بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسم دنیافراموشیست،،،اماتوهرکجاکه باشی بازهم درامنترین جای خیالم هستی؛؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه حرفایی رو هی یادت میاد هی بغض میکنی هی آب میخوری نمیره پایین...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایاخسته ام،ازبدبودن هایم،ازاینهمه تظاهربه خوب بودن هایىکه نیستم،ازآفرینش آسمانهاوزمین که سخت ترنیستم،خوبم کن فقط همین!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه مدت که میگذره آدم تو زندگی خودش ته میکشه ... اونوقته که فقط ب وساطت زندگی دیگران زندگی میکنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلگیرم همانند آن مترسکى که هر روز باید تمسخر و غار غار خندیدن کلاغ هاى بى احساس را تحمل کند !دلتنگى.ساداتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوابیدی تو تختت...اما خوابت نمیاد. بعد گوشیتو برمیداری و مینویسی: خوابم نمیره.. یهو سرد میشی...بغض میکنی...میبینی هیچ کسیو نداری ک اینو براش بفرستی ((چقدر سخته تنهایی))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشتـــی : رابــطــــه ایجــاد کــــُن × ولــــی »» وارد«« رابـطـــه ی کسی* نشـــو × حیـــوانـــات هـــم ، بـــه جفــــت هآی یکـــدیگــــر کـــاری نـــدارند ×

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگــــی هیــــــــــــس دیـگـــه حِــــسِــــت نیـــــــس!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشبم باز ... وقتی وسط قهقهه خنده هام ... اشک از چشام اومد پایین .... همه فک کردن از عمق خوشحالیه ..!!! ولی هیچکس نفهمید که من فقط ...... یاد خنده هاااااای تو افتادم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش انقدىخوب بودم که مىشستم روبه روىخدا هرچىمن مىگفتم خدامیگف آمین؟خدا دلم پره آرزوه ،خداجونم دلم پره حسرته،خداجونم دلم پره دعاس،توروبه آبروىحضرت زهرا اجابتم کن دیگه بریدم؟؟؟؟دلتنگى.ساداتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺣﺎﻓﻈﻪ ﯼ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻗﻮﯼ ﺍﺳﺖ.... ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﺪﺍﻣﯿﻦ ﻟﺤﻈﻪ... ﮐﺪﺍﻡ ﮐﻮﭼﻪ ﻭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ... ﮐﺪﺍﻡ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻫﺎ... ﺑﻪ ﺩﺍﺭ ﺁﻭﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪ... ;; "ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺗﺸﺎﻥ";;...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خیاطه میگن نظرت درباره ی عشق چیه؟؟؟میگه:عشق مثل یه کش میمونه که توسط دونفرنگه داشته شده،موقعی که از یه طرف رهامیشه،طرف مقابل اسیب میبینه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــــــــــــــــــــــــــــــــدا رو چه ديدي ! شـــــــــــــــــــــــــــــايـد يه روزي هم تنهـــــــــــــــــــــــــــــايي مُد شد ... ما هم شديم مُدلـــــــــــــــــــــــــــــش ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخوام که خواب بودنت تعبیر بیداری بشه تو قصه وارونگی یه بار دلم برنده شه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گمونم حس تاریخو توی برق چشات داری شبیه دخترک های رو قلیونای قاجاری شکوه دوره مادی,غم تاراج تیموری چقد نزدیک نزدیکی,چقد از دیگرون دوری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر افتخـــارت “دل شـکســـتن” است ، به عزیزانت بگو برایت “اسپـــــند” دود کنند… اینبار “افتخــــار” که نــه ، “حماســــه” آفریدی ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسم دنیافراموشیست،،،اماتوهرکجاکه باشی بازهم درامنترین جای خیالم هستی؛؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه حرفایی رو هی یادت میاد هی بغض میکنی هی آب میخوری نمیره پایین...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایاخسته ام،ازبدبودن هایم،ازاینهمه تظاهربه خوب بودن هایىکه نیستم،ازآفرینش آسمانهاوزمین که سخت ترنیستم،خوبم کن فقط همین!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه مدت که میگذره آدم تو زندگی خودش ته میکشه ... اونوقته که فقط ب وساطت زندگی دیگران زندگی میکنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلگیرم همانند آن مترسکى که هر روز باید تمسخر و غار غار خندیدن کلاغ هاى بى احساس را تحمل کند !دلتنگى.ساداتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوابیدی تو تختت...اما خوابت نمیاد. بعد گوشیتو برمیداری و مینویسی: خوابم نمیره.. یهو سرد میشی...بغض میکنی...میبینی هیچ کسیو نداری ک اینو براش بفرستی ((چقدر سخته تنهایی))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشتـــی : رابــطــــه ایجــاد کــــُن × ولــــی »» وارد«« رابـطـــه ی کسی* نشـــو × حیـــوانـــات هـــم ، بـــه جفــــت هآی یکـــدیگــــر کـــاری نـــدارند ×

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگــــی هیــــــــــــس دیـگـــه حِــــسِــــت نیـــــــس!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشبم باز ... وقتی وسط قهقهه خنده هام ... اشک از چشام اومد پایین .... همه فک کردن از عمق خوشحالیه ..!!! ولی هیچکس نفهمید که من فقط ...... یاد خنده هاااااای تو افتادم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش انقدىخوب بودم که مىشستم روبه روىخدا هرچىمن مىگفتم خدامیگف آمین؟خدا دلم پره آرزوه ،خداجونم دلم پره حسرته،خداجونم دلم پره دعاس،توروبه آبروىحضرت زهرا اجابتم کن دیگه بریدم؟؟؟؟دلتنگى.ساداتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺣﺎﻓﻈﻪ ﯼ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻗﻮﯼ ﺍﺳﺖ.... ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﺪﺍﻣﯿﻦ ﻟﺤﻈﻪ... ﮐﺪﺍﻡ ﮐﻮﭼﻪ ﻭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ... ﮐﺪﺍﻡ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻫﺎ... ﺑﻪ ﺩﺍﺭ ﺁﻭﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪ... ;; "ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺗﺸﺎﻥ";;...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خیاطه میگن نظرت درباره ی عشق چیه؟؟؟میگه:عشق مثل یه کش میمونه که توسط دونفرنگه داشته شده،موقعی که از یه طرف رهامیشه،طرف مقابل اسیب میبینه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــــــــــــــــــــــــــــــــدا رو چه ديدي ! شـــــــــــــــــــــــــــــايـد يه روزي هم تنهـــــــــــــــــــــــــــــايي مُد شد ... ما هم شديم مُدلـــــــــــــــــــــــــــــش ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخوام که خواب بودنت تعبیر بیداری بشه تو قصه وارونگی یه بار دلم برنده شه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گمونم حس تاریخو توی برق چشات داری شبیه دخترک های رو قلیونای قاجاری شکوه دوره مادی,غم تاراج تیموری چقد نزدیک نزدیکی,چقد از دیگرون دوری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر افتخـــارت “دل شـکســـتن” است ، به عزیزانت بگو برایت “اسپـــــند” دود کنند… اینبار “افتخــــار” که نــه ، “حماســــه” آفریدی ...