بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفته بودم چوبیایی غم دل باتو بگویم" چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم در چشم تو، دست در دست تو، لب بر لب تو، خیالم با خیال تو؛ تو اما خیالت با چه کسی بود؟ یا ............  نه تو در دلت به من خندیدی وگفتی چه ساده لوح!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو حتی باران هم بوی تشنگی می دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت برایم همانند قصهء سیگار پیرمردیست که سالهاست میگوید نخ آخر است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت برایم همانند قصهء سیگار پیرمردیست که سالهاست میگوید نخ آخر است!.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چآغوش گرمم باش... بگذار فراموش کنم لحظه هائی را که در سرمای بی کسی لرزیدم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وَقتـ هايے هـَـستـ ڪـِہ جُـز بــِہ بـودنـَـتـ  دلـَـمـ رضـایـَـتـ نــِـمے دهَـد حـالا مــَـלּ از ڪـُـجـا "تـ ُـو" بیـاوَرمـ ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوق اشغال ميزند وقتي شماره ات را در ذهنم ميگيرم كسي انگار پشت خط است...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساعت از نیمه شب گذشته است و من به این می اندیشم : اگر کاری که ” عشق ” با من کرد با تو می کرد چند روز دوام می آوردی ؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز هم ديدمش...نه اينكه بغض كنم...نه!فقط از درون هزار بار پير شدم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزهـــا  سرفـه هایم صدای خـرده شیـشـه مى دهد  فكر كنم دلم شكـسـته استـ !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـنـد وقـتـیـسـت بـه جـاے یـک جـرعـه آب ِ خـوش،  "بـغـض" از گـلـویـمـان پـایـیـن مـے رود،  ایـهـالـنّـاس دل را لـگـد نـکـنـیـد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناراحتید؟ غمگینید؟ احساس دلتنگی میکنید؟ من فقط به اندازه یک دعا با شما فاصله دارم با من حرف بزنید "خدا"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه از من تا تو گسترده گشته فاصله نیست،دنیایی است پراز دلتنگی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اگر اشک به دادم نرسد ميشکنم،اگر از ياد تو يادي نکنم ميشکنم،بر لب ساحل محصور وجود،من در اين کلبه تاريک وجود،اگر از ياد تو يادي نکنم ميشکنم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ندلم باران میخواهدهوای گرفته و نمناک تاریک و سرد و وجود تنهای من در کنار بودن نبودنت اما همچنان صدای خاطراتت به گوش میرسد تنها یادگاری از تو .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفته بودم چوبیایی غم دل باتو بگویم" چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم در چشم تو، دست در دست تو، لب بر لب تو، خیالم با خیال تو؛ تو اما خیالت با چه کسی بود؟ یا ............  نه تو در دلت به من خندیدی وگفتی چه ساده لوح!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو حتی باران هم بوی تشنگی می دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت برایم همانند قصهء سیگار پیرمردیست که سالهاست میگوید نخ آخر است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت برایم همانند قصهء سیگار پیرمردیست که سالهاست میگوید نخ آخر است!.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چآغوش گرمم باش... بگذار فراموش کنم لحظه هائی را که در سرمای بی کسی لرزیدم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وَقتـ هايے هـَـستـ ڪـِہ جُـز بــِہ بـودنـَـتـ  دلـَـمـ رضـایـَـتـ نــِـمے دهَـد حـالا مــَـלּ از ڪـُـجـا "تـ ُـو" بیـاوَرمـ ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوق اشغال ميزند وقتي شماره ات را در ذهنم ميگيرم كسي انگار پشت خط است...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساعت از نیمه شب گذشته است و من به این می اندیشم : اگر کاری که ” عشق ” با من کرد با تو می کرد چند روز دوام می آوردی ؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز هم ديدمش...نه اينكه بغض كنم...نه!فقط از درون هزار بار پير شدم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزهـــا  سرفـه هایم صدای خـرده شیـشـه مى دهد  فكر كنم دلم شكـسـته استـ !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـنـد وقـتـیـسـت بـه جـاے یـک جـرعـه آب ِ خـوش،  "بـغـض" از گـلـویـمـان پـایـیـن مـے رود،  ایـهـالـنّـاس دل را لـگـد نـکـنـیـد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناراحتید؟ غمگینید؟ احساس دلتنگی میکنید؟ من فقط به اندازه یک دعا با شما فاصله دارم با من حرف بزنید "خدا"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه از من تا تو گسترده گشته فاصله نیست،دنیایی است پراز دلتنگی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اگر اشک به دادم نرسد ميشکنم،اگر از ياد تو يادي نکنم ميشکنم،بر لب ساحل محصور وجود،من در اين کلبه تاريک وجود،اگر از ياد تو يادي نکنم ميشکنم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ندلم باران میخواهدهوای گرفته و نمناک تاریک و سرد و وجود تنهای من در کنار بودن نبودنت اما همچنان صدای خاطراتت به گوش میرسد تنها یادگاری از تو .