بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم بهانه میکند طلوع دیدن تورا ، تا به کجا دلم کشد حسرت دیدار تورا.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باتو بودن همیشه پرمعناست / بی تو روحم گرفته و تنهاست / باتو یک کاسه آب یک دریاست / بی تو دردم به وسعت صحراست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگه برای گریه کردن ، کجاست مادر کجاست گهواره من؟ نگو بزرگ شدم نگو گریه به من نمیاد! بیا نوازشم کن دلم آغوش بی دغدغه میخواد ، کجاست مریم ناجی اون مریم پاک؟ چرا به یاد این شکسته دل نیست؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیز ! یادی بکن از یار خسته / غبار دوریت بر من نشسته دگر تیری نزن بالی ندارم/ وجودم از غمت در هم شکسته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی حس بدی نیست یادگاریست از آنان که دوستشان داریم و از ما دورند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمی گیجم کمی منگم ، عجیب است / پریده بی جهت رنگم ، عجیب است تو را دیدم همین یک ساعت پیش / برایت باز دلتنگم ، عجیب است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من چقدر دلتنگم و چقدر تشنه لبخند کسی که باران را میشناسد دریا رامیفهمد و میداند سنگ سنگ است و نباید پرتاب کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلافه که باشی دلتنگ کسی هستی که نیست حوصله کسی را نداری که هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه از من تا تو گسترده شده، فاصله نیست، دنیاییست پر از "دلتنگی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی عین آتش زیر خاکستر است گاهی فکر میکنی تمام شده اما یک دفعه همه ات را آتش میزند . . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شلوار چهار سالگیت رو بپوش ! ببین چقدر تنگ شده برات اندازه همون دلم تنگ شده برات !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبم ستاره میشود به شوق تپیدن ستاره وجودت کاش میان ستارگان سهیل نمیشدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی رانفسی ارزش غم خوردن نیست و دلم بس تنگ است، بیخیالی سپر هردرد است باز هم میخندیم، آنقدر میخندیم که غم از رو برود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی هایم را با کدام قایق خیالی روانه ی دل دریایت کنم . تا بدانی که چقدر دلتنگتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندازه ی یه سر کبریت دلم برایت تنگ شده ، کوچیکه ولی دنیا رو به آتیش میکشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار دستِ کم، گاهی، تو را به خواب ببینم! بگذار در خیال تو باشم! بگذار … بگذریم! این روزها، خیلی برای گریه دلم تنگ است !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم بهانه میکند طلوع دیدن تورا ، تا به کجا دلم کشد حسرت دیدار تورا.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باتو بودن همیشه پرمعناست / بی تو روحم گرفته و تنهاست / باتو یک کاسه آب یک دریاست / بی تو دردم به وسعت صحراست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگه برای گریه کردن ، کجاست مادر کجاست گهواره من؟ نگو بزرگ شدم نگو گریه به من نمیاد! بیا نوازشم کن دلم آغوش بی دغدغه میخواد ، کجاست مریم ناجی اون مریم پاک؟ چرا به یاد این شکسته دل نیست؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیز ! یادی بکن از یار خسته / غبار دوریت بر من نشسته دگر تیری نزن بالی ندارم/ وجودم از غمت در هم شکسته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی حس بدی نیست یادگاریست از آنان که دوستشان داریم و از ما دورند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمی گیجم کمی منگم ، عجیب است / پریده بی جهت رنگم ، عجیب است تو را دیدم همین یک ساعت پیش / برایت باز دلتنگم ، عجیب است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من چقدر دلتنگم و چقدر تشنه لبخند کسی که باران را میشناسد دریا رامیفهمد و میداند سنگ سنگ است و نباید پرتاب کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلافه که باشی دلتنگ کسی هستی که نیست حوصله کسی را نداری که هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه از من تا تو گسترده شده، فاصله نیست، دنیاییست پر از "دلتنگی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی عین آتش زیر خاکستر است گاهی فکر میکنی تمام شده اما یک دفعه همه ات را آتش میزند . . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شلوار چهار سالگیت رو بپوش ! ببین چقدر تنگ شده برات اندازه همون دلم تنگ شده برات !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبم ستاره میشود به شوق تپیدن ستاره وجودت کاش میان ستارگان سهیل نمیشدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی رانفسی ارزش غم خوردن نیست و دلم بس تنگ است، بیخیالی سپر هردرد است باز هم میخندیم، آنقدر میخندیم که غم از رو برود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی هایم را با کدام قایق خیالی روانه ی دل دریایت کنم . تا بدانی که چقدر دلتنگتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندازه ی یه سر کبریت دلم برایت تنگ شده ، کوچیکه ولی دنیا رو به آتیش میکشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار دستِ کم، گاهی، تو را به خواب ببینم! بگذار در خیال تو باشم! بگذار … بگذریم! این روزها، خیلی برای گریه دلم تنگ است !