بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر فردی بهترین هم که باشد،اگر زمانی که باید باشد،نباشد،همان بهتر که نباشد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا اینقد دلم از همه جا میگیره که دوس دارم بگم خدااااااا تورو خداااااااا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نم را باز کنم و به توفکرنکنم.... از جانم چه میخواهی????? کاش هرکه میرفت خاطراتش را هم میبرد...روزی نیست ک چشماتم را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم براش خیلی تنگ شده..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـاهـے آدم... نـاخـواسـتــہ چـقـدر دلـش لـڪــ مـیـزنــہ , واســہ پـیـامـڪـے ڪــہ نـوشتــہ: مـیـاے آشـتـے…!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نــگــــران مــــن نــبــاش.... من میدانم که چگونه با حسرت نبودت تا کنم...... فقط برایم بنویس که هنوز هم مـیـــخــــنــــدی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آلزایمر گاهی درد نیست.... درمان است... کاش منم آلزایمر بگیرم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گــفتـــ: بـــه خـــدا تنهــــات نمیذارم...!!! امــــــــا رفتـــــ... خـــــدایا من به"اعتبار تو" به او اعتماد کردم...این بـــود جـــــــوابم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب آخرین قسمت میکائیل بود خواستم به مهری بگم چیکاریاس داری بروشوهرتو جمع کن یادم افتاداین جمله آخرو چندسال بیش یکی به خودم گفت.... بروشوهرتو جمع کن..... تلخه خیلی تلخ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما نسلی هستیم ک... همه ی خاطراتمون جمع شده تو ی دونه گوشیه موبایل.....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالم خوش نیست! این توفیق اجباری روی دستم مانده... زندگی را میگویم نوش باشد این قهوه تلخ روزمرگی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کــــــــــــیا دلــشون بـــــرای داداش کـــــامران و آبجــــی الهـــــام  تنگــــ شـــــــده ؟؟ مـــــــن کــــــه خیلی دلتنگــــــــشونم با پستای قشنگشون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چگونه خیانت میکنند! چگونه کنار دیگري به آرامش ميرسند! من حتي بالشتمم كه عوض مي كنم،،،خوابم نمي برد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیگذاشتم به آسانی دلم را ببری اگر میدانستم... بعد از تو زندگی کردن چه قـــــــــدر دل میخواهد.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راست می گفت... عشقش مرز نمیشناسد... مرز من بودم! . . . رد کرد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبم لج کرده است... مي گوید یا با او!  یامن مي ايستم! تو برو

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر فردی بهترین هم که باشد،اگر زمانی که باید باشد،نباشد،همان بهتر که نباشد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا اینقد دلم از همه جا میگیره که دوس دارم بگم خدااااااا تورو خداااااااا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نم را باز کنم و به توفکرنکنم.... از جانم چه میخواهی????? کاش هرکه میرفت خاطراتش را هم میبرد...روزی نیست ک چشماتم را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم براش خیلی تنگ شده..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـاهـے آدم... نـاخـواسـتــہ چـقـدر دلـش لـڪــ مـیـزنــہ , واســہ پـیـامـڪـے ڪــہ نـوشتــہ: مـیـاے آشـتـے…!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نــگــــران مــــن نــبــاش.... من میدانم که چگونه با حسرت نبودت تا کنم...... فقط برایم بنویس که هنوز هم مـیـــخــــنــــدی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آلزایمر گاهی درد نیست.... درمان است... کاش منم آلزایمر بگیرم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گــفتـــ: بـــه خـــدا تنهــــات نمیذارم...!!! امــــــــا رفتـــــ... خـــــدایا من به"اعتبار تو" به او اعتماد کردم...این بـــود جـــــــوابم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب آخرین قسمت میکائیل بود خواستم به مهری بگم چیکاریاس داری بروشوهرتو جمع کن یادم افتاداین جمله آخرو چندسال بیش یکی به خودم گفت.... بروشوهرتو جمع کن..... تلخه خیلی تلخ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما نسلی هستیم ک... همه ی خاطراتمون جمع شده تو ی دونه گوشیه موبایل.....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالم خوش نیست! این توفیق اجباری روی دستم مانده... زندگی را میگویم نوش باشد این قهوه تلخ روزمرگی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کــــــــــــیا دلــشون بـــــرای داداش کـــــامران و آبجــــی الهـــــام  تنگــــ شـــــــده ؟؟ مـــــــن کــــــه خیلی دلتنگــــــــشونم با پستای قشنگشون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چگونه خیانت میکنند! چگونه کنار دیگري به آرامش ميرسند! من حتي بالشتمم كه عوض مي كنم،،،خوابم نمي برد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیگذاشتم به آسانی دلم را ببری اگر میدانستم... بعد از تو زندگی کردن چه قـــــــــدر دل میخواهد.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راست می گفت... عشقش مرز نمیشناسد... مرز من بودم! . . . رد کرد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبم لج کرده است... مي گوید یا با او!  یامن مي ايستم! تو برو