بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به این امید این نوشته ها رو فرستادم که ببینه و بهم زنگ بزنه  بازم غرورم رو شکستم اما تو.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته به خاطر یه نفر مشروت بشی و اون بشه شاگرد اول خیلی سخته بیگناه باشی ولی بهت بگه نه تو بهم خیانت کردی در حالی که پای هیچکس وسط نباشه ولی اون فکر کنه وسطه خیلی سخته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا  ناشکریهایم را  به حساب دلتنگیهایم بگذار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواهش می کنم بی حوصلگی هایم را ببخش. بد خلقی هایم را فراموش کن.بی اعتنایهایم را جدی نگیر... در عوض من تورا می بخشم که مسبب همه ی این هایی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین خبرهای این شهر را به من میدهند...حتی خبر برنگشتن تو به این خانه...برنگشتن تو به کنار من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترين درد آن است که برای توقف ريزش دانه های اشکت لبخند بزنی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت تنگ یک نفر که باشد تمام تلاشت را هم که بکنی تا خوش بگذرد و لحظه ای فراموشش کنی فایده ندارد... تو دلت تنگ است... دلت برای همان یک نفر تنگ است... تا نیاید... تا نباشد... تو هنوز دلتنگی !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اونایی که هنوز تنها فانتزی زندگیشون ظهور امام زمانشونه و شهادت در راهش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الان ک دارم این پستو میذارم،دلم خیلی گرفته و...اشک و اشک واشک کاش میتونستم سرمو رو شونه مادرم بذارم و های های گریه کنم و اونم موهامو نوازش کنه و ارامش دنیا رو بهم بده..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمریست نشستم پای لرز خربزه هایی که یادم نمی آید کی خوردمشان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حاصل سبزترين باور من, برك زرديست كه از لاي ورق هاي دلم مي ريزد. مانده ام سخت غريب, ديگر از سبزترين خاطره ها مي ترسم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دلم پاهی پدر میشوم... خشمگین میگویم:بس کن تو دیگر بزرگ شده ای !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه به یادت هستم، اما شاهدی ندارم جز کلاغ بام خانمان که او هم ،حقیقت را به تکه پنیری می فروشد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر میکردم همه چی قراره درست شه ولی انگار بدتر شده روز سومه که توی بی خبریم خیلی سخته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل تنگم ..... دلتنگ ..... دلتنگ جرعه ای بوی آدمیزاد ..... دیگر در این شهر نیز، بوی آدمیزاد همی یافت می نشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکـه واقعـا تـو را دوستـ دارد ...! به سـاز آرام ، بـودنتـ کفـایت می کنـد و هرگـز از تـو نمیخواهـد رقاصه سازهـایش باشـی..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به این امید این نوشته ها رو فرستادم که ببینه و بهم زنگ بزنه  بازم غرورم رو شکستم اما تو.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته به خاطر یه نفر مشروت بشی و اون بشه شاگرد اول خیلی سخته بیگناه باشی ولی بهت بگه نه تو بهم خیانت کردی در حالی که پای هیچکس وسط نباشه ولی اون فکر کنه وسطه خیلی سخته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا  ناشکریهایم را  به حساب دلتنگیهایم بگذار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواهش می کنم بی حوصلگی هایم را ببخش. بد خلقی هایم را فراموش کن.بی اعتنایهایم را جدی نگیر... در عوض من تورا می بخشم که مسبب همه ی این هایی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین خبرهای این شهر را به من میدهند...حتی خبر برنگشتن تو به این خانه...برنگشتن تو به کنار من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترين درد آن است که برای توقف ريزش دانه های اشکت لبخند بزنی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت تنگ یک نفر که باشد تمام تلاشت را هم که بکنی تا خوش بگذرد و لحظه ای فراموشش کنی فایده ندارد... تو دلت تنگ است... دلت برای همان یک نفر تنگ است... تا نیاید... تا نباشد... تو هنوز دلتنگی !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اونایی که هنوز تنها فانتزی زندگیشون ظهور امام زمانشونه و شهادت در راهش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الان ک دارم این پستو میذارم،دلم خیلی گرفته و...اشک و اشک واشک کاش میتونستم سرمو رو شونه مادرم بذارم و های های گریه کنم و اونم موهامو نوازش کنه و ارامش دنیا رو بهم بده..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمریست نشستم پای لرز خربزه هایی که یادم نمی آید کی خوردمشان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حاصل سبزترين باور من, برك زرديست كه از لاي ورق هاي دلم مي ريزد. مانده ام سخت غريب, ديگر از سبزترين خاطره ها مي ترسم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دلم پاهی پدر میشوم... خشمگین میگویم:بس کن تو دیگر بزرگ شده ای !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه به یادت هستم، اما شاهدی ندارم جز کلاغ بام خانمان که او هم ،حقیقت را به تکه پنیری می فروشد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر میکردم همه چی قراره درست شه ولی انگار بدتر شده روز سومه که توی بی خبریم خیلی سخته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل تنگم ..... دلتنگ ..... دلتنگ جرعه ای بوی آدمیزاد ..... دیگر در این شهر نیز، بوی آدمیزاد همی یافت می نشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکـه واقعـا تـو را دوستـ دارد ...! به سـاز آرام ، بـودنتـ کفـایت می کنـد و هرگـز از تـو نمیخواهـد رقاصه سازهـایش باشـی..