بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه انقدر پریشانم که سیگارو مشروبو گیتار که نه ٬ ارامم نمیکند. دلم کودکانه بهانه میگرداغوشی را !!! نه. مردانه و پر از بوی شهوت ٬ بلکه پر از عطر شیرین صداقت…«اغوش مادرم»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خَستَـــــم ایـــن روزآ پُـــر خــوآبَم و بــی رویــــآ مَـــــن بــــآ ایــن دُنیـــــآ دیـــگه رآه نِمیـــــآم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگو با زندگی میسازم بگو یه زندگی میسازم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه رازیست! در پس حصار این فاصله ها که اینگونه مرا دلتنگ دیدارت میکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر دلتنگم که دلم میخواهد ...زیر این باران تنهایی به اشکم خیره شوم....آخر میدانی چیست؟باران هم با دل من در جنگ است......تو چه میدانی .....کاش باران بگیرد... بس دیگر بی رحمی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خوام برم اون هوالی تو اون جاده های شمالی بگم جات خالی نفس میشکم با چه بغضی قدم میزنم با چه حالی فقط جات خالی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه غمی بیشتر از این که تو جایی باشی بشود دور و برت باشم و جرات نکنم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ است برایت به اندازه تمام لحطه های عمرم که با خواست دیگران بی هدف سر شده دوستت دارم تا ابد نه برای انچه که فکر میکنی برای خودت تنها برای خودت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جقدر دردناکه دلت رو بشکنه باز دل صاب مرده ت قد یه دنیا براش تنگ شه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت خودت رو 100% خرج کسی نکن ک تا 10 بیشتر بلد نیست بشمره…. . . . . آدم باید همیشه ظرفیت دیگران رو بدونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درغم فراق توسوختم افسوس که نمی دانی/میسوزم خاکستر میشوم افسوس تو نمیفهمی/پس چه سود؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کم طاقتی عادت آن روزهایت بود این روزها برای گرفتن خبری از من عجب صـــــــــــــــــــــبور شده ای ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهونه برای گریه زیاده.......................................................... اما................................................................................ امان ازگریه های بی بهونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺒـــــــــــﻢ ﺧﻨﺪﻭﻧﻪ ﺍﻣﺎ ﺑﺎﺯ؛ ﺗﻮو ﻗﻠﺒـــــــــﻢ ﮐﻠــــﯽ ﻏــــــــــــــــــــــــــﻢ ﺩﺍﺭﻡ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داغــــــــــونمــــــــــ! میدونی داغــــــــــون یعنی چیــــــــــ!؟ یعنیــــــــــ : داغــــــــــِ اونــــــــــ! اما اونــــــــــ داغــــــــــِ بــــــــــا اونــــــــــ!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ که میشوی دیگر انتظار معنا ندارد یک نگاه کمی نامهربان یک لحن کمی دور از انتظار یک لحظه دوری میشکند بغضت را ....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه انقدر پریشانم که سیگارو مشروبو گیتار که نه ٬ ارامم نمیکند. دلم کودکانه بهانه میگرداغوشی را !!! نه. مردانه و پر از بوی شهوت ٬ بلکه پر از عطر شیرین صداقت…«اغوش مادرم»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خَستَـــــم ایـــن روزآ پُـــر خــوآبَم و بــی رویــــآ مَـــــن بــــآ ایــن دُنیـــــآ دیـــگه رآه نِمیـــــآم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگو با زندگی میسازم بگو یه زندگی میسازم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه رازیست! در پس حصار این فاصله ها که اینگونه مرا دلتنگ دیدارت میکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر دلتنگم که دلم میخواهد ...زیر این باران تنهایی به اشکم خیره شوم....آخر میدانی چیست؟باران هم با دل من در جنگ است......تو چه میدانی .....کاش باران بگیرد... بس دیگر بی رحمی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خوام برم اون هوالی تو اون جاده های شمالی بگم جات خالی نفس میشکم با چه بغضی قدم میزنم با چه حالی فقط جات خالی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه غمی بیشتر از این که تو جایی باشی بشود دور و برت باشم و جرات نکنم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ است برایت به اندازه تمام لحطه های عمرم که با خواست دیگران بی هدف سر شده دوستت دارم تا ابد نه برای انچه که فکر میکنی برای خودت تنها برای خودت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جقدر دردناکه دلت رو بشکنه باز دل صاب مرده ت قد یه دنیا براش تنگ شه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت خودت رو 100% خرج کسی نکن ک تا 10 بیشتر بلد نیست بشمره…. . . . . آدم باید همیشه ظرفیت دیگران رو بدونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درغم فراق توسوختم افسوس که نمی دانی/میسوزم خاکستر میشوم افسوس تو نمیفهمی/پس چه سود؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کم طاقتی عادت آن روزهایت بود این روزها برای گرفتن خبری از من عجب صـــــــــــــــــــــبور شده ای ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهونه برای گریه زیاده.......................................................... اما................................................................................ امان ازگریه های بی بهونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺒـــــــــــﻢ ﺧﻨﺪﻭﻧﻪ ﺍﻣﺎ ﺑﺎﺯ؛ ﺗﻮو ﻗﻠﺒـــــــــﻢ ﮐﻠــــﯽ ﻏــــــــــــــــــــــــــﻢ ﺩﺍﺭﻡ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داغــــــــــونمــــــــــ! میدونی داغــــــــــون یعنی چیــــــــــ!؟ یعنیــــــــــ : داغــــــــــِ اونــــــــــ! اما اونــــــــــ داغــــــــــِ بــــــــــا اونــــــــــ!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ که میشوی دیگر انتظار معنا ندارد یک نگاه کمی نامهربان یک لحن کمی دور از انتظار یک لحظه دوری میشکند بغضت را ....