بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی میرفت؛؛گفتم:کجا؟؟؟؟ گفت:به درک...  منم گفتم:به درک... و این چنین بود که ما در اوج تفاهم از هم جدا شدیم...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تو زندگیم بخاطرت عوض شدم میسوزه دلم یه عالمه واسه خودم محبتای من دل تورو زد و دلت با من چرا کنار نیومد و... چی شد که اینجوری ازم بدت میاد؟ بخند... ولی هنوز دیوونتم زیاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسرو شکیبایی می گفت: بعضی وقت ها { روزگار} ؛  یکی طوری می سوزونتت که هزار نفر نمیتونن خاموشت کنن، بعضی وقت ها یکی طوری خاموشت میکنه که هزار نفر نمیتونن روشنت کنن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کفش اگر تنگ شود زخم میکند،  وای به حال دل:(((((((

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنتی ســـلام مــــرا بــــــه غـــرورت برســــــان و بـــه او بگــــو بـهـــای قــــــامــت بــلنــــدش تــنــهــایـیـســـــت…!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبهایت را بیاور … بوسه نمیخواهم !!! فقط میخواهم اسمم را از رویشان پاک کنم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ شده، ساعت 5شده  دلم تنگ شده ولی راه برگشت نیست،چشمام میشن بایه لبخندخیس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدرسخته عاشق شدن تو دنیایی که اولین شرطش ...لمسه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خوبه عادت کنیم ک عادت نکنیم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺣﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺑﺎ ﺧﻨﺪﻩ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ : ﯾﺎﺩﺵ ﺑﺨﯿﺮ ، ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﺶ ﮐﺮﺩﻡ ... ﺍﻣﺎ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﻨﺪ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﮐﺴﯽ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺗﻤﺎﺱ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ ﺳﺴﺖ ﻣﯿﺸﻮﻡ ﮐﻪ ﻧﮑﻨﺪ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﯽ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ روزهای بی تابیش هستم.. اشک های گرم دوریش... بودن در عین نبودن هایش... کاش هنوزم بودولی با من نبود... حیف بودی برای خاک عزیز...  دلم تنگ بودنت شده..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم مثل مادربزرگ بیسوادی که هوای بچه اش را کرده اما بلد نیست شماره اش را بگیره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مترجم خوبی نبود… سکوتم را،نفهمید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش قرآن خدا سوره ی عشق را در خود داشت : به نام خداوند بخشنده مهربان و قسم به دل های شکسته - که جز خدا هیچ یاوری نیست .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلنوشته ... این روزها حسابی دلتگنم ...  دلتنگ کسی که نیست ... نه عشقی در میان است ... نه دلی که شکسته باشد ... فقط بدجور گم شده ام ... کمک میخواهم ... بی منت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا فقط منتظر یه بهونه ای که گریه کنی ، بغضت بشکنه ، که آروم شی... امـا خودت میدونـی چیـزی عوض نمـی شه و باز هم دلتنگــی مثل کوچـه های خیـــس بعد بـــارون.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی میرفت؛؛گفتم:کجا؟؟؟؟ گفت:به درک...  منم گفتم:به درک... و این چنین بود که ما در اوج تفاهم از هم جدا شدیم...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تو زندگیم بخاطرت عوض شدم میسوزه دلم یه عالمه واسه خودم محبتای من دل تورو زد و دلت با من چرا کنار نیومد و... چی شد که اینجوری ازم بدت میاد؟ بخند... ولی هنوز دیوونتم زیاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسرو شکیبایی می گفت: بعضی وقت ها { روزگار} ؛  یکی طوری می سوزونتت که هزار نفر نمیتونن خاموشت کنن، بعضی وقت ها یکی طوری خاموشت میکنه که هزار نفر نمیتونن روشنت کنن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کفش اگر تنگ شود زخم میکند،  وای به حال دل:(((((((

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنتی ســـلام مــــرا بــــــه غـــرورت برســــــان و بـــه او بگــــو بـهـــای قــــــامــت بــلنــــدش تــنــهــایـیـســـــت…!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبهایت را بیاور … بوسه نمیخواهم !!! فقط میخواهم اسمم را از رویشان پاک کنم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ شده، ساعت 5شده  دلم تنگ شده ولی راه برگشت نیست،چشمام میشن بایه لبخندخیس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدرسخته عاشق شدن تو دنیایی که اولین شرطش ...لمسه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خوبه عادت کنیم ک عادت نکنیم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺣﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺑﺎ ﺧﻨﺪﻩ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ : ﯾﺎﺩﺵ ﺑﺨﯿﺮ ، ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﺶ ﮐﺮﺩﻡ ... ﺍﻣﺎ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﻨﺪ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﮐﺴﯽ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺗﻤﺎﺱ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ ﺳﺴﺖ ﻣﯿﺸﻮﻡ ﮐﻪ ﻧﮑﻨﺪ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﯽ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ روزهای بی تابیش هستم.. اشک های گرم دوریش... بودن در عین نبودن هایش... کاش هنوزم بودولی با من نبود... حیف بودی برای خاک عزیز...  دلم تنگ بودنت شده..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم مثل مادربزرگ بیسوادی که هوای بچه اش را کرده اما بلد نیست شماره اش را بگیره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مترجم خوبی نبود… سکوتم را،نفهمید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش قرآن خدا سوره ی عشق را در خود داشت : به نام خداوند بخشنده مهربان و قسم به دل های شکسته - که جز خدا هیچ یاوری نیست .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلنوشته ... این روزها حسابی دلتگنم ...  دلتنگ کسی که نیست ... نه عشقی در میان است ... نه دلی که شکسته باشد ... فقط بدجور گم شده ام ... کمک میخواهم ... بی منت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا فقط منتظر یه بهونه ای که گریه کنی ، بغضت بشکنه ، که آروم شی... امـا خودت میدونـی چیـزی عوض نمـی شه و باز هم دلتنگــی مثل کوچـه های خیـــس بعد بـــارون.