بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کـاش از بـیـن ایـن هـمـه آدم هــایـی کـه " پـیــشـم " هـسـتـند یـکـی " پـــشـــتــــــم " بـود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اززندگي كسي حذف شدم، كه براي داشتنش وبودنش، خيلي ها رو از زندگيم حذف كردم......!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با حس عجیبی ، با حال غریبی ، دلم تنگته پر از عشق و عادت ، بدون حسادت ، دلم تنگته گِله بی گلایه ، بدون کنایه ، دلم تنگته پر از فکر رنگی ، یه جور قشنگی ، دلم تنگته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منه دل شکسته، با این فکر خسته ، دلم تنگته با چشمایِ نمناک ، تَر و ابری و پاک ، دلم تنگته ببین که چه ساده، بدون اراده ، دلم تنگته مثل این ترانه ، چقدر عاشقانه ، دلم تنگته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل بسته به سکه های قلک بودیم  دنبال بهانه های کوچک بودیم  رویای بزرگ شدن خوب نبود  ای کاش تمام عمر کودک بودیم .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرض عجیبی است دلتنگی... آرام آرام... آدم را نا آرام میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه رازیست در پس حصار این فاصله ها که این گونه مرا دلتنگ دیدارت میکنند...........؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واهمه دارم........از باران شهر...........کاش نبارد............دلتنگی مرا برای یکی شدن چترمان بیدار نسازد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جسارت میخواهد نزدیک شدن به افکار دختری که روز ها مردانه با زندگی میجنگد اما شب بالشش از هق هق دخترانه خیس است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از عجایب عشق همین است تنها همان اغوشی ارام ت میکند که دلت راشکسته.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین قسمت زندگی انتظارکشیدن است و بهترین قسمت زندگی داشتن کسی است که ارزش انتظارکشیدن را داشته باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه هستي باش اما كاش ... نه ... جز اينم آرزويم نيست ... هرچه هستي باش اما باش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبودنت هستیمو نابود میکرد ولی حالا بودنت . . . میشه نباشی ؟ ؟ ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا خیلی دلم گرفته خیلی دل تنگم بیا با هم قدم بزنیم  سیگار از من  بارون از تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درجواب فقط براى او...بايد بكم:همه جيز منو تو مثل همه منم تو اون روز برام اين اتفاق افتاد كاش اون روز نميومد كاش... كاش..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر دلتنگ حضورت هستم ؛ کاش تصویرت نفس می کشید...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کـاش از بـیـن ایـن هـمـه آدم هــایـی کـه " پـیــشـم " هـسـتـند یـکـی " پـــشـــتــــــم " بـود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اززندگي كسي حذف شدم، كه براي داشتنش وبودنش، خيلي ها رو از زندگيم حذف كردم......!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با حس عجیبی ، با حال غریبی ، دلم تنگته پر از عشق و عادت ، بدون حسادت ، دلم تنگته گِله بی گلایه ، بدون کنایه ، دلم تنگته پر از فکر رنگی ، یه جور قشنگی ، دلم تنگته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منه دل شکسته، با این فکر خسته ، دلم تنگته با چشمایِ نمناک ، تَر و ابری و پاک ، دلم تنگته ببین که چه ساده، بدون اراده ، دلم تنگته مثل این ترانه ، چقدر عاشقانه ، دلم تنگته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل بسته به سکه های قلک بودیم  دنبال بهانه های کوچک بودیم  رویای بزرگ شدن خوب نبود  ای کاش تمام عمر کودک بودیم .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرض عجیبی است دلتنگی... آرام آرام... آدم را نا آرام میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه رازیست در پس حصار این فاصله ها که این گونه مرا دلتنگ دیدارت میکنند...........؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واهمه دارم........از باران شهر...........کاش نبارد............دلتنگی مرا برای یکی شدن چترمان بیدار نسازد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جسارت میخواهد نزدیک شدن به افکار دختری که روز ها مردانه با زندگی میجنگد اما شب بالشش از هق هق دخترانه خیس است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از عجایب عشق همین است تنها همان اغوشی ارام ت میکند که دلت راشکسته.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین قسمت زندگی انتظارکشیدن است و بهترین قسمت زندگی داشتن کسی است که ارزش انتظارکشیدن را داشته باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه هستي باش اما كاش ... نه ... جز اينم آرزويم نيست ... هرچه هستي باش اما باش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبودنت هستیمو نابود میکرد ولی حالا بودنت . . . میشه نباشی ؟ ؟ ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا خیلی دلم گرفته خیلی دل تنگم بیا با هم قدم بزنیم  سیگار از من  بارون از تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درجواب فقط براى او...بايد بكم:همه جيز منو تو مثل همه منم تو اون روز برام اين اتفاق افتاد كاش اون روز نميومد كاش... كاش..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر دلتنگ حضورت هستم ؛ کاش تصویرت نفس می کشید...