بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان دو نوع معلم دارد :"اموزگار"و"روزگار"هرچه با شیرینی از اولی نیاموزی دومی با تلخی به تو می اموزد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺩﻟﺘﻨــــﮕﯽ، ﭼﻪ ﺳﺨﺖ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺑﺎ "ﺗﻨﻬﺎﯾــــﯽ"ﺍﻡ ﺗﺎﻭﺍﻥ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﺍ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا خستم از تکرار فردا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش ب جای دلم گلویم تنگ میشد،هوا نمیرسیدو خلاص

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نا خوشی اینه............ ازت بی خبر باشم وقتی حال تو رو ازم میپرسن حالم زیر و رو شه.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به پای وعده بی اعتبارت نشسته این دلم چه صادقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ شده است...برای تو،برای تکیه کلامهایت... آنهافقط تکیه کلامهای تونبودند!!من نیزبه آنهاتکیه کرده بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ… ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ… ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ… ﯾﮑﯽ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻭﺟﻮﺩﺕ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ ! ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ هیچکس ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﻮﺩﺕ ﻧﺪﺍﺭﯼ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اهای سهراب قایق کم است نوح را خبر کن کشتی باید ساخت دور دنیا باید گشت به دنبال شهری پشت دریا ها تا بتوان در ان زندگی کرد نه فقط*زنده*بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخته وقتی تو اس ام اس ازت میپرسه خوبی؟ تو هم با بغض 5خط تایپ میکنی ولی بجایsendهمرو پاگ میکنی و مینویسی... خوبم مرسی تو خوبی؟...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو رفتی اما ... کاش فهمیده بودی وقتی گفتم میخام برم واسه این نبود که بگی هر طور راحتی واسه این بود که بگی نه..... و این نه یعنی من با تو تا ته ته ته دنیایت میماندم .....حیف حیف که حتی نبرسیدی چرا؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه احساس قشنگی است که در خلوت خود یاد یک دوست تو را غرق تبسم سازد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داغونم درست مثل کسی ک تو رو داشته... ولی الان دیگه نداره....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو اومدی توقع مردم رو بردی بالا حالا با رفتنت کی دیگه میخواد این توقع رو بالا نگه داره… پاشایی بهترین صدای تاریخ ایران…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهى ... دلت"به راه" نیست !! ولى سر به راهى ... خودت را میزنى به "آن راه" و میروى ... و همه ، چه خوش باورانه فکر ميكنند ... که تــو.. "روبراهى"...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی، . پیچیده نیست...!!! یک دل...یک اسمان....یک بغض...و ارزو های ترک خورده!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان دو نوع معلم دارد :"اموزگار"و"روزگار"هرچه با شیرینی از اولی نیاموزی دومی با تلخی به تو می اموزد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺩﻟﺘﻨــــﮕﯽ، ﭼﻪ ﺳﺨﺖ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺑﺎ "ﺗﻨﻬﺎﯾــــﯽ"ﺍﻡ ﺗﺎﻭﺍﻥ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﺍ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا خستم از تکرار فردا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش ب جای دلم گلویم تنگ میشد،هوا نمیرسیدو خلاص

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نا خوشی اینه............ ازت بی خبر باشم وقتی حال تو رو ازم میپرسن حالم زیر و رو شه.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به پای وعده بی اعتبارت نشسته این دلم چه صادقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ شده است...برای تو،برای تکیه کلامهایت... آنهافقط تکیه کلامهای تونبودند!!من نیزبه آنهاتکیه کرده بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ… ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ… ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ… ﯾﮑﯽ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻭﺟﻮﺩﺕ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ ! ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ هیچکس ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﻮﺩﺕ ﻧﺪﺍﺭﯼ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اهای سهراب قایق کم است نوح را خبر کن کشتی باید ساخت دور دنیا باید گشت به دنبال شهری پشت دریا ها تا بتوان در ان زندگی کرد نه فقط*زنده*بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخته وقتی تو اس ام اس ازت میپرسه خوبی؟ تو هم با بغض 5خط تایپ میکنی ولی بجایsendهمرو پاگ میکنی و مینویسی... خوبم مرسی تو خوبی؟...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو رفتی اما ... کاش فهمیده بودی وقتی گفتم میخام برم واسه این نبود که بگی هر طور راحتی واسه این بود که بگی نه..... و این نه یعنی من با تو تا ته ته ته دنیایت میماندم .....حیف حیف که حتی نبرسیدی چرا؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه احساس قشنگی است که در خلوت خود یاد یک دوست تو را غرق تبسم سازد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داغونم درست مثل کسی ک تو رو داشته... ولی الان دیگه نداره....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو اومدی توقع مردم رو بردی بالا حالا با رفتنت کی دیگه میخواد این توقع رو بالا نگه داره… پاشایی بهترین صدای تاریخ ایران…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهى ... دلت"به راه" نیست !! ولى سر به راهى ... خودت را میزنى به "آن راه" و میروى ... و همه ، چه خوش باورانه فکر ميكنند ... که تــو.. "روبراهى"...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی، . پیچیده نیست...!!! یک دل...یک اسمان....یک بغض...و ارزو های ترک خورده!!