بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشیمان اند کفش هایم که این همه راه را : راه آمدند با نیامدن هایت . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزینه هوسبازی های تو.. تنهایی من بود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی غروب جمعه رو پنجشنبه تجربه کنی...دیگه خود جمعه رو خدا باید رحم کنه... :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانیم تویی،ارامشم تویی،ثوابی کنم تویی،عشقی که در سینه دارم تویی،تلاش من برای ماندت این است،که زندگی من تویی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه رفیق درست و حسابی هم نداریم... که حداقل بگیم  رفیقم کجایی؟؟دقیقا کجایی؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز باورم شد كه تو خسته تر از  آن بودي كه بفهمي دوست داشتنم را ! از من كه گذشت ... اما ... " هر جا كه هستي خسته نباشي ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاوان سنگینی دادم... تا ک فهمیدم... اونیکه توی خیابون میزنه زیر گریه خیلی داغون تر از اونیکه توی  قبرستون گریه میکنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غیرتت کجاست؟  زمانی که معشوقه ات از تجاوز تنهایی "رنج "میکشد به جای این که "درکش" کنی "ترکش" کردی......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمری گذشت و ساخته ام با نداشتن ای دل! چه خوب بود تو را هم نداشتم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی پـرده تــر از تمـام عالم بودم دنبــال بهـانه هـای مبـهم بودم تو سیب تر از میوه ی "حوا" بودی من بچــه تـر از "حضرت آدم" بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خيلي بده مردي رو دوست داشته باشي كه وقتي ازت دوره يادي ازت نميكنه اين يعني بود و نبودت كشك!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باخت ما از "رفاقت" با "نارفیقان" بود وگرنه ما کجا و _باخت_ کجا....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرروزیکه عجل رسید من ناله کنم درزیرزمین یاد تو جانانه کنم  صدسال بعد اگر از سر قبرم گذری بوی تو به من رسد کفن را پاره کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو گروه از مردان هرگز به زندگی عادی برنخواهند گشت... آنان که به جنگ رفتن و آنان که عاشق شده اند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـوی ایـن شـهـر پـر نـقـاب تـو بـا اون بـخـواب مـن بـا قـرص خـواب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها دوست داشتن کافی نیست الویت زندگی هم باشیم...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشیمان اند کفش هایم که این همه راه را : راه آمدند با نیامدن هایت . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزینه هوسبازی های تو.. تنهایی من بود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی غروب جمعه رو پنجشنبه تجربه کنی...دیگه خود جمعه رو خدا باید رحم کنه... :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانیم تویی،ارامشم تویی،ثوابی کنم تویی،عشقی که در سینه دارم تویی،تلاش من برای ماندت این است،که زندگی من تویی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه رفیق درست و حسابی هم نداریم... که حداقل بگیم  رفیقم کجایی؟؟دقیقا کجایی؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز باورم شد كه تو خسته تر از  آن بودي كه بفهمي دوست داشتنم را ! از من كه گذشت ... اما ... " هر جا كه هستي خسته نباشي ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاوان سنگینی دادم... تا ک فهمیدم... اونیکه توی خیابون میزنه زیر گریه خیلی داغون تر از اونیکه توی  قبرستون گریه میکنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غیرتت کجاست؟  زمانی که معشوقه ات از تجاوز تنهایی "رنج "میکشد به جای این که "درکش" کنی "ترکش" کردی......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمری گذشت و ساخته ام با نداشتن ای دل! چه خوب بود تو را هم نداشتم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی پـرده تــر از تمـام عالم بودم دنبــال بهـانه هـای مبـهم بودم تو سیب تر از میوه ی "حوا" بودی من بچــه تـر از "حضرت آدم" بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خيلي بده مردي رو دوست داشته باشي كه وقتي ازت دوره يادي ازت نميكنه اين يعني بود و نبودت كشك!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باخت ما از "رفاقت" با "نارفیقان" بود وگرنه ما کجا و _باخت_ کجا....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرروزیکه عجل رسید من ناله کنم درزیرزمین یاد تو جانانه کنم  صدسال بعد اگر از سر قبرم گذری بوی تو به من رسد کفن را پاره کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو گروه از مردان هرگز به زندگی عادی برنخواهند گشت... آنان که به جنگ رفتن و آنان که عاشق شده اند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـوی ایـن شـهـر پـر نـقـاب تـو بـا اون بـخـواب مـن بـا قـرص خـواب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها دوست داشتن کافی نیست الویت زندگی هم باشیم...