بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حَتے‎ ‎لــوڪ‎ ‎خوش‎ ‎شانس‎ ‎هَم هَمیشـﮧ آخَرش تَنهایے‎...‎ بـﮧ سَمت‎ ‎غُروب‎ ‎میرَفت‎...‎ بـا ایـنـکـﮧ‎ ‎لــــوڪ‎ ‎بـــوב‎...‎ بــا ایـنـکـﮧ‎ ‎خـوش شـانــس‎ ‎بــوב‎ !!...‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای‎ ‎عجیبی‎ ‎شده است‎ . . .  برای‎ ‎دروغ هایمان ،‎  خدا را‎ ‎قسم‎ ‎میخوریم ،‎  و به حرف‎ ‎راست‎ ‎که میرسیم ؛‎  می شود‎ ‎جان ِ تــو‎…‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسمم داره یادم میره چون تو صدام نمیکنی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کنارم رد شدی بی محلی اش آزارم نداد اما اذیت شدم وقتی گفت ندیدمت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

‏"دوستت دارم" رابرای هردویمان فرستادی!! هم من... هم او... خیانت میکردی یا عدالت؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر دردو دل نخاهم کرد .درد که از عصب گذشت دیگر درد ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی هموون مکثی ِ که رو اسمش می کنی،، وقتی شماره های گوشیت رو میای پایین !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــنجر از پشــت مــیزنــند عــجب دوســتان خــجالتی دارم من….!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه یک نخ، نه یک پاکت، یک عمرهم که سیگار بکشم فایده ندارد... تاخودم نسوزم، دلم آرام نمیشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسادت نکن... این که بغل گرفته ام،بعدازتو... زانوی غم است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیر باران می ایستم میگویند مد است این روزها... عشق بازی زیر باران با اشک های ابر... دلم برای خودم میسوزد که ازفشار دلتنگی، خیلی وقت است نفسم بریده بریده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم میخاد وقتی بعد از این همه سال دوری و جدایی و دلتنگی حسرت......وقتی به عشقم رسیدم برم بزنم رو شونه ی خدا بگم صبرو حال کردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــوابهـایـم گاهـی... زیباتر از زندگی ام مـی شـونــد... کـاش گـــــاهــی... بــــــرای همیشه خـــواب مــی مــانــدم ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاشکــــــی... یک نفــــر بــــود کـــه میگـــفت بــــه مــــــن " همـــه ی من .. از آنِ تـــو .. وقتــــی کــه دلت می گیـــــرد " .. !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا بجز دوری تو چیزی ب من نزدیک نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دوریت چه خیال هایی میبافم اه دل خوش باوره من چقدر هنرمندانه زجر میکشی ازکمال الملک زیباتر

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حَتے‎ ‎لــوڪ‎ ‎خوش‎ ‎شانس‎ ‎هَم هَمیشـﮧ آخَرش تَنهایے‎...‎ بـﮧ سَمت‎ ‎غُروب‎ ‎میرَفت‎...‎ بـا ایـنـکـﮧ‎ ‎لــــوڪ‎ ‎بـــوב‎...‎ بــا ایـنـکـﮧ‎ ‎خـوش شـانــس‎ ‎بــوב‎ !!...‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای‎ ‎عجیبی‎ ‎شده است‎ . . .  برای‎ ‎دروغ هایمان ،‎  خدا را‎ ‎قسم‎ ‎میخوریم ،‎  و به حرف‎ ‎راست‎ ‎که میرسیم ؛‎  می شود‎ ‎جان ِ تــو‎…‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسمم داره یادم میره چون تو صدام نمیکنی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کنارم رد شدی بی محلی اش آزارم نداد اما اذیت شدم وقتی گفت ندیدمت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

‏"دوستت دارم" رابرای هردویمان فرستادی!! هم من... هم او... خیانت میکردی یا عدالت؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر دردو دل نخاهم کرد .درد که از عصب گذشت دیگر درد ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی هموون مکثی ِ که رو اسمش می کنی،، وقتی شماره های گوشیت رو میای پایین !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــنجر از پشــت مــیزنــند عــجب دوســتان خــجالتی دارم من….!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه یک نخ، نه یک پاکت، یک عمرهم که سیگار بکشم فایده ندارد... تاخودم نسوزم، دلم آرام نمیشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسادت نکن... این که بغل گرفته ام،بعدازتو... زانوی غم است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیر باران می ایستم میگویند مد است این روزها... عشق بازی زیر باران با اشک های ابر... دلم برای خودم میسوزد که ازفشار دلتنگی، خیلی وقت است نفسم بریده بریده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم میخاد وقتی بعد از این همه سال دوری و جدایی و دلتنگی حسرت......وقتی به عشقم رسیدم برم بزنم رو شونه ی خدا بگم صبرو حال کردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــوابهـایـم گاهـی... زیباتر از زندگی ام مـی شـونــد... کـاش گـــــاهــی... بــــــرای همیشه خـــواب مــی مــانــدم ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاشکــــــی... یک نفــــر بــــود کـــه میگـــفت بــــه مــــــن " همـــه ی من .. از آنِ تـــو .. وقتــــی کــه دلت می گیـــــرد " .. !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا بجز دوری تو چیزی ب من نزدیک نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دوریت چه خیال هایی میبافم اه دل خوش باوره من چقدر هنرمندانه زجر میکشی ازکمال الملک زیباتر