بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بودی آرزومو حالا دیگه نیستی تودلم از سگ کمترم باز ازعشق توبگم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت ترین کار 2نیا بی محلی کردن به اونیه ک باتمام وجود دوسش داری.....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نذرکرده ام صد دورتسبیح اهدناصراط المستقیم شاید مرا ک میبینی... دیگر مسیرت راکج نکنی!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دلتنگم از این تکرار ........از این بی مرزی دلتنگیم.......چه نالانم از این شورش از این هجرت از این بغض تلخ گلویم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونم که میخونی:ازت ممنونم به خاطر تمام دلتنگیایی به بهم دادی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا این دلتنگی های ما را هیچ بارانی آرام نمیکند. فکرکن اشک ماطعنه میزند به باران رحمتت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشک ازدل شکستگی ست.سکوت از تنهایی، لبخند ازمهربانی وپیام از دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آבمــ هآ لـــآلت مــیکـنـنـב بــعد هے مــیپرســـטּد : چرآحرف نمیزنے؟ !!... این خــنده دآرـتــرین نمــآیشنامــﮧ دنیــآست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جای من یک دل سیر چشم در ایینه اندازو بگو: نازنینم خوبی؟دل من تنگ نگاهت شده است کاش می خندیدی که به من تلخ نگردد دنیا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغگو ها شبیه هم هستند فقط بعضی ها باور کردنی تر«دروغ» می گویند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف هایم را تعبیر میکنی سکوتم را تفسیر دیروزم را فراموش فردایم را پیشگویی به نبودنم مشکوکی در بودنم مردد از هیچ گلایه میسازی از همه چیز بهانه من کجای این نمایشم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای کسی تنگ است کسی که خالی وجودم را از خود پر می کرد و پری دلم را با وجود خود خالی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ که باشم آدم دیگری میشوم، خشن تر،عصبی تر کلافه تر،تلخ تر..!! و جالب تر اینکه با اطراف هم کاری ندارم! همه اش را نگه میدارم و دقیقا سر همان کسی خالی میکنم که دلتنگش هستم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از " نبودنـــــت " دلـــگیر نیستم... از اینکه روزگاری "همه ی دنیایم بـــــــودی" دلگـیــــــــرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي روم شايد دگر پيدا شود خط نامردي براي روزگار مي روم دنبال عشقي پر گهر تا دگر نالان نباشد دل زار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگـذار برآیِ چنـد لحظـہ هم که شُـده غـرق بآشَم .. غـرق در اوجِ یِکــــ خیـآل .. خیـآلِ اینڪـہ یکی هم در ایـن دنیـآ هستـــــ که مَرآ انـدکـے دوستــــ داشته بآشَـد ..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بودی آرزومو حالا دیگه نیستی تودلم از سگ کمترم باز ازعشق توبگم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت ترین کار 2نیا بی محلی کردن به اونیه ک باتمام وجود دوسش داری.....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نذرکرده ام صد دورتسبیح اهدناصراط المستقیم شاید مرا ک میبینی... دیگر مسیرت راکج نکنی!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دلتنگم از این تکرار ........از این بی مرزی دلتنگیم.......چه نالانم از این شورش از این هجرت از این بغض تلخ گلویم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونم که میخونی:ازت ممنونم به خاطر تمام دلتنگیایی به بهم دادی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا این دلتنگی های ما را هیچ بارانی آرام نمیکند. فکرکن اشک ماطعنه میزند به باران رحمتت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشک ازدل شکستگی ست.سکوت از تنهایی، لبخند ازمهربانی وپیام از دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آבمــ هآ لـــآلت مــیکـنـنـב بــعد هے مــیپرســـטּد : چرآحرف نمیزنے؟ !!... این خــنده دآرـتــرین نمــآیشنامــﮧ دنیــآست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جای من یک دل سیر چشم در ایینه اندازو بگو: نازنینم خوبی؟دل من تنگ نگاهت شده است کاش می خندیدی که به من تلخ نگردد دنیا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغگو ها شبیه هم هستند فقط بعضی ها باور کردنی تر«دروغ» می گویند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف هایم را تعبیر میکنی سکوتم را تفسیر دیروزم را فراموش فردایم را پیشگویی به نبودنم مشکوکی در بودنم مردد از هیچ گلایه میسازی از همه چیز بهانه من کجای این نمایشم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای کسی تنگ است کسی که خالی وجودم را از خود پر می کرد و پری دلم را با وجود خود خالی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ که باشم آدم دیگری میشوم، خشن تر،عصبی تر کلافه تر،تلخ تر..!! و جالب تر اینکه با اطراف هم کاری ندارم! همه اش را نگه میدارم و دقیقا سر همان کسی خالی میکنم که دلتنگش هستم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از " نبودنـــــت " دلـــگیر نیستم... از اینکه روزگاری "همه ی دنیایم بـــــــودی" دلگـیــــــــرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي روم شايد دگر پيدا شود خط نامردي براي روزگار مي روم دنبال عشقي پر گهر تا دگر نالان نباشد دل زار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگـذار برآیِ چنـد لحظـہ هم که شُـده غـرق بآشَم .. غـرق در اوجِ یِکــــ خیـآل .. خیـآلِ اینڪـہ یکی هم در ایـن دنیـآ هستـــــ که مَرآ انـدکـے دوستــــ داشته بآشَـد ..