بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتے خاطرہ ھاے آدم زیاد میشہ دیوار اتاقش پر از عکس میشہ،اما ھمیشہ دلت برا اونے تنگ میشہ کہ نمیتونے عکسشو بہ دیوار بزنے!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ شده واسه اون موقع هایی که: باهم وسایل و رنگ اتاق رو انتخاب میکردیم ولی از اون موقع که آماده شد دیگه با هم خوش نبودیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از یه جایی به بعد دیگه حس عاشق شدنم نداری چون یا نمیخوای یا نمیذارن ... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از یه جایی به بعد میفهمی بحث با بقیه بی فایده س ؛ میذاری هرچی میخوان بگن و تو فقط بهشون لبخند میزنی و تو دلت میگی حرفت به بووووووووق !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی ، پیچیده نیست … یک دل … یک آسمان … یک بغض … و آرزوهای ترک خورده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظه هایی هست که دلم واقعا برات تنگ میشه! اسم این لحظه هارو گذاشتم “همیشه”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخته... نبودن كناركسايي كه  كنارشون هم كه باشي دلت واسشون تنگ ميشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای کسی تنگ است که گمان میکردم می آید میماند و به تنهاییم پایان میدهد! آمد رفتو به زندگی ام پایان داد!!!!! شکستم..............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــــيا دورــــــي کـــــنــــــيم از هـــــم بـــــــيا تـــنــهـــا بشــيــــم کــم کـم بيــا بـــا مـــن تـــو بــدتــر شـو بيـــا از مـــن تـــو رد شــو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگیهایم را زیر دوش حمام میبرم بغضم را میان شرشر آب داغ میترکانم تا همه فکر کنند قرمزی چشمانم از دم کردن حمام است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به گمانم یادت پنجره ی احساسم را میکوبدچرا که در دلم هوای دلتنگی به پاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی یه آدم میگه هیچکس منو دوست نداره ، منظورش از هیچکس یک نفر بیشتر نیست . . . همون یه نفری که واسه اون همـــه کسه ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم بعضی وقتا باید به خودش یه سیلی بزنه و بگه: احمق نمیخوادت انقد خودتو کوچیک نکن...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالم اونقد بده که حتی وقتی فک میکنم اگه همین الان برگرده و سراغمو بگیره بازم اروم نمیشم...دلم دیگه با هیچی از این دنیا نمیخواد بخنده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبر کردن دردناک است و فراموش کردن دردناک تر اما از این دو دردناک تر این است که ندانی باید صبر کنی یا فراموش...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلــــی وقت است کـــــــه "بی تــــــابم" دلـــــــم تــــــــاب میخواهد و یک هــــُــلِ محــــکم کـــــه دلم هــُـــرّی بریزد پایین،هر چـــــه در خودش تلنبار کرده را...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتے خاطرہ ھاے آدم زیاد میشہ دیوار اتاقش پر از عکس میشہ،اما ھمیشہ دلت برا اونے تنگ میشہ کہ نمیتونے عکسشو بہ دیوار بزنے!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ شده واسه اون موقع هایی که: باهم وسایل و رنگ اتاق رو انتخاب میکردیم ولی از اون موقع که آماده شد دیگه با هم خوش نبودیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از یه جایی به بعد دیگه حس عاشق شدنم نداری چون یا نمیخوای یا نمیذارن ... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از یه جایی به بعد میفهمی بحث با بقیه بی فایده س ؛ میذاری هرچی میخوان بگن و تو فقط بهشون لبخند میزنی و تو دلت میگی حرفت به بووووووووق !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی ، پیچیده نیست … یک دل … یک آسمان … یک بغض … و آرزوهای ترک خورده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظه هایی هست که دلم واقعا برات تنگ میشه! اسم این لحظه هارو گذاشتم “همیشه”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخته... نبودن كناركسايي كه  كنارشون هم كه باشي دلت واسشون تنگ ميشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای کسی تنگ است که گمان میکردم می آید میماند و به تنهاییم پایان میدهد! آمد رفتو به زندگی ام پایان داد!!!!! شکستم..............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــــيا دورــــــي کـــــنــــــيم از هـــــم بـــــــيا تـــنــهـــا بشــيــــم کــم کـم بيــا بـــا مـــن تـــو بــدتــر شـو بيـــا از مـــن تـــو رد شــو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگیهایم را زیر دوش حمام میبرم بغضم را میان شرشر آب داغ میترکانم تا همه فکر کنند قرمزی چشمانم از دم کردن حمام است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به گمانم یادت پنجره ی احساسم را میکوبدچرا که در دلم هوای دلتنگی به پاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی یه آدم میگه هیچکس منو دوست نداره ، منظورش از هیچکس یک نفر بیشتر نیست . . . همون یه نفری که واسه اون همـــه کسه ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم بعضی وقتا باید به خودش یه سیلی بزنه و بگه: احمق نمیخوادت انقد خودتو کوچیک نکن...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالم اونقد بده که حتی وقتی فک میکنم اگه همین الان برگرده و سراغمو بگیره بازم اروم نمیشم...دلم دیگه با هیچی از این دنیا نمیخواد بخنده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبر کردن دردناک است و فراموش کردن دردناک تر اما از این دو دردناک تر این است که ندانی باید صبر کنی یا فراموش...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلــــی وقت است کـــــــه "بی تــــــابم" دلـــــــم تــــــــاب میخواهد و یک هــــُــلِ محــــکم کـــــه دلم هــُـــرّی بریزد پایین،هر چـــــه در خودش تلنبار کرده را...