بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران که می بارید دستانش را قنوت میکرد سرش را بالا می گرفت و لبخندی می زد و من آن سوتر می مردم. . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می روم ، خسته و افسرده و زار  سوی منزلگه ویرانه ی خویش به خدا می برم از شهر شما  دل شوریده و دیوانه ی خویش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حال عجيبي دارد اين روزهاي من... گير كرده ام... بين ساعتي كه نمي گذرد و عمري كه به سرعت مي گذرد......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکـــــوت میکنم ..... بگذارحرفــــها آنقدر یکدیگر را بزننــــد ؛ تا بمیرنــــد ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من لیمو شیرین زندگی تو بودم ؛ تموم شیرینی های زندگیمو به تو دادم اماچه زود تلخ شدم و چه ساده منو دور انداختی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام.... و هنوز بوی دوستت دارم میدهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشبـــ خواب دیدم درآغوشــــ گرفتی مــــرا ..سرت روی شانه ام خاستی بگویی دیگرتنهایتــــ.. که ازخواب پریدمــــ گریه کردم که ای کاش تا ابدخواب میماندم.. مخاطب تمام نوشته هایم ~~>آری تاابد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی "آه" ها را هرچقدر هم که از ته دل بکشی باز هم سینه ات خالی نمیشود و سینه ام پر است از آن "آه" ها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﺯ ﻣــــﻦ ﻧﺮﻧــﺞ .... ﻣﻦ ﻧﻪ ﻣﻐـــﺮﻭﺭﻡ ؛ ﻭ ﻧﻪ ﺑﯽ ﺍﺣﺴــﺎﺱ ! ﻓﻘﻂ ﺩﻝ ﺧﺴﺘـــﻪ ﺍﻡ .... ﺩﻝ ﺧﺴﺘـــﻪ ﺍﺯ ﺍﻋﺘﻤـــﺎﺩﯼ ﺑﯿﺠﺎ ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدون تو.. خیابان هارا به تنهایی قدم میزنم.. شهر تمام میشود تنهایی همچنان ادامه دارد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از قول من به باران های بی امان بگو دل اگر دل باشد آب از آسیاب علاقه اش نمی افتد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه سخت است که ما آدم ها کسی را که دوستش داریم هیچ وقت فراموش نمیکنیم تنها عادت میکنیم که دیگر او را کنارمان نداشته باشیم و این عادتها سختترین های دنیاست ... سخترینها و فراموش نشدنی ترینها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـآ تَهِش تَحَمُل میڪَردَمـ نَبـــــودَنآتـو نـــــَدیدَنآتـو اگہ نمیدیَدم تو دستآش دستآتو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مبــــاد غــم بخوری و مباد گریه کنـــــى؟! ولی برای مبــادات شانه آوردمــــ... **دلم**برات تنگ میشه.. بیشتر از اونیکه بتونی فکرشو بکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس خوبیه وقتی به خودت میای و میبینی اون کسی که رهات کرده و بد جور بت ظلم کرده دیگه نه نیاری بش داری و نه احساسی... اما اون داره از بی تو بودن نابود میشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه بهونه می اورد ازم سیره حالا که نیست دلم برای بهونه هاش تنگه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران که می بارید دستانش را قنوت میکرد سرش را بالا می گرفت و لبخندی می زد و من آن سوتر می مردم. . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می روم ، خسته و افسرده و زار  سوی منزلگه ویرانه ی خویش به خدا می برم از شهر شما  دل شوریده و دیوانه ی خویش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حال عجيبي دارد اين روزهاي من... گير كرده ام... بين ساعتي كه نمي گذرد و عمري كه به سرعت مي گذرد......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکـــــوت میکنم ..... بگذارحرفــــها آنقدر یکدیگر را بزننــــد ؛ تا بمیرنــــد ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من لیمو شیرین زندگی تو بودم ؛ تموم شیرینی های زندگیمو به تو دادم اماچه زود تلخ شدم و چه ساده منو دور انداختی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام.... و هنوز بوی دوستت دارم میدهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشبـــ خواب دیدم درآغوشــــ گرفتی مــــرا ..سرت روی شانه ام خاستی بگویی دیگرتنهایتــــ.. که ازخواب پریدمــــ گریه کردم که ای کاش تا ابدخواب میماندم.. مخاطب تمام نوشته هایم ~~>آری تاابد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی "آه" ها را هرچقدر هم که از ته دل بکشی باز هم سینه ات خالی نمیشود و سینه ام پر است از آن "آه" ها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﺯ ﻣــــﻦ ﻧﺮﻧــﺞ .... ﻣﻦ ﻧﻪ ﻣﻐـــﺮﻭﺭﻡ ؛ ﻭ ﻧﻪ ﺑﯽ ﺍﺣﺴــﺎﺱ ! ﻓﻘﻂ ﺩﻝ ﺧﺴﺘـــﻪ ﺍﻡ .... ﺩﻝ ﺧﺴﺘـــﻪ ﺍﺯ ﺍﻋﺘﻤـــﺎﺩﯼ ﺑﯿﺠﺎ ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدون تو.. خیابان هارا به تنهایی قدم میزنم.. شهر تمام میشود تنهایی همچنان ادامه دارد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از قول من به باران های بی امان بگو دل اگر دل باشد آب از آسیاب علاقه اش نمی افتد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه سخت است که ما آدم ها کسی را که دوستش داریم هیچ وقت فراموش نمیکنیم تنها عادت میکنیم که دیگر او را کنارمان نداشته باشیم و این عادتها سختترین های دنیاست ... سخترینها و فراموش نشدنی ترینها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـآ تَهِش تَحَمُل میڪَردَمـ نَبـــــودَنآتـو نـــــَدیدَنآتـو اگہ نمیدیَدم تو دستآش دستآتو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مبــــاد غــم بخوری و مباد گریه کنـــــى؟! ولی برای مبــادات شانه آوردمــــ... **دلم**برات تنگ میشه.. بیشتر از اونیکه بتونی فکرشو بکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس خوبیه وقتی به خودت میای و میبینی اون کسی که رهات کرده و بد جور بت ظلم کرده دیگه نه نیاری بش داری و نه احساسی... اما اون داره از بی تو بودن نابود میشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه بهونه می اورد ازم سیره حالا که نیست دلم برای بهونه هاش تنگه