بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکهایم که سرازیر میشوند...... دیری نمی پایدکه قندیل می بندد... عجیب سرد است هوای نبودنت... دلم خیلی برات تنگ شده...خیلی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لنگه هی چوبی درب حیاطمان اگرچه کهنه اندوجیرجیرمی کنندولی خوش بحالشان که لنگه ی همند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک دفتر خاطره دارم ..... در تک تک صفحه هایش نام تو در آن هست ... فقط نمیدانم چرا تو در هیچ کدام از آن لحظه ها با من نبودی ! یک لحظه به خودم آمدم ، دیدم دارم با "یاد تو" "زندگی" میکنم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تختی که امروز صبح خالی شد و قلبی که دیگر روی تکرار نیست و هوادارانی که دیگر نگرانت نمیشوند و صدایی که همیشه جاودانه است مرتضی پاشایی عزیز روحت شاد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی هست.....دیگه نیست..... اخه مگه میشه روزهای پاییزه دونفره رو بدون اهنگ های تو گذروند.......کاش دوباره برمیگشتی تادوباره باخاطراتی که ازت داشتیم تو عصر پاییزی ستایشت میکردیم کاش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدر آینه بدانیم چو هست، نه درآن لحظه که افتادوشکست... بچه ها قدر عزیزانتون رو بدونین،والا بعد رفتنشون دیگه پشیمونی فایده ای نداره....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی هست تو قلبم که هر شب واسه اون مینویسم و اون خوابه .... نگرا منی نگران تو ام..... بازم عصر پاییزیییییییی...... همین!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه چیزی بگم... دیگه نمیتونیم تو گوگل سرچ کنیم: آهنگ جدید مرتضی پاشایی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻳﻜﻲ ﻫﺴﺖ ﺗﻮﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻛﻪ ﺍﻣﺸﺐ ... ﻳﻪ ﻣﻠﺖ .. ﻭﺍﺳﻪ ﺍﻭﻥ ﻣﻴﺨﻮﻧﻦ ﻭﺍﻭﻥ ﺧﻮﺍﺑﻪ!! ****ﺭﻭﺣﺖ ﺷﺎﺩﻣﺮﺗﻀﻲ**

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرتضی پاشایی... تولد:63 فوت:93 سن: 30سال و 3ماه و 3روز !!! چه 3های عجولی که با این زودی ساز رفتن رو کوک کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تحمل نداره نباشی دلی که تو تنها خداشی... خاص مرتضی پاشایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"درد يعني: دلم براش خيلي تنگ شده اما هيچ غلطي نميتونم بكنم..."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باشه قبول ...رابطه ها مجازی شدن ....ولی درد ها که همچنان واقعی اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهای بدون مرتضی پاشایی خره .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لالایی کن گل پونه،بهشتت خواب و رویا نیست مسافر بودی از اول،زمین که جای خوبا نیست مرتضی جان آرام بخواب . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تو رو به دلم قول دادم، نزار بد قول بشم . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکهایم که سرازیر میشوند...... دیری نمی پایدکه قندیل می بندد... عجیب سرد است هوای نبودنت... دلم خیلی برات تنگ شده...خیلی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لنگه هی چوبی درب حیاطمان اگرچه کهنه اندوجیرجیرمی کنندولی خوش بحالشان که لنگه ی همند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک دفتر خاطره دارم ..... در تک تک صفحه هایش نام تو در آن هست ... فقط نمیدانم چرا تو در هیچ کدام از آن لحظه ها با من نبودی ! یک لحظه به خودم آمدم ، دیدم دارم با "یاد تو" "زندگی" میکنم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تختی که امروز صبح خالی شد و قلبی که دیگر روی تکرار نیست و هوادارانی که دیگر نگرانت نمیشوند و صدایی که همیشه جاودانه است مرتضی پاشایی عزیز روحت شاد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی هست.....دیگه نیست..... اخه مگه میشه روزهای پاییزه دونفره رو بدون اهنگ های تو گذروند.......کاش دوباره برمیگشتی تادوباره باخاطراتی که ازت داشتیم تو عصر پاییزی ستایشت میکردیم کاش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدر آینه بدانیم چو هست، نه درآن لحظه که افتادوشکست... بچه ها قدر عزیزانتون رو بدونین،والا بعد رفتنشون دیگه پشیمونی فایده ای نداره....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی هست تو قلبم که هر شب واسه اون مینویسم و اون خوابه .... نگرا منی نگران تو ام..... بازم عصر پاییزیییییییی...... همین!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه چیزی بگم... دیگه نمیتونیم تو گوگل سرچ کنیم: آهنگ جدید مرتضی پاشایی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻳﻜﻲ ﻫﺴﺖ ﺗﻮﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻛﻪ ﺍﻣﺸﺐ ... ﻳﻪ ﻣﻠﺖ .. ﻭﺍﺳﻪ ﺍﻭﻥ ﻣﻴﺨﻮﻧﻦ ﻭﺍﻭﻥ ﺧﻮﺍﺑﻪ!! ****ﺭﻭﺣﺖ ﺷﺎﺩﻣﺮﺗﻀﻲ**

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرتضی پاشایی... تولد:63 فوت:93 سن: 30سال و 3ماه و 3روز !!! چه 3های عجولی که با این زودی ساز رفتن رو کوک کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تحمل نداره نباشی دلی که تو تنها خداشی... خاص مرتضی پاشایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"درد يعني: دلم براش خيلي تنگ شده اما هيچ غلطي نميتونم بكنم..."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باشه قبول ...رابطه ها مجازی شدن ....ولی درد ها که همچنان واقعی اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهای بدون مرتضی پاشایی خره .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لالایی کن گل پونه،بهشتت خواب و رویا نیست مسافر بودی از اول،زمین که جای خوبا نیست مرتضی جان آرام بخواب . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تو رو به دلم قول دادم، نزار بد قول بشم . . .