قایق دیگر جوابگو نیست،کشتی باید ساخت!!! اینجا مثل من زیاد است....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگتم ! دلتــــــــــــــــنـــــ ـــــگ هـر کـس جـای مـن بـود می برید اما مـن هنـوز می دوزم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلتنگی ها زیر نقاب سکوت پنهان میشوند.... باز هم بی صدا دلتنگتم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کی تا حالا تو همون لحظه که پیش عشقش بوده بازم دلتنگش بوده؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوا سرده ، کسی نیس دستامو بگیره ،  بیخیال میزارمشون تو جیبم ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موهایش سفید شد،کودکی که یواشکی دفترخاطرات مراخواند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستان نیست! دلتنگی توست که به لرزه انداخته چهارستون دلم را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر در عادلانه ترين دادگاه مجازات شوي باز هم گناه كاري (قلبم شكست)