بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻟﺘــــنگی هم ... حس ﺟﺎﻟﺒﯿـﺴﺖ ...! داغ ﻧﯿــــﺴﺖ ... اﻣﺎ ... ﻣـــــــــــﯿﺴﻮﺯﺍند 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگىکن!به ضرب المثل هااعتمادى نیست ماهىراهروقت ازآب بگیرى میمیرد....دلتنگى.ساداتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرخوش آن لحظه که از دوست سلامی برسد/ بی خبر باشی و از دوست پیامی برسد/ در دفتر عشق زنده نگه داشته ام یاد تو را/ از خدا می طلبم زندگی شاد تورا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هى روزگار چه خبرته! اگه ميدونستم اينقدر سخت ميگيرى با بند ناف خودمو خفه مى كردم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش میگذره مال قدیما بود.... الان فقط خوشیم که میگذره....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو زندگیت خودتو با من مقایسه نکن، وقتی نمیدونی چی کشیدم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر گریه کردم نریو نشد فقط توی گریه غرورم شکست برو زندگی کن بفکرم نباش مهم نیس چقدر زندگیم سخت شه برو شاید از بین ما این وسط اقلا یکیمون خوشبخت شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

-داری گریه میکنی؟ +نه بابا !! -پس اینا چیه که از چشمت قطره قطره میاد پایین؟ +دلم پره اضافیش از چشمم میزنه بیرون...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاص..... یــــاد اون شــــــبایی بخــــــیر کــه تـــا صبــــح اس ام اس بــــازی میــــــکــردیــــم و آخــــــــرش میـــــنوشــــتی: کـــــاش الـــــان پیشــــــت بــــــودم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا هیچ چیز نمیگم ک نذاری پای ناشکری.... فقط تورو به خداوندیت قسم میدم توی این روزگار هوای دل پدر مادرارو داشته باش نذار کم بیارن نذار بشکنن ب خودت قسم خیلی مظلومن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنـــقـــدر کـــه چـــشـــمـــانـــم صـــورتـــم را خـــیـــس کـــرد دوش حـــمـــام نـــکـــرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق من . . . گاهي مرا ياد کن . . .من همانم که اگر ساعتي از من بي خبر بودي آسمان را به زمين ميدوختي لعنتي . . . يادت هست . . .؟؟؟ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالم بده تو منو واقعا درک کن حرف بزن..... هی حالمو بد کن زخم بزن...... من را به را الکل....  آهنگ الکل، دایان،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايـــــــا . . . يـــــا خيلــــي برگردون عقـب يـــــا بزن بره جلـــو اينـــــجاي زندگــــي " دلــــم خيلــــي گرفتـــــه "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لااقل عاشق معشوقه ی مردم نشوید که به فتوای همه،مظهر حق الناس است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه دلتون برا کسی تنگ میشه دلیل نمیشه اونو به زندگیتون برگردونید دلتنگی بخشی از رفتنه...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻟﺘــــنگی هم ... حس ﺟﺎﻟﺒﯿـﺴﺖ ...! داغ ﻧﯿــــﺴﺖ ... اﻣﺎ ... ﻣـــــــــــﯿﺴﻮﺯﺍند 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگىکن!به ضرب المثل هااعتمادى نیست ماهىراهروقت ازآب بگیرى میمیرد....دلتنگى.ساداتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرخوش آن لحظه که از دوست سلامی برسد/ بی خبر باشی و از دوست پیامی برسد/ در دفتر عشق زنده نگه داشته ام یاد تو را/ از خدا می طلبم زندگی شاد تورا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هى روزگار چه خبرته! اگه ميدونستم اينقدر سخت ميگيرى با بند ناف خودمو خفه مى كردم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش میگذره مال قدیما بود.... الان فقط خوشیم که میگذره....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو زندگیت خودتو با من مقایسه نکن، وقتی نمیدونی چی کشیدم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر گریه کردم نریو نشد فقط توی گریه غرورم شکست برو زندگی کن بفکرم نباش مهم نیس چقدر زندگیم سخت شه برو شاید از بین ما این وسط اقلا یکیمون خوشبخت شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

-داری گریه میکنی؟ +نه بابا !! -پس اینا چیه که از چشمت قطره قطره میاد پایین؟ +دلم پره اضافیش از چشمم میزنه بیرون...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاص..... یــــاد اون شــــــبایی بخــــــیر کــه تـــا صبــــح اس ام اس بــــازی میــــــکــردیــــم و آخــــــــرش میـــــنوشــــتی: کـــــاش الـــــان پیشــــــت بــــــودم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا هیچ چیز نمیگم ک نذاری پای ناشکری.... فقط تورو به خداوندیت قسم میدم توی این روزگار هوای دل پدر مادرارو داشته باش نذار کم بیارن نذار بشکنن ب خودت قسم خیلی مظلومن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنـــقـــدر کـــه چـــشـــمـــانـــم صـــورتـــم را خـــیـــس کـــرد دوش حـــمـــام نـــکـــرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق من . . . گاهي مرا ياد کن . . .من همانم که اگر ساعتي از من بي خبر بودي آسمان را به زمين ميدوختي لعنتي . . . يادت هست . . .؟؟؟ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالم بده تو منو واقعا درک کن حرف بزن..... هی حالمو بد کن زخم بزن...... من را به را الکل....  آهنگ الکل، دایان،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايـــــــا . . . يـــــا خيلــــي برگردون عقـب يـــــا بزن بره جلـــو اينـــــجاي زندگــــي " دلــــم خيلــــي گرفتـــــه "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لااقل عاشق معشوقه ی مردم نشوید که به فتوای همه،مظهر حق الناس است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه دلتون برا کسی تنگ میشه دلیل نمیشه اونو به زندگیتون برگردونید دلتنگی بخشی از رفتنه...