بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونکه بهم گفت نفس تو بغل کی میزنه آروم آروم نفس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادی کوچکی میخواهم آنقدر کوچک که کسی نخواهد آن را از من  بگیردش....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدونم چراولىدیگه بریدم،خسته شدم ازبس دعاکردم ودس خالىبرگشتم،خداجونم ببخش که همه آرزوهام مادیه،براحال دلم که ازهمه چیزوهمه کس بریده دعام کنید،حسرتها کمرمو خم کردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرقی نمیکند شیرین یا شهرزاد سهم فرهادها همیشه نرسیدن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این دنیا که همگان خود را عاشق میدانند عشق بهایی ندارد جز بازیچه گرفتن دستان نیازمند به محبت شاید حرمت یک قلب به اندازه حرمت مادر باشد کسی چه میداند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انتظار که چیز بدی نیست... روزنه امیدی ست در ناامیدی مطلق! من انتظار را از  خبر بد بیشتر دوست دارم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

‏"دلتنگت شده بودم‏"از تو,برد تمام دلتنگی های روزهای یکساله را از وجودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی لال می شود ادم ...... حرف دارد  ولی ..... کلمه ندارد......!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به معجزه کلمات آگاهم آن لحظه که سکوتم از بی کسی نیست از تنهاییست! چه معنای دردناکی داشتن و نداشتن دارد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی سخت میشود... دوسش داری و نمیداند دوسش داری و نمیخواهد دوسش داری و سهم تو از بودنش فقط تصویری است رویایی در سرزمین خیالت دوسش داری و سهم تو از این همه تنهایی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی پوست آدمو کلفت می کنه،دل آدمو نازک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ شدی پیش من بیا!!!!! کمی غصه هست باهم میخوریم........!! به گمان تو اگر بودی واین فاصله ها کمتر بود.... آسمان آبی تر! حال من بهتر بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به قربون صدقه های اولش نیس،به وایسادنای تا آخرشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از نبودنت دلگیر نیستم .. از اینکه روزگاری همه ی دنیام بودی دلگیرم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

  وقت هایی هست که دلم جز به بودنت رضایت نمی دهد !!! از کجا " تو " بیاورم ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دِلتَنگے یَعنےْ آخَرینـْ فِکر قَبلـْ اَز خوابیدَنـُ و اَوَلینـْ فِکر بَعد اَز بیدآر شُدَنِتـ یِہ چیزْ بآشِ❤️

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونکه بهم گفت نفس تو بغل کی میزنه آروم آروم نفس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادی کوچکی میخواهم آنقدر کوچک که کسی نخواهد آن را از من  بگیردش....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدونم چراولىدیگه بریدم،خسته شدم ازبس دعاکردم ودس خالىبرگشتم،خداجونم ببخش که همه آرزوهام مادیه،براحال دلم که ازهمه چیزوهمه کس بریده دعام کنید،حسرتها کمرمو خم کردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرقی نمیکند شیرین یا شهرزاد سهم فرهادها همیشه نرسیدن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این دنیا که همگان خود را عاشق میدانند عشق بهایی ندارد جز بازیچه گرفتن دستان نیازمند به محبت شاید حرمت یک قلب به اندازه حرمت مادر باشد کسی چه میداند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انتظار که چیز بدی نیست... روزنه امیدی ست در ناامیدی مطلق! من انتظار را از  خبر بد بیشتر دوست دارم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

‏"دلتنگت شده بودم‏"از تو,برد تمام دلتنگی های روزهای یکساله را از وجودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی لال می شود ادم ...... حرف دارد  ولی ..... کلمه ندارد......!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به معجزه کلمات آگاهم آن لحظه که سکوتم از بی کسی نیست از تنهاییست! چه معنای دردناکی داشتن و نداشتن دارد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی سخت میشود... دوسش داری و نمیداند دوسش داری و نمیخواهد دوسش داری و سهم تو از بودنش فقط تصویری است رویایی در سرزمین خیالت دوسش داری و سهم تو از این همه تنهایی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی پوست آدمو کلفت می کنه،دل آدمو نازک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ شدی پیش من بیا!!!!! کمی غصه هست باهم میخوریم........!! به گمان تو اگر بودی واین فاصله ها کمتر بود.... آسمان آبی تر! حال من بهتر بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به قربون صدقه های اولش نیس،به وایسادنای تا آخرشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از نبودنت دلگیر نیستم .. از اینکه روزگاری همه ی دنیام بودی دلگیرم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

  وقت هایی هست که دلم جز به بودنت رضایت نمی دهد !!! از کجا " تو " بیاورم ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دِلتَنگے یَعنےْ آخَرینـْ فِکر قَبلـْ اَز خوابیدَنـُ و اَوَلینـْ فِکر بَعد اَز بیدآر شُدَنِتـ یِہ چیزْ بآشِ❤️