بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

~خطرکردی نترسیدی منودلداده کردی توکردی هرچه بااین ساکت افتاده کردی..¡¡

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی ینی... هرچی مخاطبای گوشیتوبالاپایین کنی؛ بازم کسیونداشته باشی که دردبی درمون توبهش بگی... واین چقدعذاب آوره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منم درختی که برگ هایش را ریخت تا تو ماه را از میان شاخه هایش تماشا کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این زندگی قشنگ من مال شما ایام سپید رنگ من مال شما بابای همیشه خوب من را بدهید این سهمیه های جنگ هم مال شما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺯﻧﺪﮔﻴﻢ ﺭﺍ ﺗﻤﺎﻡ ﻛﺮﺩﻡ . ﺣﺎﻻ ﻧﻔﺲ ﻛﺸﻴﺪﻥ ﻣﻨﺖ ﺳﺮﻡ ﻣﻲ ﮔﺬﺍﺭﺩ ! ﺣﺲ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ ... ﻫﻮﺍﻱ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺳﺮﺩ ﻭ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺍﺳﺖ ﻧﺎﺯﻧﻴﻨﻢ ! ﺩﻳﮕﺮ ﻧﮕﻮ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ ! ﺍﮔﺮ ﻣﻲ ﺭﻭﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﺩﺍﻉ ﺑﺮﻭ ... ﮔﻠﻪ ﺍﻱ ﻧﻴﺴﺖ !!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخار چای داغ هر روز یادت را تکرار می کند، از عشقی که می گفتی بخاری بلند نشد ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها آنقدر به دیگران وفادارند که به خودشان خیانت میکنند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تفاوتی بدترین انتقامیه که میشه از کسی گرفت ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روزایی هست؛ اینقدر تنهایی بهت فشار میاره که میگی خدایا دیگه عشق نمیخواااام،فقط خلاصم کن از این حس غربت.. غربت یعنی نمیدونی چرا اینقدر بی تابی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نزدیکم به تو مثل شهریور تا مهر دوری از من مثل مهر تا شهریور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد اونجا خودشو نشون میده که تولدته همه هم هستن شمع هارو روشن کردن که فوت کنی به رسم قدیم هم میگن اول (آرزو) کن بعد فوت کن.... الان که تو رفتی من دقیقا چه آرزویی کنم؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منه دل شکسته با این فکر خسته  دلم تنگته با چشمایِ نمناک  تَر و ابری و پاک  دلم تنگته ببین که چه ساده بدون اراده دلم تنگته مثل این ترانه  چقدر عاشقانه دلم تنگته...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا این آدما نیستن که عوض میشن.... این نقابه که می افته....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تو خاطره های قبلی سردرگمم    کاری کردی خنده ها ترکم کنن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

** ســـعـــیـــد تـــنـــهـــا ** دلـــمو بـــگـــیـــر ، واســـه خـــودت.. امـــا نـــذار دلـــم بـــگـــیـــره ، واســـه خـــودش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردی که انسان را به سکوت وا میدارد بسیار سنگین تر از دردی است که انسان را به فریاد وا میدارد انسانها فقط به فریاد هم میرسند نه به سکوت هم (فروغ فرخزاد)

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

~خطرکردی نترسیدی منودلداده کردی توکردی هرچه بااین ساکت افتاده کردی..¡¡

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی ینی... هرچی مخاطبای گوشیتوبالاپایین کنی؛ بازم کسیونداشته باشی که دردبی درمون توبهش بگی... واین چقدعذاب آوره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منم درختی که برگ هایش را ریخت تا تو ماه را از میان شاخه هایش تماشا کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این زندگی قشنگ من مال شما ایام سپید رنگ من مال شما بابای همیشه خوب من را بدهید این سهمیه های جنگ هم مال شما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺯﻧﺪﮔﻴﻢ ﺭﺍ ﺗﻤﺎﻡ ﻛﺮﺩﻡ . ﺣﺎﻻ ﻧﻔﺲ ﻛﺸﻴﺪﻥ ﻣﻨﺖ ﺳﺮﻡ ﻣﻲ ﮔﺬﺍﺭﺩ ! ﺣﺲ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ ... ﻫﻮﺍﻱ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺳﺮﺩ ﻭ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺍﺳﺖ ﻧﺎﺯﻧﻴﻨﻢ ! ﺩﻳﮕﺮ ﻧﮕﻮ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ ! ﺍﮔﺮ ﻣﻲ ﺭﻭﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﺩﺍﻉ ﺑﺮﻭ ... ﮔﻠﻪ ﺍﻱ ﻧﻴﺴﺖ !!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخار چای داغ هر روز یادت را تکرار می کند، از عشقی که می گفتی بخاری بلند نشد ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها آنقدر به دیگران وفادارند که به خودشان خیانت میکنند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تفاوتی بدترین انتقامیه که میشه از کسی گرفت ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روزایی هست؛ اینقدر تنهایی بهت فشار میاره که میگی خدایا دیگه عشق نمیخواااام،فقط خلاصم کن از این حس غربت.. غربت یعنی نمیدونی چرا اینقدر بی تابی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نزدیکم به تو مثل شهریور تا مهر دوری از من مثل مهر تا شهریور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد اونجا خودشو نشون میده که تولدته همه هم هستن شمع هارو روشن کردن که فوت کنی به رسم قدیم هم میگن اول (آرزو) کن بعد فوت کن.... الان که تو رفتی من دقیقا چه آرزویی کنم؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منه دل شکسته با این فکر خسته  دلم تنگته با چشمایِ نمناک  تَر و ابری و پاک  دلم تنگته ببین که چه ساده بدون اراده دلم تنگته مثل این ترانه  چقدر عاشقانه دلم تنگته...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا این آدما نیستن که عوض میشن.... این نقابه که می افته....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تو خاطره های قبلی سردرگمم    کاری کردی خنده ها ترکم کنن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

** ســـعـــیـــد تـــنـــهـــا ** دلـــمو بـــگـــیـــر ، واســـه خـــودت.. امـــا نـــذار دلـــم بـــگـــیـــره ، واســـه خـــودش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردی که انسان را به سکوت وا میدارد بسیار سنگین تر از دردی است که انسان را به فریاد وا میدارد انسانها فقط به فریاد هم میرسند نه به سکوت هم (فروغ فرخزاد)