بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها که سپری میشوند یاد تو را با خود می برند حسادت میکنم به این روزها که حتی یادی از تورا با خود دارند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم ! برای کسی که مدتهاست، بی آن که باشد، هـر لحـظه، زنـدگی اش کـرده ام !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين روزها حس رفتن هم ندارم چه برسد به برگشتن پس برنگرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوزهم گاهي دلتنگ ميشوم نه براي تو براي كسي كه فكرميكردم تويي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنكه دوستش داشتم آدم باگذشتي بود((حتي ازمن هم گذشت ))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیق!
دلتنگ که شدی پیش من بیا…کمی غصه هست…
با هم میخوریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر رسم وفا مرده که ترسم شبی لیلی زنده شود یادی ز مجنون نکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حــواسم را پرت کرده ای ... آنقـــــــــدر دور ... که دیگر ... یــادم نیست " تو " رفته ای و " من " ... حـــــــواسم نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فــــاصـله هـــرچقــــدر هــــم کــــم و کـــوچیـــک بـــــاشه ... بـــــازم بــــزرگـــه ؛ به دکمه اســـپــیـــس روی کیبــــوردت نگــــاه کــن ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم... دلتنگ نبودی تا ببینی بهترین خاطراتت، بی رحم ترینشان میشود..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتـی یه زن ســیگار کشید یعنــی دیگه گریه جواب نمیده و وقتی مــردی اشک ریخت بدون کار از ســیگار گذشته...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برایت تنگ شده ! می خواهم آنقدر اشک بریزم تا غبار فاصله از قلبم تمیـــز شود . ولی می ترسم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر کمتر اشک میریزم دارم بزرگ میشوم یاسنگ خدا میداند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دستم رفتی.. کاش از دلم هم میرفتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقدیم به تنها صدف دریای دلم که به بیکرانگی اقیانوس عشق دلتنگشم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر مستی من حد سزاوار زدند با شک و یقین تهمت بسیار زدند حلاج شدم ولی به کفر سوگند دلتنگ تو بدوم که مرا دار زدند

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها که سپری میشوند یاد تو را با خود می برند حسادت میکنم به این روزها که حتی یادی از تورا با خود دارند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم ! برای کسی که مدتهاست، بی آن که باشد، هـر لحـظه، زنـدگی اش کـرده ام !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين روزها حس رفتن هم ندارم چه برسد به برگشتن پس برنگرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوزهم گاهي دلتنگ ميشوم نه براي تو براي كسي كه فكرميكردم تويي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنكه دوستش داشتم آدم باگذشتي بود((حتي ازمن هم گذشت ))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیق!
دلتنگ که شدی پیش من بیا…کمی غصه هست…
با هم میخوریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر رسم وفا مرده که ترسم شبی لیلی زنده شود یادی ز مجنون نکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حــواسم را پرت کرده ای ... آنقـــــــــدر دور ... که دیگر ... یــادم نیست " تو " رفته ای و " من " ... حـــــــواسم نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فــــاصـله هـــرچقــــدر هــــم کــــم و کـــوچیـــک بـــــاشه ... بـــــازم بــــزرگـــه ؛ به دکمه اســـپــیـــس روی کیبــــوردت نگــــاه کــن ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم... دلتنگ نبودی تا ببینی بهترین خاطراتت، بی رحم ترینشان میشود..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتـی یه زن ســیگار کشید یعنــی دیگه گریه جواب نمیده و وقتی مــردی اشک ریخت بدون کار از ســیگار گذشته...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برایت تنگ شده ! می خواهم آنقدر اشک بریزم تا غبار فاصله از قلبم تمیـــز شود . ولی می ترسم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر کمتر اشک میریزم دارم بزرگ میشوم یاسنگ خدا میداند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دستم رفتی.. کاش از دلم هم میرفتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقدیم به تنها صدف دریای دلم که به بیکرانگی اقیانوس عشق دلتنگشم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر مستی من حد سزاوار زدند با شک و یقین تهمت بسیار زدند حلاج شدم ولی به کفر سوگند دلتنگ تو بدوم که مرا دار زدند