بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شايد دوري بهانه خوبي براي بيخبري باشد ، اما دليلي براي فراموشي نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســـــــــــــــــاکت که می مانی... میگذارند به حساب جواب نداشتنت! عـــــــــــــــــــمراً ... بفهمند داری جان میکنی تا حرمــــــــــــــــــــــــــــــتهـا را نگه داری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غض هایم را به آسمان سپرده ام ، خدا به خیر کند باران امشب را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگینم ، مثل پیرزنی که آخرین سرباز برگشته از جنگ ، پسرش نیست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم ، مثل مادری بی سوادی که دلش هوای بچه اش را کرده ولی بلد نیست شماره اش رو بگیره ( توضیح 4جوک : پیاز داغشو خیلی زیاد کردی ها ! بی سوادا هم شماره ها رو بلدن و راحت تماس میگیرن . )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزی که ما به دهنش \"شیرین\" نیومدیم..... همون بهتر که از \" گُشنگی\" بمیره.... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي کاش نگاهت زيرنويس داشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رقیبم گفت نام گلت؟ گفتم ازآن بیخبرم ! مستم نچنان مست که نامش ببرم! گرتوهم نام نگارت نبری نیک تراست ، همچو پروانه بسوزی وننالی هنراست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی دشمنت که ازپشت سرت تیغ نکشید روت؛ ولی دوستت زد... این پیامک تقدیم به هرچی نارفیقه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادم مي آيد گفته بودي ساده و کوتاه نويسي را دوست داري تقديم به تو ساده و کوتاه ,تنها همين 2 کلمه : برگـــــــرد ........ دلتنــــــــگم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرق من با تو همين است دل تو يك دل سنگ دل من يك دل تنگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنك تو امروز شدم تا فردا * فردا شد و باز تو گفتي فردا * امروزدلم مانده و يك دنيا حرف * يك هيج به نفع دل تو تا فردا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش دنيا يك بار هم كه شده بازيش را به ما می باخت مگر چه لذتی دارد اين برد های تكراری برايش؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين روزها شير هم راضيه با دمش بازي كنن، ولي با دلش نه!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایــــــــا دردها از آن بالا کوچک دیده می شوند .....! بیا مسائل را رو در رو حل کنیم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این دور روزگار بی وفاست ، تو گوش کن چیزی نپرس ، حتما جوابت چیزی جدا از اینهاست .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شايد دوري بهانه خوبي براي بيخبري باشد ، اما دليلي براي فراموشي نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســـــــــــــــــاکت که می مانی... میگذارند به حساب جواب نداشتنت! عـــــــــــــــــــمراً ... بفهمند داری جان میکنی تا حرمــــــــــــــــــــــــــــــتهـا را نگه داری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غض هایم را به آسمان سپرده ام ، خدا به خیر کند باران امشب را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگینم ، مثل پیرزنی که آخرین سرباز برگشته از جنگ ، پسرش نیست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم ، مثل مادری بی سوادی که دلش هوای بچه اش را کرده ولی بلد نیست شماره اش رو بگیره ( توضیح 4جوک : پیاز داغشو خیلی زیاد کردی ها ! بی سوادا هم شماره ها رو بلدن و راحت تماس میگیرن . )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزی که ما به دهنش \"شیرین\" نیومدیم..... همون بهتر که از \" گُشنگی\" بمیره.... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي کاش نگاهت زيرنويس داشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رقیبم گفت نام گلت؟ گفتم ازآن بیخبرم ! مستم نچنان مست که نامش ببرم! گرتوهم نام نگارت نبری نیک تراست ، همچو پروانه بسوزی وننالی هنراست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی دشمنت که ازپشت سرت تیغ نکشید روت؛ ولی دوستت زد... این پیامک تقدیم به هرچی نارفیقه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادم مي آيد گفته بودي ساده و کوتاه نويسي را دوست داري تقديم به تو ساده و کوتاه ,تنها همين 2 کلمه : برگـــــــرد ........ دلتنــــــــگم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرق من با تو همين است دل تو يك دل سنگ دل من يك دل تنگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنك تو امروز شدم تا فردا * فردا شد و باز تو گفتي فردا * امروزدلم مانده و يك دنيا حرف * يك هيج به نفع دل تو تا فردا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش دنيا يك بار هم كه شده بازيش را به ما می باخت مگر چه لذتی دارد اين برد های تكراری برايش؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين روزها شير هم راضيه با دمش بازي كنن، ولي با دلش نه!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایــــــــا دردها از آن بالا کوچک دیده می شوند .....! بیا مسائل را رو در رو حل کنیم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این دور روزگار بی وفاست ، تو گوش کن چیزی نپرس ، حتما جوابت چیزی جدا از اینهاست .