بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـرتـضـی یـعـنـی : م : مـَـــــــرد ر : روح بـخـش ت : تـکـرار نـشـدنـی – تـسکـیـن دهـنـده قـلـب ها ض : ضـعـف جـسـمـانـی ی : یـادش هـمـیـشـه زنـده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه دور بودن معنای فراموش کردن نیست گاهی فرصتی هست برای دلتنگ شدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نهایتا دل به جایی میرسد که دو راه بیشتر ندارد یا باید خون شود یا سنگ!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن ڪ๛ ڪهــ ωـڪـפּـتت را نـᓅـهـــــᓄــב פـرᓅـهــــایــــت را هـــــᓄ نـפֿــפּـاهـــــב ᓅـهـــــᓄـیـــــב...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد یک پنجره را پنجره ها میفهمند معنی کور شدن را گره ها میفهمند سخت بالا بروی ، ساده بیایی پائین قصه تلخ مرا ، سرسره ها میفهمند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرفتن دستهایش آرزویم بود... . . . . . . . اما از بخت بدم مچش راگرفتم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل شکسته را . . .توان فریادنیست . . .؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه هابعد رفتن مرتضی دپرس شدم چندوقته نيومدم ای خداااا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنياچه تخفيفی واسه خطای امثال توداشت برای جرم دل كشی پيگردقانونی نذاشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی سنگهــــــــــای دنیـــــــــــا نوشتم دلتنگتـــــــــــــــــم... . . . امیدوارم یکیش بخوره تو سرت تا بفهمی یعنی چی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

+ سلام.. - خداحافظ..!! + قطع نك...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ... هیچ وقت , هیچ کس , حتی بدترین بنده هات روهم اونقدر دلتنگ نکن ... که دیگه حتی با شیشه عطر یادگاریش هم آروم نگیره ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم برفي از خجالت آّب شد. هنگامي که کودک فقيري به هويج روي صورتش زل زده بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلم تنگ میشود به تمام دلایلی که تو نیستی ، به اجبار ، آرام میگیرم چه اجبار تلخی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگه واسه دوست داشتن و دوست داشته شدن،واسه دلهره و عاشقي،واسه بي قراري و انتظار،واسه دلتنگي.......دلم تنگه.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجایی!!!!؟ من را نفس صدا میزدی!؟ حال بدون من.... چگونه نفس میزنی؟؟؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـرتـضـی یـعـنـی : م : مـَـــــــرد ر : روح بـخـش ت : تـکـرار نـشـدنـی – تـسکـیـن دهـنـده قـلـب ها ض : ضـعـف جـسـمـانـی ی : یـادش هـمـیـشـه زنـده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه دور بودن معنای فراموش کردن نیست گاهی فرصتی هست برای دلتنگ شدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نهایتا دل به جایی میرسد که دو راه بیشتر ندارد یا باید خون شود یا سنگ!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن ڪ๛ ڪهــ ωـڪـפּـتت را نـᓅـهـــــᓄــב פـرᓅـهــــایــــت را هـــــᓄ نـפֿــפּـاهـــــב ᓅـهـــــᓄـیـــــב...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد یک پنجره را پنجره ها میفهمند معنی کور شدن را گره ها میفهمند سخت بالا بروی ، ساده بیایی پائین قصه تلخ مرا ، سرسره ها میفهمند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرفتن دستهایش آرزویم بود... . . . . . . . اما از بخت بدم مچش راگرفتم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل شکسته را . . .توان فریادنیست . . .؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه هابعد رفتن مرتضی دپرس شدم چندوقته نيومدم ای خداااا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنياچه تخفيفی واسه خطای امثال توداشت برای جرم دل كشی پيگردقانونی نذاشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی سنگهــــــــــای دنیـــــــــــا نوشتم دلتنگتـــــــــــــــــم... . . . امیدوارم یکیش بخوره تو سرت تا بفهمی یعنی چی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

+ سلام.. - خداحافظ..!! + قطع نك...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ... هیچ وقت , هیچ کس , حتی بدترین بنده هات روهم اونقدر دلتنگ نکن ... که دیگه حتی با شیشه عطر یادگاریش هم آروم نگیره ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم برفي از خجالت آّب شد. هنگامي که کودک فقيري به هويج روي صورتش زل زده بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلم تنگ میشود به تمام دلایلی که تو نیستی ، به اجبار ، آرام میگیرم چه اجبار تلخی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگه واسه دوست داشتن و دوست داشته شدن،واسه دلهره و عاشقي،واسه بي قراري و انتظار،واسه دلتنگي.......دلم تنگه.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجایی!!!!؟ من را نفس صدا میزدی!؟ حال بدون من.... چگونه نفس میزنی؟؟؟