بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اگه کسی رو داشتم/دیگه در به در نبودم/با غم و غربت واندوه/ دیگه همسفر نبودم/اگه زخم نخورده بودم/تو رو باور نمیکردم/پشت این حصار غربت/با غمت سر نمیکردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوتاه ترین و دردناک ترین داستان عمر من فقط چندکلمه میشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روحم باکره بود!! این غم ها ونگرانی ها فرزند نامشروع خوابیدن؛ باخیال تو بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دربی لیاقتی تو شکی نیست. دلیل اینجا بودنت،میان بغض هایم خریت خودم است نه لیاقت تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتها... ازشدت دلتنگی، گریه که هیچ... دلت میخواهد،های های بمیری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرگ ها هميسه زوزه نميكشند..... گاهي ميگويند دوستت دارم و زودتر از آنكه بفهمي بره اي.ميدرند خاطراتت را...... وتو ميماني باتني كه بوي گرگ گرفته.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخه تو که از دستش ندادی تو که آغوشش رو داری تو که گرمی دستاش رو داری تو که چشات می بینتش تو که گوشات صداشو میشنوه پس الکی نگو درکت می کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها تلخ می گذرد. دستم میلرزد از توصیفش! همین بس که نفس کشیدنم در این مرگِ تدریجی، مثل خودکُشی است، با تیغِ کُند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چیز با تو شروع شد  اما هیچ چیز با تو تموم نمیشه حتی همین دلتنگی های من ........ . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن به هرچی بخندی سرت میاد!!!! خدایا من به دلتنگی کی خندیدم!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا ...بهم كمك كن فراموشش كنم. سخته نتونم باهاش حرف بزنم و فقط از دورادور حرفاش رو ببينم. چرا دنيا اينطوريه. مگه چي ميشد من با او دو تايي بازم حرف بزنيم. اين چه احساسيه كه من دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدرسخته منطقي فكركني وقتي... احساساتت داره خفت ميكنه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوانواده ميتونه تورو ناديده بگيره فاميل و دوست ميتونن تورو فراموش كنن اما عاشق حتي اگه دلشم بشكني بازم با ياد خاطرات خوبتون باهم به خواب ميره.  هيچ وقت عشقتو تنها نذار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا اون شبها بخیر که تا صبح اس ام اس بازی میکردیم و تو آخرش مینوشتی : کاش الان پیشم بودی........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لطفا هی نپرسید دلتنگی چه معنی دارد؟دلتنگی معنی ندارد...درددارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ان سوی دلتنگی ها همیشه خدایی است که داشتن ان جبران همه نداشته هاست...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اگه کسی رو داشتم/دیگه در به در نبودم/با غم و غربت واندوه/ دیگه همسفر نبودم/اگه زخم نخورده بودم/تو رو باور نمیکردم/پشت این حصار غربت/با غمت سر نمیکردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوتاه ترین و دردناک ترین داستان عمر من فقط چندکلمه میشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روحم باکره بود!! این غم ها ونگرانی ها فرزند نامشروع خوابیدن؛ باخیال تو بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دربی لیاقتی تو شکی نیست. دلیل اینجا بودنت،میان بغض هایم خریت خودم است نه لیاقت تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتها... ازشدت دلتنگی، گریه که هیچ... دلت میخواهد،های های بمیری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرگ ها هميسه زوزه نميكشند..... گاهي ميگويند دوستت دارم و زودتر از آنكه بفهمي بره اي.ميدرند خاطراتت را...... وتو ميماني باتني كه بوي گرگ گرفته.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخه تو که از دستش ندادی تو که آغوشش رو داری تو که گرمی دستاش رو داری تو که چشات می بینتش تو که گوشات صداشو میشنوه پس الکی نگو درکت می کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها تلخ می گذرد. دستم میلرزد از توصیفش! همین بس که نفس کشیدنم در این مرگِ تدریجی، مثل خودکُشی است، با تیغِ کُند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چیز با تو شروع شد  اما هیچ چیز با تو تموم نمیشه حتی همین دلتنگی های من ........ . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن به هرچی بخندی سرت میاد!!!! خدایا من به دلتنگی کی خندیدم!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا ...بهم كمك كن فراموشش كنم. سخته نتونم باهاش حرف بزنم و فقط از دورادور حرفاش رو ببينم. چرا دنيا اينطوريه. مگه چي ميشد من با او دو تايي بازم حرف بزنيم. اين چه احساسيه كه من دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدرسخته منطقي فكركني وقتي... احساساتت داره خفت ميكنه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوانواده ميتونه تورو ناديده بگيره فاميل و دوست ميتونن تورو فراموش كنن اما عاشق حتي اگه دلشم بشكني بازم با ياد خاطرات خوبتون باهم به خواب ميره.  هيچ وقت عشقتو تنها نذار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا اون شبها بخیر که تا صبح اس ام اس بازی میکردیم و تو آخرش مینوشتی : کاش الان پیشم بودی........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لطفا هی نپرسید دلتنگی چه معنی دارد؟دلتنگی معنی ندارد...درددارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ان سوی دلتنگی ها همیشه خدایی است که داشتن ان جبران همه نداشته هاست...