بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ِ سرگردان توی بیابان را تشنگی نمی‌کُشد ، سراب می‌کُشد .... ، درست مثل آدم تنها . که آدم تنها را دل‌تنگی نمی‌کُشد . امید می‌کشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باد سردی آمد.... تکه کاغذی را با خود آورد .... روی آن حک شده بود .... من تو را از یاد بردم. ..!! نکند آن تکه کاغذ گوشه ای از دفتر شعر تو باشد........؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی مهابا عمقت را ورق زدم  در لابلای نگاهت صدای غریبی شنیدم  غافل از درون خود دوان دوان به آغاز رسیدم  آنگاه بریدم  آری یاد من جامانده ی لبخند توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من چِه ساده ام کِه ُُگُمان میکنم اگر نَباشَم دلی بَرایَم تنگ میشود... اما حَقیقَت این است کِه... اگر نَباشَم، فَقَط نیستَم.... هَمیــــن..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده را معنی زسرمستی نکن، آنکه میخندد غمش بی انتهاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این جمع گریان کجا میروم کجا بایدت باز پیدا کنم تویی! می نهند به تابوت و خاک منم! می برندم تماشا کنم چه بی چشم وروی است دنیای دون  بده خاک بر فرق دنیا کنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرروز یکی رد میشه از تو خیالم با خیالش خوب میشه حالم نمیدونم هنوز شاید عاشقشم... قلبم، داره تند میزنه دیگه خیلی تپش داره پاهام، چرا سمتی که تو میری خیلی کشش داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوتت را ندانستم نگاهم را نفهمیدی نگفتم گفتنی ها را تو هم هرگز نپرسیدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارونای نم نم باز دوباره داره توی چشمام می باره تو بگو به من چی میدونی از درد این عشق نیمه کاره....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی انقد دل تنگ کسی میشوی که اگر خودش بفهمد . از نبودنش خجالت میکشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روز ها دلتنگ ک نه...محتاج صدای توام...باور کن این یکی دیگر شعر نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهار آمد اما… بهار من نيامد و من هنوز توى هواى سرد زمستانم سر ميكنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبی باران،شبی آتش،شبی آیینه و سنگم... شبی از زندگی سیرم،شبی با مرگ می جنگم... تو آتش می شوی بر خرمن احساس تنهاییم... تو را با هر نفس می بویم اما باز دلتنگم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اس ام اس هایت... عکس هایت... خاطرات دیروزت... همه هستند ولی تو........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی چه پر توقع میشوم... توقع دوست داشته شدن! توقع مهم شمرده شدن! . . . توقع فراموش نشدن! کم توقع که باشی زندگی زیبا تر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گله نکن آدم برفی من اگر به تو نزدیکتر شوم دلِ سوخته ام آبت میکند.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ِ سرگردان توی بیابان را تشنگی نمی‌کُشد ، سراب می‌کُشد .... ، درست مثل آدم تنها . که آدم تنها را دل‌تنگی نمی‌کُشد . امید می‌کشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باد سردی آمد.... تکه کاغذی را با خود آورد .... روی آن حک شده بود .... من تو را از یاد بردم. ..!! نکند آن تکه کاغذ گوشه ای از دفتر شعر تو باشد........؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی مهابا عمقت را ورق زدم  در لابلای نگاهت صدای غریبی شنیدم  غافل از درون خود دوان دوان به آغاز رسیدم  آنگاه بریدم  آری یاد من جامانده ی لبخند توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من چِه ساده ام کِه ُُگُمان میکنم اگر نَباشَم دلی بَرایَم تنگ میشود... اما حَقیقَت این است کِه... اگر نَباشَم، فَقَط نیستَم.... هَمیــــن..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده را معنی زسرمستی نکن، آنکه میخندد غمش بی انتهاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این جمع گریان کجا میروم کجا بایدت باز پیدا کنم تویی! می نهند به تابوت و خاک منم! می برندم تماشا کنم چه بی چشم وروی است دنیای دون  بده خاک بر فرق دنیا کنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرروز یکی رد میشه از تو خیالم با خیالش خوب میشه حالم نمیدونم هنوز شاید عاشقشم... قلبم، داره تند میزنه دیگه خیلی تپش داره پاهام، چرا سمتی که تو میری خیلی کشش داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوتت را ندانستم نگاهم را نفهمیدی نگفتم گفتنی ها را تو هم هرگز نپرسیدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارونای نم نم باز دوباره داره توی چشمام می باره تو بگو به من چی میدونی از درد این عشق نیمه کاره....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی انقد دل تنگ کسی میشوی که اگر خودش بفهمد . از نبودنش خجالت میکشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روز ها دلتنگ ک نه...محتاج صدای توام...باور کن این یکی دیگر شعر نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهار آمد اما… بهار من نيامد و من هنوز توى هواى سرد زمستانم سر ميكنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبی باران،شبی آتش،شبی آیینه و سنگم... شبی از زندگی سیرم،شبی با مرگ می جنگم... تو آتش می شوی بر خرمن احساس تنهاییم... تو را با هر نفس می بویم اما باز دلتنگم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اس ام اس هایت... عکس هایت... خاطرات دیروزت... همه هستند ولی تو........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی چه پر توقع میشوم... توقع دوست داشته شدن! توقع مهم شمرده شدن! . . . توقع فراموش نشدن! کم توقع که باشی زندگی زیبا تر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گله نکن آدم برفی من اگر به تو نزدیکتر شوم دلِ سوخته ام آبت میکند.