بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آفریدگارم ...! ایـــــوب را بفرســت تا برایـــش از صبـــــــــر بگویــــم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به من چه ساده دل سپردم.لعنت به من اگر واسش میمردم. دست منو گرفتو بعد ولم کرد.لعنت به اون کسی که عاشقم کرد.... .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشتم را خالی کرد چرایش را نمی دانم, ولی برایش تکیه گاهی محکم آرزو دارم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچگــــــــــــــــــــــــــــاه" برای ماندن کسی ب او التماس نکنید... اگر شخصی واقعا دوستتان بدارد؛همیشه با شما همقدم خواهد شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زخمی ک میزنید... دلی را ک میشکنید... "ارزان نیست" یک جایی باید بهایش را بپردازید... یک وقتی "شاید همین نزدیکی ها...."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران ببار...بگذار اشک هایم غریب نباشند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو آبی و من آتش وصل تو رو نمیخواهم کز سوختن خوش تر است از سردی و خاموشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی احساس می کنم روی دست خدا مانده ام...خسته اش کرده ام...خودش هم نمی داند با من چه کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میون قلبای امروزی ما ، نیمدونـــــــــــــم چرا نمیشه پل بست مثل دو ماهی افتاده بر خاک ، به دور از چشــــــــــم دریا رفتیـــــــــم از دست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از تو جواب همه ی دوستت دارم ها ( ممنون ) شد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ستو پایی میتوان زد، بند اگر بر دستو پاست... وای بر حال گرفتاری که بندش بر دل است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدای خوبم... خدای مهربانم... میخواهم بدانم که کدامین پل درکجای دنیاشکسته است که هیچکس به خانه ی ارزوهایش نمیرسد؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلــــــــمــ فــرآموشــیـ میـ خوآهــد بلــکهــــ منجــر به فـــرامــوشیــ اَتـــ شــود...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لامصب این همه استخوان تو بدنم بود چرا دلمو شکستی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم گرفته باکوچکترین نگاه شکسته میشم، هر وقت کنارم نیست تو خیالم انگار نشسته پیشم .....ببخش... ولی فکرکنم دارم بهت وابسته میشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبــــــــم کــه درد مــيـگيــرد لبخـــــند ميزنم  ايـنـــ درد يــادگـــار تـوسـتـــــــ

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آفریدگارم ...! ایـــــوب را بفرســت تا برایـــش از صبـــــــــر بگویــــم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به من چه ساده دل سپردم.لعنت به من اگر واسش میمردم. دست منو گرفتو بعد ولم کرد.لعنت به اون کسی که عاشقم کرد.... .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشتم را خالی کرد چرایش را نمی دانم, ولی برایش تکیه گاهی محکم آرزو دارم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچگــــــــــــــــــــــــــــاه" برای ماندن کسی ب او التماس نکنید... اگر شخصی واقعا دوستتان بدارد؛همیشه با شما همقدم خواهد شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زخمی ک میزنید... دلی را ک میشکنید... "ارزان نیست" یک جایی باید بهایش را بپردازید... یک وقتی "شاید همین نزدیکی ها...."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران ببار...بگذار اشک هایم غریب نباشند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو آبی و من آتش وصل تو رو نمیخواهم کز سوختن خوش تر است از سردی و خاموشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی احساس می کنم روی دست خدا مانده ام...خسته اش کرده ام...خودش هم نمی داند با من چه کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میون قلبای امروزی ما ، نیمدونـــــــــــــم چرا نمیشه پل بست مثل دو ماهی افتاده بر خاک ، به دور از چشــــــــــم دریا رفتیـــــــــم از دست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از تو جواب همه ی دوستت دارم ها ( ممنون ) شد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ستو پایی میتوان زد، بند اگر بر دستو پاست... وای بر حال گرفتاری که بندش بر دل است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدای خوبم... خدای مهربانم... میخواهم بدانم که کدامین پل درکجای دنیاشکسته است که هیچکس به خانه ی ارزوهایش نمیرسد؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلــــــــمــ فــرآموشــیـ میـ خوآهــد بلــکهــــ منجــر به فـــرامــوشیــ اَتـــ شــود...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لامصب این همه استخوان تو بدنم بود چرا دلمو شکستی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم گرفته باکوچکترین نگاه شکسته میشم، هر وقت کنارم نیست تو خیالم انگار نشسته پیشم .....ببخش... ولی فکرکنم دارم بهت وابسته میشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبــــــــم کــه درد مــيـگيــرد لبخـــــند ميزنم  ايـنـــ درد يــادگـــار تـوسـتـــــــ