بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای پایم انقدر اهسته به گوش میرسد که همه را ناشنوا کرده است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عکــــس تو را به سقف آسمان سنجاق می‌کنم حال که این روزها از فرط دلتنگی چشمانم مدام رو به آسمان است بگذار تو در قاب چشمانم باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر به همه چیز شک دارم!!! وقتی تو به دوست داشتن من یقین داشتی و بی بهانه رفتی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر لحظه هرجا که میرم حس نگاهت با من این دل بیطاقتِ من قیده تورو نمی زنه بذار یبار نگات کنم از جونو دل‌ صدات کنم هرچقدر دلتنگی‌ دارم هدیه به اون چشات کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگاری هم  اگر دیوانه اش بودم........... گذشت!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســـهـم “مـــ ـــن” از “تـــو” عشـــق نیــــــست ، ذوق نیــــــست ، اشتیـــاق نیــست همـــان دلتنــ ـ ـــگیٍ بی پــایــانی ســت که روزها دیوانـــه ام می کنـــ ـ ـــد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزا با تو به وسعت تمام نداشته هایم حرف دارم.اما مجالی نیست تا بنشینی به بای این همه حرف.دلم تنگ است.فقط برای حرف زدن با تو...دیگر نمیدانم چه کنم یا چه بگویم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از این بس تنها ادامه میدهم در زیر این باران حتی به درخواست چتر هم جواب رد میدهم...میخواهم تنهاییم را به رخ این هوای دو نفره بکشم...!باران نبار من نه چتر دارم نه یار!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـَـرا بــآ פֿـیالتـــ تَنهــــا نـَگــذار פֿـیالتـــ اصــلا بـﮧ تـــــو نرفـتـﮧـ اَســـتــ مهــــــرباלּ نیستــ .. ! آزارمــ مےבهـــــב בلمـــ פֿـوבتـــ را مےخواهـــــَב (!)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لجم میگیرد وقتی عاشقانه هایم را می نویسم برای تو اما همه میخوانند جز تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اقا من میخوام جیغ بکشم داد بزنم گریه کنم بیهوش بشم ببرنم بیماستان به هوش که اومدم ببینم شوهر مهربونم با چشای نگران بالای سرم واستاده...دلم میخواد فقط گاهی یکم نگرانم بشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام انبوهی از دردم رفیق ازخودم اززندگی سردم رفیق بیصدا در بی کسی ها گم شدم ،اعتراف ...دیگرکم آوردم رفیق!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی عشق از درد دوری بهتر است /عاشقم کرد گفت صبوری بهتر است /توی قرآن خوانده ام یعقوب یادم داده است /دلبرت وقتی کنارت نیست وری بهتر است /

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سياهى لبهايم ازسيگار نيست، سياه پوش هزارحرف نگفته است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منتظر کسی باش که حتی اگر در ساده ترین لباس بودی حاضر باشد تو را به همه دنیا نشان دهد وبگوید:"این دنیای من است..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتها چنان دل تنگ می شوم که بی تابی ام را هیچ بهانه ای تاب نمی آورد به خود که می آیم میبینیم از کسی دورم که بی بهانه دوستش دارم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای پایم انقدر اهسته به گوش میرسد که همه را ناشنوا کرده است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عکــــس تو را به سقف آسمان سنجاق می‌کنم حال که این روزها از فرط دلتنگی چشمانم مدام رو به آسمان است بگذار تو در قاب چشمانم باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر به همه چیز شک دارم!!! وقتی تو به دوست داشتن من یقین داشتی و بی بهانه رفتی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر لحظه هرجا که میرم حس نگاهت با من این دل بیطاقتِ من قیده تورو نمی زنه بذار یبار نگات کنم از جونو دل‌ صدات کنم هرچقدر دلتنگی‌ دارم هدیه به اون چشات کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگاری هم  اگر دیوانه اش بودم........... گذشت!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســـهـم “مـــ ـــن” از “تـــو” عشـــق نیــــــست ، ذوق نیــــــست ، اشتیـــاق نیــست همـــان دلتنــ ـ ـــگیٍ بی پــایــانی ســت که روزها دیوانـــه ام می کنـــ ـ ـــد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزا با تو به وسعت تمام نداشته هایم حرف دارم.اما مجالی نیست تا بنشینی به بای این همه حرف.دلم تنگ است.فقط برای حرف زدن با تو...دیگر نمیدانم چه کنم یا چه بگویم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از این بس تنها ادامه میدهم در زیر این باران حتی به درخواست چتر هم جواب رد میدهم...میخواهم تنهاییم را به رخ این هوای دو نفره بکشم...!باران نبار من نه چتر دارم نه یار!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـَـرا بــآ פֿـیالتـــ تَنهــــا نـَگــذار פֿـیالتـــ اصــلا بـﮧ تـــــو نرفـتـﮧـ اَســـتــ مهــــــرباלּ نیستــ .. ! آزارمــ مےבهـــــב בلمـــ פֿـوבتـــ را مےخواهـــــَב (!)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لجم میگیرد وقتی عاشقانه هایم را می نویسم برای تو اما همه میخوانند جز تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اقا من میخوام جیغ بکشم داد بزنم گریه کنم بیهوش بشم ببرنم بیماستان به هوش که اومدم ببینم شوهر مهربونم با چشای نگران بالای سرم واستاده...دلم میخواد فقط گاهی یکم نگرانم بشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام انبوهی از دردم رفیق ازخودم اززندگی سردم رفیق بیصدا در بی کسی ها گم شدم ،اعتراف ...دیگرکم آوردم رفیق!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی عشق از درد دوری بهتر است /عاشقم کرد گفت صبوری بهتر است /توی قرآن خوانده ام یعقوب یادم داده است /دلبرت وقتی کنارت نیست وری بهتر است /

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سياهى لبهايم ازسيگار نيست، سياه پوش هزارحرف نگفته است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منتظر کسی باش که حتی اگر در ساده ترین لباس بودی حاضر باشد تو را به همه دنیا نشان دهد وبگوید:"این دنیای من است..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتها چنان دل تنگ می شوم که بی تابی ام را هیچ بهانه ای تاب نمی آورد به خود که می آیم میبینیم از کسی دورم که بی بهانه دوستش دارم