بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها کسی از ثابتش استفاده نمیکند، همه اعتباری می خواهند و قابل تعویض ! همراه را عرض میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولا به نظر می رسید که زندگی بی تو یعنی هیچ … حالا که رفتی فهمیدم که فقط به نظر می رسید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غریبه تو نگاش نکن عاشقونه صداش نکن  بدون هنوز توی چشاش نقشی از من مونده براش قناری حرفامو شنید از عاشقی دلش برید دل شکسته ی منم دیگه صدایی نشنید!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من غروب غمنگیز خورشید را زمانی دوست دارم که بدانم فردایش تو را میبینم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را چه به فرهاد؟یک فرهاد بود و یک بیستون عاشقی!تو همین یک وجب دیوار را بردار من باورت میکنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تویی که نمیدونم کی هستی کجایی الان اسمت چیه چه شکلی ای ... ولی میدونم یه روز میبینمت و میشی همه زندگیم 3> عاشقانه هایی در سر دارم باهات که... ولش اینجا جای گفتنش نیست ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرگذشتمان چنین بود... ما به دنیا آمدیم..! اما دنیا به ما نیامد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامی از دلی تنها/دلی آکنده از غمها/ گهی بی یار گهی با یار/گهی اززندگی بیزار گهی گریان گهی خندان/گهی رنجیده از یاران سلام ای بهتر از باران

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید تو آسمون رو دوست نداشته باشی ولی یکی یه آسمون دوست داره. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي غم ، تو که هستي از کجا مي آيي؟ هر دم به هواي دل ما مي آيي باز آي و قدم به روي چشمم بگذار چون اشک به چشمم آشنا مي آيي .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا در دنیای من گرگ ها هم افسردگی مفرط گرفته اند.دیگر گوسفند نمی درند.به نی چوپان دل میسپارند و گریه میکنند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهانه گیر زبان نفهم...دلم را میگویم... آخر تو را از کجا برایش بیاورم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مغتاد به اینترنت مجرم نیست... تنهاست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فلانی نردبان هوسش را برداشت و از اینجا رفت چون میدانست با این چیزها قدش به عشق نمیرسد ، عشق بال میخواهد که او نداشت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی حس عجیبی است که گاهی“تـــو” را به یادم می آورد …گاهی یعنی همیشه ، گاهی یعنی الان …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش باران برکویردلم بباردتاازرنگین کمانش پلی بسازم برای‏"دیدنت.......عشقم..‏...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها کسی از ثابتش استفاده نمیکند، همه اعتباری می خواهند و قابل تعویض ! همراه را عرض میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولا به نظر می رسید که زندگی بی تو یعنی هیچ … حالا که رفتی فهمیدم که فقط به نظر می رسید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غریبه تو نگاش نکن عاشقونه صداش نکن  بدون هنوز توی چشاش نقشی از من مونده براش قناری حرفامو شنید از عاشقی دلش برید دل شکسته ی منم دیگه صدایی نشنید!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من غروب غمنگیز خورشید را زمانی دوست دارم که بدانم فردایش تو را میبینم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را چه به فرهاد؟یک فرهاد بود و یک بیستون عاشقی!تو همین یک وجب دیوار را بردار من باورت میکنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تویی که نمیدونم کی هستی کجایی الان اسمت چیه چه شکلی ای ... ولی میدونم یه روز میبینمت و میشی همه زندگیم 3> عاشقانه هایی در سر دارم باهات که... ولش اینجا جای گفتنش نیست ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرگذشتمان چنین بود... ما به دنیا آمدیم..! اما دنیا به ما نیامد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامی از دلی تنها/دلی آکنده از غمها/ گهی بی یار گهی با یار/گهی اززندگی بیزار گهی گریان گهی خندان/گهی رنجیده از یاران سلام ای بهتر از باران

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید تو آسمون رو دوست نداشته باشی ولی یکی یه آسمون دوست داره. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي غم ، تو که هستي از کجا مي آيي؟ هر دم به هواي دل ما مي آيي باز آي و قدم به روي چشمم بگذار چون اشک به چشمم آشنا مي آيي .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا در دنیای من گرگ ها هم افسردگی مفرط گرفته اند.دیگر گوسفند نمی درند.به نی چوپان دل میسپارند و گریه میکنند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهانه گیر زبان نفهم...دلم را میگویم... آخر تو را از کجا برایش بیاورم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مغتاد به اینترنت مجرم نیست... تنهاست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فلانی نردبان هوسش را برداشت و از اینجا رفت چون میدانست با این چیزها قدش به عشق نمیرسد ، عشق بال میخواهد که او نداشت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی حس عجیبی است که گاهی“تـــو” را به یادم می آورد …گاهی یعنی همیشه ، گاهی یعنی الان …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش باران برکویردلم بباردتاازرنگین کمانش پلی بسازم برای‏"دیدنت.......عشقم..‏...