بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیزارم.... از هر مسئله ای که تنها راه حلش  گذر زمان است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شغل خوبی دارم . . . ” آدم میکنم و تحویل دیگری میدهم “ . . . صد در صد تضمینی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبودنت هایت آنقدر زیاد شده اند که هر غریبه ای را شبیه تو میبینم نمیدانم غریبه ها تو شده اند یا تو غریبه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میکوشم غمهایم را غرق کنم,اما بیشرف ها یاد گرفته اند شنا کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دی آن نگاه های بلند ، حسرتی ماند و آه های بلند! فریدون مشیری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تابوتم فردا از کوچه ات میگذرد چشم مپوشان این مرده همان است که بیمار تو بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشته اي که حالمان را گرفته است, آينده اي که حالي براي رسيدنش نداريم, و حالي که حالمان را بهم ميزند. چه زندگي شيريني...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا..... در انجماد نگاه سرد این مردم.... دلم برای جهنمت تنگ شده است..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کی بگم که دوریت خواب شبامو برده ....همین روزاست بهت بگن چشم انتظارت مرده...به کی بگم غم تو حسابی داغونم کرد ...واسیه دوری از تو خسته و حیرونم کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من «خاطرت» را می خواستم نه «خاطره ات» را ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی مثل یه جایه شکستگی روی عینک ادمه هر جا نگاه کنی می بینیش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام من تازه عضو شدم خیلی دوس دارم غممو بهتون بگم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگـر فرصتی بـرای پیامک دادن نیست دست واژه ها را می گیرم و به دیدنت می آیـــم دلتنگیت در هیچ پیامی نمیگنجد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی حوصله ام دست خودم نیست کمی دلتنگ فردایم فردایی که تومی آیی شاید من نباشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابرها دود سيگارهاي مردي است ... که غم هايش را فوت ميکند ... بغض که زياد شود ... باران ميبارد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز تو شک یک زدو خورد ساده ام.... تو "جا زدی" و من "جا خوردم".

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیزارم.... از هر مسئله ای که تنها راه حلش  گذر زمان است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شغل خوبی دارم . . . ” آدم میکنم و تحویل دیگری میدهم “ . . . صد در صد تضمینی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبودنت هایت آنقدر زیاد شده اند که هر غریبه ای را شبیه تو میبینم نمیدانم غریبه ها تو شده اند یا تو غریبه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میکوشم غمهایم را غرق کنم,اما بیشرف ها یاد گرفته اند شنا کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دی آن نگاه های بلند ، حسرتی ماند و آه های بلند! فریدون مشیری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تابوتم فردا از کوچه ات میگذرد چشم مپوشان این مرده همان است که بیمار تو بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشته اي که حالمان را گرفته است, آينده اي که حالي براي رسيدنش نداريم, و حالي که حالمان را بهم ميزند. چه زندگي شيريني...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا..... در انجماد نگاه سرد این مردم.... دلم برای جهنمت تنگ شده است..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کی بگم که دوریت خواب شبامو برده ....همین روزاست بهت بگن چشم انتظارت مرده...به کی بگم غم تو حسابی داغونم کرد ...واسیه دوری از تو خسته و حیرونم کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من «خاطرت» را می خواستم نه «خاطره ات» را ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی مثل یه جایه شکستگی روی عینک ادمه هر جا نگاه کنی می بینیش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام من تازه عضو شدم خیلی دوس دارم غممو بهتون بگم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگـر فرصتی بـرای پیامک دادن نیست دست واژه ها را می گیرم و به دیدنت می آیـــم دلتنگیت در هیچ پیامی نمیگنجد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی حوصله ام دست خودم نیست کمی دلتنگ فردایم فردایی که تومی آیی شاید من نباشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابرها دود سيگارهاي مردي است ... که غم هايش را فوت ميکند ... بغض که زياد شود ... باران ميبارد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز تو شک یک زدو خورد ساده ام.... تو "جا زدی" و من "جا خوردم".