بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است وقتی میدانی اینهمه دل در دنیا هست که هیچکدام برایت تنگ نمی شود..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه قدر سخت است منتظر کسی باشی که هیچ وقت فکر آمدن نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی باید کرد: گاه با یک گل سرخ گاه با یک دل تنگ گاه باید رویید در پس یک باران گاه باید خندید با غمی بی پایان!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از اعدام نمى ترسم نه از چوبش نه از دارش من از پايان بى ديدار ميترسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسترم صدف خالى يك تنهايى است و تو چون مرواريد گردن آويز كسان دگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتل متل گل ياس هديه به تو يه الماس  كاش بدوني دل من بدون تو چه تنها ست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی یعنی : شماره ات را پاک کرده ام , هر شماره غریبی به شوق اینکه تویی خوشحالم می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طوطیم اندر قفس اما دلم پیش توست گر قفس را بشکنم پرواز من سوی تو است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباه از من بود ، پررنگ نوشته بودمت بر کتیبه ی دلم، به سختی پاک میشوی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش فاصله ها مثل سياهى مداد بودند كه بتوان هنگام دلتنگى آنها را پاک كرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام ای کهنه عشق من که یاد تو چه پابر جاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوي غربت ميدهم اما غريبه نيستم گر چه ميدانم كه عمري در غريبي زيستم رو بروي آينه شب تا سحر غم ميخورم تا بفهمم عاقبت در جستجوي كيستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وسعت دوست داشتن هميشه گفتني نيست گاه نگاه هست و گاه سكوت ابدي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل زخمی فریب چشم شهلا میخورد ، ساده دل در زندگی از این و آن پا میخورد، در گذزگاه زمان بی دست و پا بودن خطاست، توپ چون بی دست و پاست، از این و آن پا میخورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنم هر شب دعایی کز دلم بیرون رود مهرش ولی آهسته می گویم الهی بی اثر باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می پوشانم دلتنگیم را با بستری از کلمات ولی باز کسی در دلم تو را صدا میزند

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است وقتی میدانی اینهمه دل در دنیا هست که هیچکدام برایت تنگ نمی شود..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه قدر سخت است منتظر کسی باشی که هیچ وقت فکر آمدن نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی باید کرد: گاه با یک گل سرخ گاه با یک دل تنگ گاه باید رویید در پس یک باران گاه باید خندید با غمی بی پایان!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از اعدام نمى ترسم نه از چوبش نه از دارش من از پايان بى ديدار ميترسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسترم صدف خالى يك تنهايى است و تو چون مرواريد گردن آويز كسان دگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتل متل گل ياس هديه به تو يه الماس  كاش بدوني دل من بدون تو چه تنها ست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی یعنی : شماره ات را پاک کرده ام , هر شماره غریبی به شوق اینکه تویی خوشحالم می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طوطیم اندر قفس اما دلم پیش توست گر قفس را بشکنم پرواز من سوی تو است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباه از من بود ، پررنگ نوشته بودمت بر کتیبه ی دلم، به سختی پاک میشوی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش فاصله ها مثل سياهى مداد بودند كه بتوان هنگام دلتنگى آنها را پاک كرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام ای کهنه عشق من که یاد تو چه پابر جاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوي غربت ميدهم اما غريبه نيستم گر چه ميدانم كه عمري در غريبي زيستم رو بروي آينه شب تا سحر غم ميخورم تا بفهمم عاقبت در جستجوي كيستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وسعت دوست داشتن هميشه گفتني نيست گاه نگاه هست و گاه سكوت ابدي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل زخمی فریب چشم شهلا میخورد ، ساده دل در زندگی از این و آن پا میخورد، در گذزگاه زمان بی دست و پا بودن خطاست، توپ چون بی دست و پاست، از این و آن پا میخورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنم هر شب دعایی کز دلم بیرون رود مهرش ولی آهسته می گویم الهی بی اثر باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می پوشانم دلتنگیم را با بستری از کلمات ولی باز کسی در دلم تو را صدا میزند