بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا!!! سرنوشتی که برام بافتی قسمت یقه اش یه خورده تنگه قربون دستت یه کم شلش کن دارم خفه میشم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی آنکه سراغی از تو نمی گیرد دلتنگ ترین است برای دیدنت و از شکاف چشمانش به نبودنت خیره می شود. نامهربان نیست گرفتار است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوختم،سوخنم من از غم دل او پی یار دیگری بود که عمر رویای من به سر رســـــــید باختم،باختم من به او همه ی عمر دلدادگی رو که غربت به خانه ام سَرَک کشـــــــید *در حسرت ماه _ چارتار*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم برای همیشه خداحافظ و رفتم... ستمو کشید انگار دنیارو به داده بودن!!!! . . . گفت گوشیتو بده شمارمو حذف کنم تو یادت میره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دلتنگم بشقاب ها را نمی شکنم شیشه ها را نمی شکنم غــرورم را نمی شکنم دلت را نمی شکنم در این دلتنگی ها زورم به تنها چیزی که میرسد ، این بغض لعنتی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو زندگـــــیه من یـــــه شبـــــایے بود که فقـــــط خــــــــــدا میدونه چجــــــــــوری،،،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخرین باری که کنارم بود...قسمم داد فراموشش نکنم...و حالا خودش فراموشم کرده... بی معرفت دلم برات تنگه...کجایی پس؟ فراموشت نمیکنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــــــو ایــــــن بــــارون دلــــ❤ـــــتنگیـــــــو تنهایــــــے.... بِهــــــــم چیــــــــزے بِگـــــــو بِفهـــــــــمَم اینجایـــــــے ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

التهاب دیدنت مثل دقایق آخر کلاس است ! خدایا; پس کی زنگ میخورد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف زیاداست و برای گفتن مجالی نیست میروم تو فکر کن کم آورده ام....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتی اومدنت یه رویاست پدر. الان که ۵ ماهه که دیگه بابا پیشم نیست. نیست و دل من بیشتر از همیشه دلم براش تنگه. نیستو نیست که به دست وپاش بیفتم ببوسمشون. پدرم زود رفتی.... خیلی زود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" در " باز و بسته شد... باز باد بازی اش گرفته...ادای آمدنت را درمیاورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی خیابان شلوغی است که تو در میانه اش ایستاده باشی ببینی می آیند ببینی می روند و تو همچنان ایستاده باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگي يعني؛توي خيابون،چشمات فقط وفقط دنبال يه رنگ،يه پلاک،يه مدل ماشين بگرده،که شايد اتفاقي،واسه يه لحظه،يه بار ديگه،عشقت رو ببيني..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چ سخته دوري از تو و صداي تو ☹ ☹ كنار خاطرات تو بجاي تو ☹ ☹ هراس رفتن تو داره ميكشه ☹ ☹ تموم آروزمو تو چشآي تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکسته های دلت را به بازار خدا ببر خدا خود بهای شکسته دلان است ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا!!! سرنوشتی که برام بافتی قسمت یقه اش یه خورده تنگه قربون دستت یه کم شلش کن دارم خفه میشم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی آنکه سراغی از تو نمی گیرد دلتنگ ترین است برای دیدنت و از شکاف چشمانش به نبودنت خیره می شود. نامهربان نیست گرفتار است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوختم،سوخنم من از غم دل او پی یار دیگری بود که عمر رویای من به سر رســـــــید باختم،باختم من به او همه ی عمر دلدادگی رو که غربت به خانه ام سَرَک کشـــــــید *در حسرت ماه _ چارتار*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم برای همیشه خداحافظ و رفتم... ستمو کشید انگار دنیارو به داده بودن!!!! . . . گفت گوشیتو بده شمارمو حذف کنم تو یادت میره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دلتنگم بشقاب ها را نمی شکنم شیشه ها را نمی شکنم غــرورم را نمی شکنم دلت را نمی شکنم در این دلتنگی ها زورم به تنها چیزی که میرسد ، این بغض لعنتی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو زندگـــــیه من یـــــه شبـــــایے بود که فقـــــط خــــــــــدا میدونه چجــــــــــوری،،،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخرین باری که کنارم بود...قسمم داد فراموشش نکنم...و حالا خودش فراموشم کرده... بی معرفت دلم برات تنگه...کجایی پس؟ فراموشت نمیکنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــــــو ایــــــن بــــارون دلــــ❤ـــــتنگیـــــــو تنهایــــــے.... بِهــــــــم چیــــــــزے بِگـــــــو بِفهـــــــــمَم اینجایـــــــے ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

التهاب دیدنت مثل دقایق آخر کلاس است ! خدایا; پس کی زنگ میخورد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف زیاداست و برای گفتن مجالی نیست میروم تو فکر کن کم آورده ام....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتی اومدنت یه رویاست پدر. الان که ۵ ماهه که دیگه بابا پیشم نیست. نیست و دل من بیشتر از همیشه دلم براش تنگه. نیستو نیست که به دست وپاش بیفتم ببوسمشون. پدرم زود رفتی.... خیلی زود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" در " باز و بسته شد... باز باد بازی اش گرفته...ادای آمدنت را درمیاورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی خیابان شلوغی است که تو در میانه اش ایستاده باشی ببینی می آیند ببینی می روند و تو همچنان ایستاده باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگي يعني؛توي خيابون،چشمات فقط وفقط دنبال يه رنگ،يه پلاک،يه مدل ماشين بگرده،که شايد اتفاقي،واسه يه لحظه،يه بار ديگه،عشقت رو ببيني..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چ سخته دوري از تو و صداي تو ☹ ☹ كنار خاطرات تو بجاي تو ☹ ☹ هراس رفتن تو داره ميكشه ☹ ☹ تموم آروزمو تو چشآي تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکسته های دلت را به بازار خدا ببر خدا خود بهای شکسته دلان است ...