بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدام دلتــو میشکنن سکوت میکنی... هیـــــچی نمیگی!!! حتی اخم هم نمیکنی... قلبتو بر میداری و اروم میری... اون وقت اسمتو میزارن بی معرفت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــــيــــچ نــــمـــيــــخــــواهـــ ــم!!! نــــه بــــودنـــــت را نـــه مــــانـــــدنــــت را.... جـــــز حــــواســــي كــــه از زنــــدگـــــي ام پـــــرت كـــــرده اي ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واسة شمام سختة?↲ وقتي كسي كة عاشقشيد و قد همة دنيا دوستش داريد↲ يشب بگة عاشق شدة...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا کمک کن دل هیچ عاشقی نشکنه هیچ کسی انتظار عشق گمشدشو نکشه و کاری کن ب هرکی ک عاشقشه برسه امییین.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای بر پدرت پاییز  انقدر مسوزانم  هی بارش بارانت هی عشق و نبودن ها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی آنجاست ک نبودنت آه هیچکسی را بلند نکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گیــــــــــــــــــــج شده ام...!!! مگــــــــــــــر او آمده بـــــــــــود؟؟؟ کـــــه حالا .... من عــــــــــــــزای رفتنـــــــــــــــــــش را گرفته ام...!!!؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هستند کسانی که از شدت دلتنگی به کــــــما رفته اند... حرف نمی زنند.. راه میروند.. نفس می کشند... ولی چیزی حس نمی کنند...! فقط فکــــر می کنند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز به اين نتيجه رسيدم که به هرکي محبت کني . . هار ميشه و پاچتو ميگيره . . تو اين زمونه بايد جوري زندگي کني که کسي جز خانوادت اطرافت نباشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفسم بند میاد. وقتی انقد زیاد. سخته فاصله گرفتن از تو... بی تو تب میکنم. دیگه صب نمیکنم‏. سیر نمیشه نفس من از تو... ‏"معروف‏" ‏ یکی از اهنگایی که خیلی از شبها و روزهامو به خودش اختصاص داده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخندم خیط میشود وقتی ساعت ها ب یادت روی لبانم مینشیند،  اما ناگهان ب یاد می اورم تو دیگر نیستی......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقت ها یک "تو" صدها بار عاشقانه تر از "دوستت دارم" است اما سالهاست که دیگر نه "دهان" عاشقی هست،نه "گوش" معشوقی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دست من میری از دست تو میرم،،،، تو زنده میمانی منم ک میمیرم،،،، تو رفتی از پیشم،دنیام را غم برداشت،،،، برداشت ما از عشق باهم تفاوت داشت،،،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی بین آدمایی باشی که میگن دوستت دارن,ولی کنار دلتنگیات نیستن ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زخم ها خوب ميشوند! اما "خوب شدن" با "مثل روز اول شدن" خيلي فرق دارد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جايي كه عقلت تونست جلوي احساست رو بــگيره يعنـــي دل ديگه خسته شده...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدام دلتــو میشکنن سکوت میکنی... هیـــــچی نمیگی!!! حتی اخم هم نمیکنی... قلبتو بر میداری و اروم میری... اون وقت اسمتو میزارن بی معرفت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــــيــــچ نــــمـــيــــخــــواهـــ ــم!!! نــــه بــــودنـــــت را نـــه مــــانـــــدنــــت را.... جـــــز حــــواســــي كــــه از زنــــدگـــــي ام پـــــرت كـــــرده اي ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واسة شمام سختة?↲ وقتي كسي كة عاشقشيد و قد همة دنيا دوستش داريد↲ يشب بگة عاشق شدة...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا کمک کن دل هیچ عاشقی نشکنه هیچ کسی انتظار عشق گمشدشو نکشه و کاری کن ب هرکی ک عاشقشه برسه امییین.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای بر پدرت پاییز  انقدر مسوزانم  هی بارش بارانت هی عشق و نبودن ها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی آنجاست ک نبودنت آه هیچکسی را بلند نکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گیــــــــــــــــــــج شده ام...!!! مگــــــــــــــر او آمده بـــــــــــود؟؟؟ کـــــه حالا .... من عــــــــــــــزای رفتنـــــــــــــــــــش را گرفته ام...!!!؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هستند کسانی که از شدت دلتنگی به کــــــما رفته اند... حرف نمی زنند.. راه میروند.. نفس می کشند... ولی چیزی حس نمی کنند...! فقط فکــــر می کنند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز به اين نتيجه رسيدم که به هرکي محبت کني . . هار ميشه و پاچتو ميگيره . . تو اين زمونه بايد جوري زندگي کني که کسي جز خانوادت اطرافت نباشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفسم بند میاد. وقتی انقد زیاد. سخته فاصله گرفتن از تو... بی تو تب میکنم. دیگه صب نمیکنم‏. سیر نمیشه نفس من از تو... ‏"معروف‏" ‏ یکی از اهنگایی که خیلی از شبها و روزهامو به خودش اختصاص داده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخندم خیط میشود وقتی ساعت ها ب یادت روی لبانم مینشیند،  اما ناگهان ب یاد می اورم تو دیگر نیستی......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقت ها یک "تو" صدها بار عاشقانه تر از "دوستت دارم" است اما سالهاست که دیگر نه "دهان" عاشقی هست،نه "گوش" معشوقی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دست من میری از دست تو میرم،،،، تو زنده میمانی منم ک میمیرم،،،، تو رفتی از پیشم،دنیام را غم برداشت،،،، برداشت ما از عشق باهم تفاوت داشت،،،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی بین آدمایی باشی که میگن دوستت دارن,ولی کنار دلتنگیات نیستن ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زخم ها خوب ميشوند! اما "خوب شدن" با "مثل روز اول شدن" خيلي فرق دارد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جايي كه عقلت تونست جلوي احساست رو بــگيره يعنـــي دل ديگه خسته شده...