بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش روزهــــــــــــای دلتنگی ِ مـــــــــــن..... مثل ِ \"دوست داشتن های\" تو کوتاه می شد . کاش........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگشتت فقط جای یک حلقه دارد ، دلت را ، دست به دست می کنی برای چه .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بمــــرا از بـنــد آویــــزان کـنـیــد !ســــر و تـــه ....! شــایـد فـکــــرش از ســرم بـیـفـتـــد ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برو که باید به رسم زمانه بروی.. برو اما یادت باشد من تو را چشم که نه دل در راه خواهم ماند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی نیستی تا باور کنی که در ناب ترین لحظات دعایم بهشت خدایم را برایت آرزو میکنم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا صبح گریه می کنم و غنچه می دهند گل های ریز صورتی روی بالشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی میرسد که با لبخند تو بیدار میشوم این روز هر زمان که میخواهد باشد فقط باشد !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبیهاس که باعث میشن آدمادلتنگ بشن،به خاطرتمام خوبیهات دلتنگتم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز درد و دلت فقط درد سهم من شد و دلت سهم دیگری .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قشنگي فاصلهادراين است که گاهي به يادمان مياندازد کسى هست تادلتنگش شويم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم درد می کند . انگار خام بودند خیال هایی که به خوردم داده بودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم گنجشک ها که شبیه هم هستند ، چه طور همدیگر و میشناسن. و نمیدانم چند نفر شبیه من هستند که تو دیگر مرا نمیشناسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساعت ها را بگو بخوابند ؛ بیهوده زیستن را نیازی به شمارش نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جلوتر نيا! خاكستر ميشوى اينجا دلى را سوزانده اند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من رو از خونه قلبت بيرون انداختي، بي‌ انصاف درو باز كن دستم لاي در گير كرده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جان رفته ولي زخم جفايت نرود / تاثيردو چشم بي وفايت نرود / فرشي زدل شكسته انداخته ام / آهسته بيا شيشه به پايت نرود

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش روزهــــــــــــای دلتنگی ِ مـــــــــــن..... مثل ِ \"دوست داشتن های\" تو کوتاه می شد . کاش........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگشتت فقط جای یک حلقه دارد ، دلت را ، دست به دست می کنی برای چه .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بمــــرا از بـنــد آویــــزان کـنـیــد !ســــر و تـــه ....! شــایـد فـکــــرش از ســرم بـیـفـتـــد ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برو که باید به رسم زمانه بروی.. برو اما یادت باشد من تو را چشم که نه دل در راه خواهم ماند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی نیستی تا باور کنی که در ناب ترین لحظات دعایم بهشت خدایم را برایت آرزو میکنم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا صبح گریه می کنم و غنچه می دهند گل های ریز صورتی روی بالشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی میرسد که با لبخند تو بیدار میشوم این روز هر زمان که میخواهد باشد فقط باشد !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبیهاس که باعث میشن آدمادلتنگ بشن،به خاطرتمام خوبیهات دلتنگتم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز درد و دلت فقط درد سهم من شد و دلت سهم دیگری .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قشنگي فاصلهادراين است که گاهي به يادمان مياندازد کسى هست تادلتنگش شويم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم درد می کند . انگار خام بودند خیال هایی که به خوردم داده بودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم گنجشک ها که شبیه هم هستند ، چه طور همدیگر و میشناسن. و نمیدانم چند نفر شبیه من هستند که تو دیگر مرا نمیشناسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساعت ها را بگو بخوابند ؛ بیهوده زیستن را نیازی به شمارش نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جلوتر نيا! خاكستر ميشوى اينجا دلى را سوزانده اند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من رو از خونه قلبت بيرون انداختي، بي‌ انصاف درو باز كن دستم لاي در گير كرده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جان رفته ولي زخم جفايت نرود / تاثيردو چشم بي وفايت نرود / فرشي زدل شكسته انداخته ام / آهسته بيا شيشه به پايت نرود