بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یادتم... همیشه , هرجاکه باشی ,باهرکسی کی بگذرونی یادتم مثل خودت بامعرفت ترینه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم لک زده برای دعواهایی که با هم نکردیم! ... لعنتی؛ چقدر مهربان رفتی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی بی هوا دلم هوایت را میکند...هوای تو...تویی که هیچ وقت هوایم را نداشتی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقا که غمت از تو وفادارتر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کسی نگین ... به مرحله ای از دلتنگی رسیدم که پستای عاشغانه و تنهایی و از این جور چیزا میبینم نخونده گریه ام میگیره زودی ردش میکنم چشمم بهشون نخوره. ولی لایکشون میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهانه گیر، زبان نفهم... دلم را می گویم. آخر تو را از کجا برایش بیاورم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دورها دورها می آیی و فقط یک چیز یک چیز کوچک در زندگی من جابجا می شود این که دیگر بدون تو در هیچ کجا نیستم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ میشم... نمیدانم شاید برای تو... شاید برای دیروزهایی که با تو گذشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پارسال با او در زیر باران راه می رفتم امسال راه رفتن او را با دیگری در زیر باران اشک هایم دیدم شاید باران پارسال اشک های فرد دیگری بود گل نازم این حق من نبود اما الهی خوشبخت بشی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خبرت هست که بی روی تو آرامم نیست طاقت بارِ فراق این همه ایامم نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظه هایی هست که دلم برایت تنگ میشود...اسم اون لحظه ها رو گذاشتم...همیشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣـــﻦ ﻟـــﺎﯼ ﮐﺘــــــــــﺎﺏ ﺯﻧـــــــــــــﺪﮔﯽ ﻣــــــــــﺍﻧـــــﺪﻩ ﺍﻡ!!! ﻻﯼ ﻓﺼﻠﯽ ﺑﺪ ﺧﻂ ﻭ ﺗﻠﺦ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ: ‏ ﺗﺤـــــــﻤﻞ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خوام روی همه ی اجرهابنویسم دلم برات تنگ شده....امیدوارم یکیش بخوره توسرت تابفهمی دلتنگ ادمی مثل توشدن چقدر دردناکه.... . . . دلم برات تنگه عشقم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــَن خــُـوب بـُـودَمـ۰۰۰⇨ ⬅↺وَلـے خُوبـےمـُد نـَبود۰۰!➡ ☜واس هَــمـــيـــنــ۰۰۰�� ⇜بِـــم بَد کَـــردَنــــ۰۰!▶ ↙چــُـون خــُـوبــے خــُـوبـــــ نَبــــــود۰۰

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خيلي سخته كه خانوادت تو رو اشتباه درك كنن و نفهمنت اون وقته كه احساس تنهايي ميكني توي خونه خودت كنار جمعشون دعا كنيم براي هم كه سوء تفاهم ها حل بشه و عشق بين بندهاي خدا برگرده امين

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام زندگیم را دلتنگی پر کرده است دلتنگی برای کسی که فرصت اندکی برای خواستنش، برای داشتنش، داشتم..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یادتم... همیشه , هرجاکه باشی ,باهرکسی کی بگذرونی یادتم مثل خودت بامعرفت ترینه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم لک زده برای دعواهایی که با هم نکردیم! ... لعنتی؛ چقدر مهربان رفتی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی بی هوا دلم هوایت را میکند...هوای تو...تویی که هیچ وقت هوایم را نداشتی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقا که غمت از تو وفادارتر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کسی نگین ... به مرحله ای از دلتنگی رسیدم که پستای عاشغانه و تنهایی و از این جور چیزا میبینم نخونده گریه ام میگیره زودی ردش میکنم چشمم بهشون نخوره. ولی لایکشون میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهانه گیر، زبان نفهم... دلم را می گویم. آخر تو را از کجا برایش بیاورم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دورها دورها می آیی و فقط یک چیز یک چیز کوچک در زندگی من جابجا می شود این که دیگر بدون تو در هیچ کجا نیستم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ میشم... نمیدانم شاید برای تو... شاید برای دیروزهایی که با تو گذشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پارسال با او در زیر باران راه می رفتم امسال راه رفتن او را با دیگری در زیر باران اشک هایم دیدم شاید باران پارسال اشک های فرد دیگری بود گل نازم این حق من نبود اما الهی خوشبخت بشی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خبرت هست که بی روی تو آرامم نیست طاقت بارِ فراق این همه ایامم نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظه هایی هست که دلم برایت تنگ میشود...اسم اون لحظه ها رو گذاشتم...همیشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣـــﻦ ﻟـــﺎﯼ ﮐﺘــــــــــﺎﺏ ﺯﻧـــــــــــــﺪﮔﯽ ﻣــــــــــﺍﻧـــــﺪﻩ ﺍﻡ!!! ﻻﯼ ﻓﺼﻠﯽ ﺑﺪ ﺧﻂ ﻭ ﺗﻠﺦ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ: ‏ ﺗﺤـــــــﻤﻞ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خوام روی همه ی اجرهابنویسم دلم برات تنگ شده....امیدوارم یکیش بخوره توسرت تابفهمی دلتنگ ادمی مثل توشدن چقدر دردناکه.... . . . دلم برات تنگه عشقم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــَن خــُـوب بـُـودَمـ۰۰۰⇨ ⬅↺وَلـے خُوبـےمـُد نـَبود۰۰!➡ ☜واس هَــمـــيـــنــ۰۰۰�� ⇜بِـــم بَد کَـــردَنــــ۰۰!▶ ↙چــُـون خــُـوبــے خــُـوبـــــ نَبــــــود۰۰

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خيلي سخته كه خانوادت تو رو اشتباه درك كنن و نفهمنت اون وقته كه احساس تنهايي ميكني توي خونه خودت كنار جمعشون دعا كنيم براي هم كه سوء تفاهم ها حل بشه و عشق بين بندهاي خدا برگرده امين

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام زندگیم را دلتنگی پر کرده است دلتنگی برای کسی که فرصت اندکی برای خواستنش، برای داشتنش، داشتم..