بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکی عاشق میشه میگه میمیرم برات ، چرا یکی نمیگه میمونم باهات؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين روزها شير هم راضيه با دمش بازي كنن، ولي با دلش نه!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقـط چـند قـدم مانـده بـود برسـم بـه \"تــو\" اگر ایـن خواب لعنتـی ، دیشـب ادامـه داشـت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت ترین فعلی که برایت به سادگی صـــــــرف کردم...عمـــــــــــرم بود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هیچیم نیست، حالم خوبه، گول این اشکها رو نباید خورد، میدونی که واسم مهم نیستی، اینا از شادی ان که داری میری از پیشم، بیا اینم عکسات و خاطراتت... بی معرفت تو همه ی دنیای من بودی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ دلی بی بهانه نمیگريد. نمیدانم بهانه ها دلگیرند یا دلها بهانه گیر!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســـــاکت که می مانی... میگذارند به حساب جواب نداشتنت! عـــــــــــــــــــمراً ... بفهمند داری جان میکنی تا حرمـــــــتهـا را نگه داری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض هایم را به آسمان سپرده ام ، خدا به خیر کند باران امشب را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاتو گذاشتی رو قلبم و با خنده رفتی ولی یادت باشه دنیا هنوز به آخر نرسیده یه روزم یکی پاشو میزاره رو دل خودت و با خنده میره اونوقت تو میمونی با یه عکسو یه عالمه تنهایی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادش بخیر که گشتم با تو شبی هم آغوش زنگ صدای قلبت قرنیست مانده در گوش اکنون من و سراب و سیگار نیمه خاموش حرفی دگر نمانده ، یادم تو را فراموش …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تشییع جنازش با اول محرم یکی بود. دلم خیای براش تنگ میشه. خیلی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارفتن توشکستم عزیزم تنهایی بازشدخدایانسیبم دل عاشق تومیمونه همیشه قلبم که این حرفاحالیش نمیشه من توخیالم واست بهترینم تو میری بازم من عاشق ترینم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اینجاکه هستم تا آنجاکه هستی وجب به وجب دلتنگتم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگینم...هماننددلقکی که روی صحنه چشمش به عشقش افتاد که بامعشوقش به او میخندیدند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی یعنی : یه شب دلت بمونه رو دستت و نفهمی چطور می تونی ، بدون اون آرومش کنی ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدی که سخت نیست تنهابدون من... دیدی که صبح میشود تنهابدون من... این نبض زندگی بی وقفه میزند،فرقی نمیکندبا من یابدون من.. دیروز گرچه سخت بود،امروز هم گذشت طوری نمیشود فردا بدون من!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکی عاشق میشه میگه میمیرم برات ، چرا یکی نمیگه میمونم باهات؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين روزها شير هم راضيه با دمش بازي كنن، ولي با دلش نه!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقـط چـند قـدم مانـده بـود برسـم بـه \"تــو\" اگر ایـن خواب لعنتـی ، دیشـب ادامـه داشـت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت ترین فعلی که برایت به سادگی صـــــــرف کردم...عمـــــــــــرم بود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هیچیم نیست، حالم خوبه، گول این اشکها رو نباید خورد، میدونی که واسم مهم نیستی، اینا از شادی ان که داری میری از پیشم، بیا اینم عکسات و خاطراتت... بی معرفت تو همه ی دنیای من بودی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ دلی بی بهانه نمیگريد. نمیدانم بهانه ها دلگیرند یا دلها بهانه گیر!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســـــاکت که می مانی... میگذارند به حساب جواب نداشتنت! عـــــــــــــــــــمراً ... بفهمند داری جان میکنی تا حرمـــــــتهـا را نگه داری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض هایم را به آسمان سپرده ام ، خدا به خیر کند باران امشب را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاتو گذاشتی رو قلبم و با خنده رفتی ولی یادت باشه دنیا هنوز به آخر نرسیده یه روزم یکی پاشو میزاره رو دل خودت و با خنده میره اونوقت تو میمونی با یه عکسو یه عالمه تنهایی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادش بخیر که گشتم با تو شبی هم آغوش زنگ صدای قلبت قرنیست مانده در گوش اکنون من و سراب و سیگار نیمه خاموش حرفی دگر نمانده ، یادم تو را فراموش …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تشییع جنازش با اول محرم یکی بود. دلم خیای براش تنگ میشه. خیلی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارفتن توشکستم عزیزم تنهایی بازشدخدایانسیبم دل عاشق تومیمونه همیشه قلبم که این حرفاحالیش نمیشه من توخیالم واست بهترینم تو میری بازم من عاشق ترینم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اینجاکه هستم تا آنجاکه هستی وجب به وجب دلتنگتم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگینم...هماننددلقکی که روی صحنه چشمش به عشقش افتاد که بامعشوقش به او میخندیدند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی یعنی : یه شب دلت بمونه رو دستت و نفهمی چطور می تونی ، بدون اون آرومش کنی ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدی که سخت نیست تنهابدون من... دیدی که صبح میشود تنهابدون من... این نبض زندگی بی وقفه میزند،فرقی نمیکندبا من یابدون من.. دیروز گرچه سخت بود،امروز هم گذشت طوری نمیشود فردا بدون من!