بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه صدای جدیدی سلام می کند تپش قلب می گیرم! من دیگر کشش خدا حافظی ندارم مرا ببخش که جواب سلامت را نمی دهم!!..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه به دوش فنا در شب طوفانیم ، داغ کدامین گناه خورده به پیشانیم ؟ همسفر بادها رفته ام از یادها، فاصله ای نیست تا لحظه ویرانییم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالم را پرسيدند گفتم رو به راهم نمي دانند رو به راهي هستم كه تو رفته اي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب که میشود نبودن هایت را زیر بالش میگذارم و شجاعت خود را زیر سوال...  دوام میاورم تا فردا؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کاسه ای زیرنیم کاسه هست؛ یعنی من به او فکر می کنم ؛ او به دیگری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسمان دلم براى تو آنقدر تنگ ميشود كه آغوشم برايش كهكشان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماهيان شهر ما از كوسه هم وحشي ترند، بره هاي اين حوالي گرگ را هم ميدرند، خنجري بر قلب بيمارم زدند، بي گناه بودم ولي دارم زدند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روي قلبي نوشته بودن شكستني است مواظب باشين ولي من روي قلبم نوشتم شكسته است راحت باشيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مثل یه پروانه همش دورو ورت بودم مثل سایت تو تنهای همش پوشت سرت بودم به آتیش میکشم هرجا که می بینم ازم دوری هنوز پشت سرت هستم مثل سابق همون جوری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی که بلا آمد و کس مرا تیمار نکرد آنچه کردی تو به من هیچ ستمکار نکرد گویا عشق شده سهمیه بندی که دگر موتور قلب تو خاموش شد و کار نکرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زخمی عمیق در دلم است............ روزگار بی رحم نمک میپاشد.......... و من پیچ و تاب میخورمو همگان گمان میکنند که من مستم و میر قصم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میان همهمه ی برگهای خشک پاییزی فقط ما مانده ایم که هنوز از بهار لبریزیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راه که می روم برمیگردم پشت سرم را نگاه میکنم..... دیوانه نیستم.... خنجر از پشت خورده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو به احساست بیاموز نفس نکشد ، هوای دل ها آلودست !!!!  اینجا فاصله یک عشق تا عشق بعدی یک نخ سیگار است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نگاه کردن خواستن است ، تا آخر عمرم نگاهت میکنم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کفشهایم که جفت میشود دلم هوای رفتن میکند ، کودکانه بیقرار تو میشوم بی آنکه فکر کنم دلتنگ من هستی یا نه؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه صدای جدیدی سلام می کند تپش قلب می گیرم! من دیگر کشش خدا حافظی ندارم مرا ببخش که جواب سلامت را نمی دهم!!..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه به دوش فنا در شب طوفانیم ، داغ کدامین گناه خورده به پیشانیم ؟ همسفر بادها رفته ام از یادها، فاصله ای نیست تا لحظه ویرانییم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالم را پرسيدند گفتم رو به راهم نمي دانند رو به راهي هستم كه تو رفته اي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب که میشود نبودن هایت را زیر بالش میگذارم و شجاعت خود را زیر سوال...  دوام میاورم تا فردا؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کاسه ای زیرنیم کاسه هست؛ یعنی من به او فکر می کنم ؛ او به دیگری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسمان دلم براى تو آنقدر تنگ ميشود كه آغوشم برايش كهكشان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماهيان شهر ما از كوسه هم وحشي ترند، بره هاي اين حوالي گرگ را هم ميدرند، خنجري بر قلب بيمارم زدند، بي گناه بودم ولي دارم زدند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روي قلبي نوشته بودن شكستني است مواظب باشين ولي من روي قلبم نوشتم شكسته است راحت باشيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مثل یه پروانه همش دورو ورت بودم مثل سایت تو تنهای همش پوشت سرت بودم به آتیش میکشم هرجا که می بینم ازم دوری هنوز پشت سرت هستم مثل سابق همون جوری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی که بلا آمد و کس مرا تیمار نکرد آنچه کردی تو به من هیچ ستمکار نکرد گویا عشق شده سهمیه بندی که دگر موتور قلب تو خاموش شد و کار نکرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زخمی عمیق در دلم است............ روزگار بی رحم نمک میپاشد.......... و من پیچ و تاب میخورمو همگان گمان میکنند که من مستم و میر قصم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میان همهمه ی برگهای خشک پاییزی فقط ما مانده ایم که هنوز از بهار لبریزیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راه که می روم برمیگردم پشت سرم را نگاه میکنم..... دیوانه نیستم.... خنجر از پشت خورده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو به احساست بیاموز نفس نکشد ، هوای دل ها آلودست !!!!  اینجا فاصله یک عشق تا عشق بعدی یک نخ سیگار است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نگاه کردن خواستن است ، تا آخر عمرم نگاهت میکنم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کفشهایم که جفت میشود دلم هوای رفتن میکند ، کودکانه بیقرار تو میشوم بی آنکه فکر کنم دلتنگ من هستی یا نه؟