بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا كي مي خوايي با قضاوت هاي غلـطتون به زندگي يكي لطمه وارد كنين ؟؟؟ هــــآآآ؟؟؟ من يكي از اينام كه قرباني قضاوت غلط بعضي از مردم شدم. +از اينكه بازيچه ي يه پسر باااشم متنفرم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میپوشانم دلتنگیم را با بستری از کلمات ولی باز کسی در دلم تو را صدا میزند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگیم :((( امروز آخرین پنجشنبه سال در ایران است. به یاد همه عزیزانی که دیگر نیستند. یادشوون سبز ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالم خوب است... اما...دلم تنگ آن روزهاییست که میتوانستم ازته دل بخندم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـــــــــن روزها اگرقرآن هم بخوانی برایت حرف میسازند!!!! گــــــــویا با خدا رابطه داری!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیـــــچگاه فکر نمیکردم اینقدر گران قیمت باشم..... به هرکس رسیدم... "مـــــــــــرا"فروخت.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای عشق من در فراقت اشکها ریختم و از ترس رفتن تو بیخواب شدم و بخاطر تو از لذت خوردن آب و غذا گذشتم....غم تو مرا رنج زده و بیمار کرده است و تلاش رسیدن به تو مرا خسته و زمین گیر کرده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه نه بحث میکنم نه توضیح میخوام نه توضیح میدم نه دنبال دلیل میگردم فقط میبینم ، سکوت میکنم و !...فاصله میگیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر ڪــہ را عــزیــز داشــتـم بــہ פֿــدا سـپــردҐ دسـتـاטּ פֿــدا را تـرجـیــح داد و . . . رفــت ، رفــــت ، رفــــــت (!) ڪـاش ڪــسـے مــرا بــہ פֿــدا مـے سـپــرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی هیچ کس را نداشته باشی بهتر است.داشتن بعضی ها تنهاترت میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش دلت وسعت دریاهارا داشت وقتی که پاسخی برای نگاهت نداشتم......؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشــــــــــک های نیامدنت روی گونه هایم ماسیـــــد.... نبوس!!! نمک گیر می شوی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــــرگرد... چون من نگذاشتم روی صندلی تو هیچکس بنشیند.... حتی"غـــــــــبار"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چتــــــــــرهم که بازکنی....بی فایده است... خیس خجالت میشوی...زیرباران خوبیهایم....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برفها همه آب شدن.... مثل دل من.... براي تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه فرقی دارد پُشت میله ها باشی یا در خیابانهای شهر در حال قدم زدن وقتی که آرزوهایت در حبس باشند

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا كي مي خوايي با قضاوت هاي غلـطتون به زندگي يكي لطمه وارد كنين ؟؟؟ هــــآآآ؟؟؟ من يكي از اينام كه قرباني قضاوت غلط بعضي از مردم شدم. +از اينكه بازيچه ي يه پسر باااشم متنفرم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میپوشانم دلتنگیم را با بستری از کلمات ولی باز کسی در دلم تو را صدا میزند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگیم :((( امروز آخرین پنجشنبه سال در ایران است. به یاد همه عزیزانی که دیگر نیستند. یادشوون سبز ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالم خوب است... اما...دلم تنگ آن روزهاییست که میتوانستم ازته دل بخندم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـــــــــن روزها اگرقرآن هم بخوانی برایت حرف میسازند!!!! گــــــــویا با خدا رابطه داری!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیـــــچگاه فکر نمیکردم اینقدر گران قیمت باشم..... به هرکس رسیدم... "مـــــــــــرا"فروخت.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای عشق من در فراقت اشکها ریختم و از ترس رفتن تو بیخواب شدم و بخاطر تو از لذت خوردن آب و غذا گذشتم....غم تو مرا رنج زده و بیمار کرده است و تلاش رسیدن به تو مرا خسته و زمین گیر کرده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه نه بحث میکنم نه توضیح میخوام نه توضیح میدم نه دنبال دلیل میگردم فقط میبینم ، سکوت میکنم و !...فاصله میگیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر ڪــہ را عــزیــز داشــتـم بــہ פֿــدا سـپــردҐ دسـتـاטּ פֿــدا را تـرجـیــح داد و . . . رفــت ، رفــــت ، رفــــــت (!) ڪـاش ڪــسـے مــرا بــہ פֿــدا مـے سـپــرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی هیچ کس را نداشته باشی بهتر است.داشتن بعضی ها تنهاترت میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش دلت وسعت دریاهارا داشت وقتی که پاسخی برای نگاهت نداشتم......؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشــــــــــک های نیامدنت روی گونه هایم ماسیـــــد.... نبوس!!! نمک گیر می شوی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــــرگرد... چون من نگذاشتم روی صندلی تو هیچکس بنشیند.... حتی"غـــــــــبار"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چتــــــــــرهم که بازکنی....بی فایده است... خیس خجالت میشوی...زیرباران خوبیهایم....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برفها همه آب شدن.... مثل دل من.... براي تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه فرقی دارد پُشت میله ها باشی یا در خیابانهای شهر در حال قدم زدن وقتی که آرزوهایت در حبس باشند