بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدونم هر وقت زنگ میزنم طرف میگه: مشترک مورد نظر در دسترس نیست اما مشترکی که مورد نظرم نیست همیشه در دسترسه... برا شما هم پیش اومده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گناهش گردن خودش...آن روز... روزه بودم که حسرت داشتنش را خوردم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زهرجا بگذرد تابوت من غوغا به پا خيزد / چه سنگين ميرود اين مرده از بس ، آرزو دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه بي رحمانه.....تمام آرزوهاي كودكي مان را به دار قصاص آويختيم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرسنه ام گذاشتى تا حريصم كنى اما ندانستى كه يك عاشق گرسنه حريص كه شود به هر آغوشى چنگ ميزند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون لحظه كه گفتي؛ يكي بھتر از تورو پيدا كردم، ياد اون روزايي افتادم كه به 100تا بهتر از تو گفتم من بھترينو دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابر بهارانيست براي خود اين دلم، هرشب در خفقانيست دلم، دعا ميكنم هر شب و روز مرگ را ببيند اين دلم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لياقتت همون گوسفندايى هستن كه هرشب ميشمرى تا خوابت ببره نه اون شب بخيرى كه من هرشب بهت ميگفتم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من كه بروم جابراي خيلي ها باز ميشود توي دلت! انگار زيادي جا گرفته ام!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درخيال ديگري 
مي رفت ومن چه عاشقانه كاسه آب پشت سرش خالي ميكردم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به گمانم نفسي فرصت ديدن داريم، تا ته كوچه فقط حق دويدن داريم، نشكند پشت دل از بارغم حادثه ها، مثل يك بيد فقط حق خميدن داريم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هروقت زخم خوردي مزه مزه اش كن ! نمكش آشناست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين عشق براي من هيچ نداشت اما گلهاي بالشم را باغبان خوبي بود با اشكهاي من هرشب..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فكر ميكردم تو همدردى ولى نه! تو هم دردى!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراق یعنی دوری.دوری یعنی دلتنگی.دلتنگی یعنی تو و تو یعنی تموم دنیا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل ، این واژه ی بی نقطه گاهی به وسعت یک دریا برایت دلتنگی میکند !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدونم هر وقت زنگ میزنم طرف میگه: مشترک مورد نظر در دسترس نیست اما مشترکی که مورد نظرم نیست همیشه در دسترسه... برا شما هم پیش اومده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گناهش گردن خودش...آن روز... روزه بودم که حسرت داشتنش را خوردم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زهرجا بگذرد تابوت من غوغا به پا خيزد / چه سنگين ميرود اين مرده از بس ، آرزو دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه بي رحمانه.....تمام آرزوهاي كودكي مان را به دار قصاص آويختيم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرسنه ام گذاشتى تا حريصم كنى اما ندانستى كه يك عاشق گرسنه حريص كه شود به هر آغوشى چنگ ميزند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون لحظه كه گفتي؛ يكي بھتر از تورو پيدا كردم، ياد اون روزايي افتادم كه به 100تا بهتر از تو گفتم من بھترينو دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابر بهارانيست براي خود اين دلم، هرشب در خفقانيست دلم، دعا ميكنم هر شب و روز مرگ را ببيند اين دلم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لياقتت همون گوسفندايى هستن كه هرشب ميشمرى تا خوابت ببره نه اون شب بخيرى كه من هرشب بهت ميگفتم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من كه بروم جابراي خيلي ها باز ميشود توي دلت! انگار زيادي جا گرفته ام!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درخيال ديگري 
مي رفت ومن چه عاشقانه كاسه آب پشت سرش خالي ميكردم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به گمانم نفسي فرصت ديدن داريم، تا ته كوچه فقط حق دويدن داريم، نشكند پشت دل از بارغم حادثه ها، مثل يك بيد فقط حق خميدن داريم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هروقت زخم خوردي مزه مزه اش كن ! نمكش آشناست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين عشق براي من هيچ نداشت اما گلهاي بالشم را باغبان خوبي بود با اشكهاي من هرشب..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فكر ميكردم تو همدردى ولى نه! تو هم دردى!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراق یعنی دوری.دوری یعنی دلتنگی.دلتنگی یعنی تو و تو یعنی تموم دنیا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل ، این واژه ی بی نقطه گاهی به وسعت یک دریا برایت دلتنگی میکند !