بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

\" مهربانی ام \" را .. چنان گریاندند .. که بوی \" نا \" گرفت ..  مهربانی ام .. \" نامهربان \" شدم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدن دوباره ، تکرار خاطره هاست ، خاطره ها دلتنگی های نو میسازه  پس بسازم خنجری نیش اش زفولاد / زنم بر دیده تا دل گیرد آرام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از گلچین امیدهایت چتری برایم بفرست که خیس دلتنگیت نباشم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طعنه بر خاری من ای گل بی خار نزن //// من به پای تو نشستم که چنین خار شدم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم از دلتنگی عاشقترم یا از عاشقی دلتنگ تر فقط میدانم در آغوش منی ، بی آنکه باشی و رفتی ، بی آنکه نباشی عاشق ترم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانم پس ازمرگم که آید بر مزار من که بنشیند به سوگ من ، سیه چشمی سیه بر تن کند یا نه! ولی سوگند تو را سوگند به جان دلبرت سوگند مرا هم یاد کن آن دم که من در زیر خاک سرد تنهای تنهایم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف می کنم! من نیزگاهی به آسمان نگاه میکنم دزدانه! به چشمان ستارگان اما نه به تمامی آنها تنها به آنها که شبیه ترند به چشمان تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگو بار گران بوديمو رفتيم ، نگو نا مهربون بوديم رفتيم ، آخه اينها دليل محكمي نيست ، بگو با ديگران بوديم و رفتيم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسيار نمي خواهم تنها كمي براي چشم به هم زدني دستت را به من بده تا دلت را در آغوش بگيرم لعنت به تمام كساني كه تو نيستند ولي عطر تو را مي زنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

××پیام های بازرگانی شبکه دلتنگی ××  به همین سادگی  به همین تـــلخی  پــودر کیکـِـِــ نبودنــه تـــــو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر آرزوهایم را به گور بردم که دیگر جایی برای جسدم نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب که نمیدانستم به کدام یک از گریه هایم بگریم! خندیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصه از حنجره ایست که گره خورده به بغض ، یک طرف خاطره ها ، یک طرف فاصله ها ، در همه آوازها ، حرف آخر زیباست!  آخرین حرف تو چیست که به آن تکیه کنیم؟  حرف من دیدن پرواز تو در فرداهاست...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای شکستن من یه اخم تو کافیه ، نیازی به فریادت نیست . واسه اشک ریختنم سکوت تو کافیه نیازی به قهر نیست . برای مردنم حرف رفتنت کافیه نیازی به انجامش نیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جفا مکن که جفا رسم دل ربایی نیست جدا مشو که مرا طاقت جدایی نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روحم میخواهد برود یک گوشه بنشیند پشتش را بکند به دنیا پاهایش را بغل کند و بلند بلند بگوید: من دیگر بازی نمیکنم.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

\" مهربانی ام \" را .. چنان گریاندند .. که بوی \" نا \" گرفت ..  مهربانی ام .. \" نامهربان \" شدم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدن دوباره ، تکرار خاطره هاست ، خاطره ها دلتنگی های نو میسازه  پس بسازم خنجری نیش اش زفولاد / زنم بر دیده تا دل گیرد آرام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از گلچین امیدهایت چتری برایم بفرست که خیس دلتنگیت نباشم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طعنه بر خاری من ای گل بی خار نزن //// من به پای تو نشستم که چنین خار شدم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم از دلتنگی عاشقترم یا از عاشقی دلتنگ تر فقط میدانم در آغوش منی ، بی آنکه باشی و رفتی ، بی آنکه نباشی عاشق ترم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانم پس ازمرگم که آید بر مزار من که بنشیند به سوگ من ، سیه چشمی سیه بر تن کند یا نه! ولی سوگند تو را سوگند به جان دلبرت سوگند مرا هم یاد کن آن دم که من در زیر خاک سرد تنهای تنهایم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف می کنم! من نیزگاهی به آسمان نگاه میکنم دزدانه! به چشمان ستارگان اما نه به تمامی آنها تنها به آنها که شبیه ترند به چشمان تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگو بار گران بوديمو رفتيم ، نگو نا مهربون بوديم رفتيم ، آخه اينها دليل محكمي نيست ، بگو با ديگران بوديم و رفتيم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسيار نمي خواهم تنها كمي براي چشم به هم زدني دستت را به من بده تا دلت را در آغوش بگيرم لعنت به تمام كساني كه تو نيستند ولي عطر تو را مي زنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

××پیام های بازرگانی شبکه دلتنگی ××  به همین سادگی  به همین تـــلخی  پــودر کیکـِـِــ نبودنــه تـــــو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر آرزوهایم را به گور بردم که دیگر جایی برای جسدم نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب که نمیدانستم به کدام یک از گریه هایم بگریم! خندیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصه از حنجره ایست که گره خورده به بغض ، یک طرف خاطره ها ، یک طرف فاصله ها ، در همه آوازها ، حرف آخر زیباست!  آخرین حرف تو چیست که به آن تکیه کنیم؟  حرف من دیدن پرواز تو در فرداهاست...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای شکستن من یه اخم تو کافیه ، نیازی به فریادت نیست . واسه اشک ریختنم سکوت تو کافیه نیازی به قهر نیست . برای مردنم حرف رفتنت کافیه نیازی به انجامش نیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جفا مکن که جفا رسم دل ربایی نیست جدا مشو که مرا طاقت جدایی نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روحم میخواهد برود یک گوشه بنشیند پشتش را بکند به دنیا پاهایش را بغل کند و بلند بلند بگوید: من دیگر بازی نمیکنم.