بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی نمیشه دست از دوست داشتن یکی برداشت ... حتی وقتی ازش متنفری....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها برای خودت باش نه برای دیگری من تنها برای او بودم که تنها شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دَرگير حِسّے بودَم کہ ميدونِـستم يہ ٭بازيه!٭ ↩ اَمّــــا↪ مونـدم تا بِبــازم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چ خوش باورانه فكر ميكنندهمه چيز برايم تمام شده... اري بعدازاو همه چيز براي من تمام شد...حتي خودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم شده هم وصل من تنهایی شده اصل من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض تو گلوم سنگین شده از بس مونده تو سینه ام توی آینه همش چشمای قشنگشو اینجا میبینم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

☜تو ICU بستری نیستم... ⇡ولـــــــی⇣ ↶رو کاناپـــــــــــه تو کـــُمـــــــــــام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد من:‏ عشق ممنوعه ایه که دل لعنتیم همیشه اونو میخواد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی ناخوداگاه دلم برای دختری که در دیروز جا گذاشته ام تنگ میشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگانی اگر این است بدین تلخی و رنج دیگر ای مرگ شتابی ک ز جان سیر شدم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا ادم دلش اینقد تنگ میشه ک مجبور میشه بعضی از چیزای دلشو خالی کنه تا جا باز شه واسه اونی که دوسش داری ولی اون دوست نداره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺷــــﺎﺩﻡ ﺗﺼــــﻮﺭ ﻣـــــﯽﮐﻨـــــﯽ ﻭﻗﺘـــﯽ ﻧﺪﺍﻧـــــﯽ...ﻟﺒــﺨﻨــــــﺪﻫـــﺎﯼ ﺷــــﺎﺩﯼ ﻭ ﻏــــﻢ ﻓــــﺮﻕ ﺩﺍﺭﻧــــــﺪ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

⇜بآ تَمومـِـ اِدّعآمــ ⇝ ✖ یہو دِلتَنگِــ کَسے میشَم کـِـ گآهے اوقآتـ ـ فِکـر میکُنَم ✖ ⇜ مُتِنَفرَم اَزشـ ـ ⇝

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهم ضربه زد... با اعتماد به نفسی که خودم بهش دادم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی جهت برای کسی که دوستت ندارد چشمانت را پشت صفحه شیشه ای نگذار..................شاید کسی به امید چشمان خندانت تمام راه را دویده باشد.................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای تو هیچ پیامی ندارم دلتنگیم نه در کلامی میگنجد، نه در پیامی! اینجا زنی در انتظارت نیست ؛ هیاهوی نبودنت از من مرد ساخت...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی نمیشه دست از دوست داشتن یکی برداشت ... حتی وقتی ازش متنفری....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها برای خودت باش نه برای دیگری من تنها برای او بودم که تنها شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دَرگير حِسّے بودَم کہ ميدونِـستم يہ ٭بازيه!٭ ↩ اَمّــــا↪ مونـدم تا بِبــازم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چ خوش باورانه فكر ميكنندهمه چيز برايم تمام شده... اري بعدازاو همه چيز براي من تمام شد...حتي خودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم شده هم وصل من تنهایی شده اصل من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض تو گلوم سنگین شده از بس مونده تو سینه ام توی آینه همش چشمای قشنگشو اینجا میبینم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

☜تو ICU بستری نیستم... ⇡ولـــــــی⇣ ↶رو کاناپـــــــــــه تو کـــُمـــــــــــام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد من:‏ عشق ممنوعه ایه که دل لعنتیم همیشه اونو میخواد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی ناخوداگاه دلم برای دختری که در دیروز جا گذاشته ام تنگ میشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگانی اگر این است بدین تلخی و رنج دیگر ای مرگ شتابی ک ز جان سیر شدم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا ادم دلش اینقد تنگ میشه ک مجبور میشه بعضی از چیزای دلشو خالی کنه تا جا باز شه واسه اونی که دوسش داری ولی اون دوست نداره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺷــــﺎﺩﻡ ﺗﺼــــﻮﺭ ﻣـــــﯽﮐﻨـــــﯽ ﻭﻗﺘـــﯽ ﻧﺪﺍﻧـــــﯽ...ﻟﺒــﺨﻨــــــﺪﻫـــﺎﯼ ﺷــــﺎﺩﯼ ﻭ ﻏــــﻢ ﻓــــﺮﻕ ﺩﺍﺭﻧــــــﺪ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

⇜بآ تَمومـِـ اِدّعآمــ ⇝ ✖ یہو دِلتَنگِــ کَسے میشَم کـِـ گآهے اوقآتـ ـ فِکـر میکُنَم ✖ ⇜ مُتِنَفرَم اَزشـ ـ ⇝

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهم ضربه زد... با اعتماد به نفسی که خودم بهش دادم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی جهت برای کسی که دوستت ندارد چشمانت را پشت صفحه شیشه ای نگذار..................شاید کسی به امید چشمان خندانت تمام راه را دویده باشد.................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای تو هیچ پیامی ندارم دلتنگیم نه در کلامی میگنجد، نه در پیامی! اینجا زنی در انتظارت نیست ؛ هیاهوی نبودنت از من مرد ساخت...