بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ﺧﻮﺩﺧﻮﺍﻩ، ﺑﯽ ﺷﮑﯿﺐ.. ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺟﻬﺎﻥ ﻓﻘﻂ ﻫﻤﯿﻦ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﺪﺍﺭﺍ ﮐﻦ! ﺑﻌﺪﻫﺎ.. ﺩﻟﺖ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﺗﻨﮓ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اَمـــان اَز فصل پـــایـــیـــز کـــه هـــرشـــب چـــنـــد دقـــیـــقـــه بـــه تـــنـــهـــایـــی اَم اِضـــافـــه مـــیـــکـــنـــد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشكـــي كه به پلك مـــرد مي آويزد... قانـــون غرور را بر هم مـــي زند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻦﻣﺎﻧﺪم  و  ﯾﮏ ﻃﻨﺎب... ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪی ﺗﺎب ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﺮای دﺧﺘﺮﻣﺎن ﻧﻪ ﺣﻠﻘﻪ دور ﮔﺮدﻧﻢ ..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـه جـان چـشـمـانـت قـسـم ایـن بـار آنـچـنـان رفـتـنـی ام  کـه کـاسـه هـای آب را هـم قـسـم دهـی نـه آن روزهـا بـاز مـی گـردنـد و نـه مـن. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"سکوت" حرف آخره... نه این که حرفی نباشد ، هست... خیلی هم هست... "اما"... عاشق ها می دانند... دلتنگی به استخوان که برسد می شود... "سکوت"...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این هوای لعنتی میبینه ما یه نفریما...هی دو نفره میشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی وقته دستامو نگرفتی خیلی وقته به تنهاییم سری نزدی خیلی وقته نوازشم نمی کنی خیلی وقته از زندگیم سیر سیرم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی چیه عشقم؟ دلم تنگ شده واسه یه آخر شب و دور دور و آب هویج بستنی درست مثل همیشه و من ازت تعریف کنم و بگم که چقدر دوستت دارم درست مثل همیشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگاری، از من، تنها جای لاستیکهای خودرویم روی جاده دیده خواهند شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پـــشـــت هـــر فَـــرد بـــا وَفـــایـــی یـــه دنـــیـــا خـــیـــانـــت صـــورَت مـــیـــگـــیـــره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بباربارون یکی عشقش روگم کرده بباربارون قراره گریه برگرده ازاین بهترنمیشه فکرمن باشی توهم انگارقراره دیگه تنهاشی نمیدونم چرابدشدچرا از خوبیام رد شد شایدبازم بیادخونه بگه بی من نمیتونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر نگهدار من آن است که من میدانم .... شیشه را دربغل سنگ نگه میدارد .... واقعا درسته : )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با سقوط دستای ما در تنم چیزی فرو ریخت هجرتت اوج صدامو از فراز شاخه آویخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيشكي تو دنيا نميدونه شايد حال منو من غمگينم ... پنجره شاهد بوده كه يه عمره تنها كنارش ميشينم ... هيچكي مثه من نكشيده دردو  كي مثه من تنها مونده ... خاطره تو كنارمه دايم قلب منو ميسوزونده ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد يعنـــي.... ساعتهـــا مي شينم به حرفايـــي كه هيچ وقت قـــرار نيست بگم فكـــر مي كنم...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ﺧﻮﺩﺧﻮﺍﻩ، ﺑﯽ ﺷﮑﯿﺐ.. ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺟﻬﺎﻥ ﻓﻘﻂ ﻫﻤﯿﻦ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﺪﺍﺭﺍ ﮐﻦ! ﺑﻌﺪﻫﺎ.. ﺩﻟﺖ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﺗﻨﮓ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اَمـــان اَز فصل پـــایـــیـــز کـــه هـــرشـــب چـــنـــد دقـــیـــقـــه بـــه تـــنـــهـــایـــی اَم اِضـــافـــه مـــیـــکـــنـــد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشكـــي كه به پلك مـــرد مي آويزد... قانـــون غرور را بر هم مـــي زند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻦﻣﺎﻧﺪم  و  ﯾﮏ ﻃﻨﺎب... ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪی ﺗﺎب ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﺮای دﺧﺘﺮﻣﺎن ﻧﻪ ﺣﻠﻘﻪ دور ﮔﺮدﻧﻢ ..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـه جـان چـشـمـانـت قـسـم ایـن بـار آنـچـنـان رفـتـنـی ام  کـه کـاسـه هـای آب را هـم قـسـم دهـی نـه آن روزهـا بـاز مـی گـردنـد و نـه مـن. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"سکوت" حرف آخره... نه این که حرفی نباشد ، هست... خیلی هم هست... "اما"... عاشق ها می دانند... دلتنگی به استخوان که برسد می شود... "سکوت"...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این هوای لعنتی میبینه ما یه نفریما...هی دو نفره میشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی وقته دستامو نگرفتی خیلی وقته به تنهاییم سری نزدی خیلی وقته نوازشم نمی کنی خیلی وقته از زندگیم سیر سیرم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی چیه عشقم؟ دلم تنگ شده واسه یه آخر شب و دور دور و آب هویج بستنی درست مثل همیشه و من ازت تعریف کنم و بگم که چقدر دوستت دارم درست مثل همیشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگاری، از من، تنها جای لاستیکهای خودرویم روی جاده دیده خواهند شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پـــشـــت هـــر فَـــرد بـــا وَفـــایـــی یـــه دنـــیـــا خـــیـــانـــت صـــورَت مـــیـــگـــیـــره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بباربارون یکی عشقش روگم کرده بباربارون قراره گریه برگرده ازاین بهترنمیشه فکرمن باشی توهم انگارقراره دیگه تنهاشی نمیدونم چرابدشدچرا از خوبیام رد شد شایدبازم بیادخونه بگه بی من نمیتونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر نگهدار من آن است که من میدانم .... شیشه را دربغل سنگ نگه میدارد .... واقعا درسته : )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با سقوط دستای ما در تنم چیزی فرو ریخت هجرتت اوج صدامو از فراز شاخه آویخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيشكي تو دنيا نميدونه شايد حال منو من غمگينم ... پنجره شاهد بوده كه يه عمره تنها كنارش ميشينم ... هيچكي مثه من نكشيده دردو  كي مثه من تنها مونده ... خاطره تو كنارمه دايم قلب منو ميسوزونده ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد يعنـــي.... ساعتهـــا مي شينم به حرفايـــي كه هيچ وقت قـــرار نيست بگم فكـــر مي كنم...