بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زجرآور ترین جمله ای که شنیدم: . . . . رفت!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز انگار کسی آمد و هوای دلتنگی ات را هی در آسمان اتاقم پاشید و تو نبودی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق ابدیست و هیچ وقت نابود نمی شود اگر روزی نابود شد بدان که عشق نبود بلکه یک هوس بوده است...پس عاشق باشید نه هوس باز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر کم توقع شده ام ، نه آغوشت را می خواهم نه یک بوسه نه دیگر بودنت را ؛ همین که بیایی و از کنارم رد شوی کافیست ، مرا به آرامش می رساند حتی اصطحکاک سایه هایمان کافیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیهوده فیلممان رانشان میدهی.. جدایی من ازتوهیچ اسکاری ندارد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتاخداهم احس تنهایی میکند.ودوست داردکه دادبزندکه تنهایم.... مثل..قول هولاهواحد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبها که کوهی از غم و اندوه  می فشارد سینه ام را  ورق میزنم کهنه دفتر عشقمان را  ورنگ تازه ای می بخشم به جلد خاطراتش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زَخـمْ هـايـْم را بـِه خـُودتـــْ نــگـيـر . . . انــْـدازهے ايـטּ حـَرفــْـ هـا نيستـﮯْ . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دووم نمیارم انقدر کشیدم که اگه به خوشبختی برسم بگم دیگه دیره .نمیخواااااااااااااااااام.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبه که حداقل خودت میدونی از اول چی بودی که وقتی ازت میپرسم تو اینجوری بودی؟؟؟ جوابت میشه آره از اول همین گوهی بودم که میبینی..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بمان با من که من صدای خسته در بادم/در این اندوه بی پایان بمان تنها تو در یادم/نمیدانم چرا غمها نمیدانند که من سلطان غمهایم/بیا با من باش که من بی تو تنهای تنهایم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم واسه خوابی که تو توش نباشی  تنگ شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خلأ در هوا نیست… در آغوش من است که خالى شده از تو…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مانده ام و همه ی لغت نامه هایم! هیچکدام از واژه ها مترادف "دلتنگی" نمی شوند... امثال دهخدا ها هم میدانستند "دلتنگی" معنا ندارد، "درد" دارد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سهراب سپهری درجشن تولدیکسالگی فرزندش....  فرزندم!یک پاییز.یک بهار.یک زمستان ویک تابستان رادیدی.ازاین پس زندگی تکراری است....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش اون روز که با یه دختر دیدمش شبش پیشم بود حال و روزمو میفهمید کاش فرداش که تب کردم نرفتم دانشگاه سراغمو میگرفت

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زجرآور ترین جمله ای که شنیدم: . . . . رفت!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز انگار کسی آمد و هوای دلتنگی ات را هی در آسمان اتاقم پاشید و تو نبودی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق ابدیست و هیچ وقت نابود نمی شود اگر روزی نابود شد بدان که عشق نبود بلکه یک هوس بوده است...پس عاشق باشید نه هوس باز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر کم توقع شده ام ، نه آغوشت را می خواهم نه یک بوسه نه دیگر بودنت را ؛ همین که بیایی و از کنارم رد شوی کافیست ، مرا به آرامش می رساند حتی اصطحکاک سایه هایمان کافیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیهوده فیلممان رانشان میدهی.. جدایی من ازتوهیچ اسکاری ندارد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتاخداهم احس تنهایی میکند.ودوست داردکه دادبزندکه تنهایم.... مثل..قول هولاهواحد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبها که کوهی از غم و اندوه  می فشارد سینه ام را  ورق میزنم کهنه دفتر عشقمان را  ورنگ تازه ای می بخشم به جلد خاطراتش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زَخـمْ هـايـْم را بـِه خـُودتـــْ نــگـيـر . . . انــْـدازهے ايـטּ حـَرفــْـ هـا نيستـﮯْ . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دووم نمیارم انقدر کشیدم که اگه به خوشبختی برسم بگم دیگه دیره .نمیخواااااااااااااااااام.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبه که حداقل خودت میدونی از اول چی بودی که وقتی ازت میپرسم تو اینجوری بودی؟؟؟ جوابت میشه آره از اول همین گوهی بودم که میبینی..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بمان با من که من صدای خسته در بادم/در این اندوه بی پایان بمان تنها تو در یادم/نمیدانم چرا غمها نمیدانند که من سلطان غمهایم/بیا با من باش که من بی تو تنهای تنهایم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم واسه خوابی که تو توش نباشی  تنگ شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خلأ در هوا نیست… در آغوش من است که خالى شده از تو…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مانده ام و همه ی لغت نامه هایم! هیچکدام از واژه ها مترادف "دلتنگی" نمی شوند... امثال دهخدا ها هم میدانستند "دلتنگی" معنا ندارد، "درد" دارد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سهراب سپهری درجشن تولدیکسالگی فرزندش....  فرزندم!یک پاییز.یک بهار.یک زمستان ویک تابستان رادیدی.ازاین پس زندگی تکراری است....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش اون روز که با یه دختر دیدمش شبش پیشم بود حال و روزمو میفهمید کاش فرداش که تب کردم نرفتم دانشگاه سراغمو میگرفت