بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای تویی که هنوز با یادت بغض میکنم . . . .دلم تنگ شده برات بی معرفت،رفتی ولی مطمئنم یه روز به هم میرسیم.... زمین گرده عشق من....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها بودن ،قدرت میخواهد ! و این قدرت را کسی به من داد که روزی می گفت:  ...... ....... ....... تنهایت نمی گذارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا برای روز مبادا کنار بگذار !مثل مسافر خانه ای متروکه ام در جاده ای سوت و کور یک روز خسته از راه می رسی و جز آغوش من برایت پناهی نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لیاقت میخواهد بودن در قلب دخترکی که تمام دنیایش حرف های نزده اش است . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی وفا!! ایـن روزهـا نـه مـجـالـی بـرای دلـتـنـگـی دارم و نـه حـوصـلـه ات را.. ولـی بـا ایـن هـمـه، گـاه گـاهـی دلـم هـوای تـو را مـیکـنـد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـن مٖاهی ام اما بـه سـرم شـور نهنگ است این برکه ی بی حوصله اندازه ی من نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلــــــــــــــــم بـرای بــودنــت تـنـگ شــده... امــــــــــا بـــه نبــودنـت دیــگه عـادت کــردم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او رفت . . آرام روبرگرداندم ! گمان کرد منتظر رفتنش بوده ام !! ولی حقیقت این بود : من تاب دیدن آن صحنه رانداشتم .. باهربارمرورش نفس کم میاورم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کس نیست در این گوشه فراموش تر از من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از پسری که عرضه نداره اخمتو وا کنه  انتظار نداشته باش  بختت را وا کنه .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭘﯿﺪﺍ ﺷﺪ… ﺁﺷﻨﺎ ﺷﺪ… ﺩﻭﺳﺖ ﺷﺪ… ﻣﻬﺮ ﺷﺪ… ﮔﺮﻡ ﺷﺪ… ﻋﺸﻖ ﺷﺪ… ﯾﺎﺭ ﺷﺪ… ﺗﺎﺭ ﺷﺪ… ﺑﺪ ﺷﺪ… ﺭﺩ ﺷﺪ… ﺳﺮﺩ ﺷﺪ… ﻏﻢ ﺷﺪ… ﺑﻐﺾ ﺷﺪ… ﺍﺷﮏ ﺷﺪ… ﺁﻩ ﺷﺪ… ﺩﻭﺭ ﺷﺪ….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه شبایی هست خودتی و خودت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگى” حس نبودن کسی است که تمام وجودت یکباره تمنای بودنش رامیکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی عین آتش زیر خاکستر است گاهی فکر میکنی تمام شده اما یک دفعه همه ات را آتش میزند . . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به گمانم یادت پنجره ی احساسم را میکوبد ، چرا که در دلم هوای دلتنگی به پاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی تنها نصیب من بود از تمام زیبایی هایت....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای تویی که هنوز با یادت بغض میکنم . . . .دلم تنگ شده برات بی معرفت،رفتی ولی مطمئنم یه روز به هم میرسیم.... زمین گرده عشق من....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها بودن ،قدرت میخواهد ! و این قدرت را کسی به من داد که روزی می گفت:  ...... ....... ....... تنهایت نمی گذارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا برای روز مبادا کنار بگذار !مثل مسافر خانه ای متروکه ام در جاده ای سوت و کور یک روز خسته از راه می رسی و جز آغوش من برایت پناهی نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لیاقت میخواهد بودن در قلب دخترکی که تمام دنیایش حرف های نزده اش است . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی وفا!! ایـن روزهـا نـه مـجـالـی بـرای دلـتـنـگـی دارم و نـه حـوصـلـه ات را.. ولـی بـا ایـن هـمـه، گـاه گـاهـی دلـم هـوای تـو را مـیکـنـد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـن مٖاهی ام اما بـه سـرم شـور نهنگ است این برکه ی بی حوصله اندازه ی من نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلــــــــــــــــم بـرای بــودنــت تـنـگ شــده... امــــــــــا بـــه نبــودنـت دیــگه عـادت کــردم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او رفت . . آرام روبرگرداندم ! گمان کرد منتظر رفتنش بوده ام !! ولی حقیقت این بود : من تاب دیدن آن صحنه رانداشتم .. باهربارمرورش نفس کم میاورم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کس نیست در این گوشه فراموش تر از من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از پسری که عرضه نداره اخمتو وا کنه  انتظار نداشته باش  بختت را وا کنه .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭘﯿﺪﺍ ﺷﺪ… ﺁﺷﻨﺎ ﺷﺪ… ﺩﻭﺳﺖ ﺷﺪ… ﻣﻬﺮ ﺷﺪ… ﮔﺮﻡ ﺷﺪ… ﻋﺸﻖ ﺷﺪ… ﯾﺎﺭ ﺷﺪ… ﺗﺎﺭ ﺷﺪ… ﺑﺪ ﺷﺪ… ﺭﺩ ﺷﺪ… ﺳﺮﺩ ﺷﺪ… ﻏﻢ ﺷﺪ… ﺑﻐﺾ ﺷﺪ… ﺍﺷﮏ ﺷﺪ… ﺁﻩ ﺷﺪ… ﺩﻭﺭ ﺷﺪ….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه شبایی هست خودتی و خودت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگى” حس نبودن کسی است که تمام وجودت یکباره تمنای بودنش رامیکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی عین آتش زیر خاکستر است گاهی فکر میکنی تمام شده اما یک دفعه همه ات را آتش میزند . . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به گمانم یادت پنجره ی احساسم را میکوبد ، چرا که در دلم هوای دلتنگی به پاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی تنها نصیب من بود از تمام زیبایی هایت....