بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی یک اسم یک زمستان,آدم را گرم نگه می دارد ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بساط کرده ام تمام نداشته هایم را ب حراج گذاشتم بی انصاف چانه نزن  حسرت هایم ب قیمت عمرم تمام شد.صفحه دلتنگى.ساداتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرم داد نزنيد تو مغزم يه سري چيزارو ب زور خوابوندم اگه بيدارشن درد دارن مشتي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک عمر هر دردی به من دادی .... حس میکنم عین نیازم بود .... جایی که افتادم به پای تو .... زیباترین جای نمازم بود ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــی احســــاس تــریـــن آدمـــای ایــن شـهر ....  ی زمــانی "عاشــق تـــرین "آدمــای این شـــهربـــودن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بفهم دیگر! شب ها دراز نیستن .... این تویی که تنهایی ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام....خسته.... باید یک ب یک آرزوهایت بر باد رفته باشد تا بدانی وقتی میگویم" خسته "یعنی چه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی آدم ته میکشه .... ساعت شنی نیس که سرو تهش کنی دوباره از اول شروع شه .... آدم گاهی تموم میشه ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محال است ببخشم کسی را که وسط خنده هایم وقتی به یادش می افتم گریه ام میگیرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدردیر فهمیدم!!! مخاطب " خاص" من متعلق به " عام" بود!! هه؟؟؟؟؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محال است ببخشم کسی را که وسط خنده هایم وقتی به یادش می افتم گریه ام میگیرد.صفحه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آنقدر شکسته و خسته هستم که دیگر از هیچ ارتفاعی نمی ترسم .... -_-

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن به هر چی بخندی سرت میاد  خدایا فقط یه کلام بهم بگو به تنهایی چه کسی خندیدم که حالا اینقدر تنهام!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آه ای دلِ مغموم  آروم باش آروم ای حال نا معلوم آروم باش آروم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی حــــرف ها وزن ندارد … ریتم ندارد … آهنگ ندارد … اما خوب گوش کن … درد دارند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چاره ای نیست این روزها طرح روی جلد آدم هاست که پر فروششان میکند نه متنشان ....!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی یک اسم یک زمستان,آدم را گرم نگه می دارد ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بساط کرده ام تمام نداشته هایم را ب حراج گذاشتم بی انصاف چانه نزن  حسرت هایم ب قیمت عمرم تمام شد.صفحه دلتنگى.ساداتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرم داد نزنيد تو مغزم يه سري چيزارو ب زور خوابوندم اگه بيدارشن درد دارن مشتي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک عمر هر دردی به من دادی .... حس میکنم عین نیازم بود .... جایی که افتادم به پای تو .... زیباترین جای نمازم بود ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــی احســــاس تــریـــن آدمـــای ایــن شـهر ....  ی زمــانی "عاشــق تـــرین "آدمــای این شـــهربـــودن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بفهم دیگر! شب ها دراز نیستن .... این تویی که تنهایی ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام....خسته.... باید یک ب یک آرزوهایت بر باد رفته باشد تا بدانی وقتی میگویم" خسته "یعنی چه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی آدم ته میکشه .... ساعت شنی نیس که سرو تهش کنی دوباره از اول شروع شه .... آدم گاهی تموم میشه ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محال است ببخشم کسی را که وسط خنده هایم وقتی به یادش می افتم گریه ام میگیرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدردیر فهمیدم!!! مخاطب " خاص" من متعلق به " عام" بود!! هه؟؟؟؟؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محال است ببخشم کسی را که وسط خنده هایم وقتی به یادش می افتم گریه ام میگیرد.صفحه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آنقدر شکسته و خسته هستم که دیگر از هیچ ارتفاعی نمی ترسم .... -_-

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن به هر چی بخندی سرت میاد  خدایا فقط یه کلام بهم بگو به تنهایی چه کسی خندیدم که حالا اینقدر تنهام!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آه ای دلِ مغموم  آروم باش آروم ای حال نا معلوم آروم باش آروم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی حــــرف ها وزن ندارد … ریتم ندارد … آهنگ ندارد … اما خوب گوش کن … درد دارند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چاره ای نیست این روزها طرح روی جلد آدم هاست که پر فروششان میکند نه متنشان ....!