بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلیــ ـــل تنهاییم را تازه فهمیدم وقتــ ــی محبت کردم و تنها شدم، وقتــ ــی دوست داشتم و تنها ماندم… دانستـــ ـــم باید تنــ ـــها شد و تنــ ــها ماند تا خــ ــــدا را فهمــ ــید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست روي دلم نگذار!! ميسوزي ! داغ خيلي چيزها به دلم مانده است..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی با دویدن برای رسیدن به کسی دیگر نفسی برای ماندن درکنار او باقی نخوهد ماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه نگران هیچ چیز نیستم مثل رودخانه ای خشک که از سد عبور میکند و هیچ کس نمیداند که میرود یا باز میگردد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پا میرفت میرفت میرفت... غافل از دلی که جا مانده است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نسلـــي هستيم كه به نديدنـــا نرسيدنـــا نشدنـــا عــادت داريم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

” زیادی ” دوستت داشتم ! میدانی اشتباه از کجاست ؟! از تو نیست ! اشتباه از ” من ” است . . . هر جا رنجیدم به رویت نیاوردم ! ” لبخند ” زدم ! فکر کردی درد ندارم ، ” محکم تر ” زدی . . . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــا شـــهـــامـــت تـــریـــن افـــراد آنـــهـــایـــی هـــســـتـــنـــد کـــه ، پـــایـــیـــز را تـــنـــهـــایـــی مـــیـــگـــذرانـــنـــد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"نوشته های من مخاطب ندارد" مخاطب نوشته هایم به سادگی یک لبخند رهایم کرد.......!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید بعد از دعوای مفصــــل زن پیش قدم برای اشتــــی شود چون مرد هم نیاز دارد بعد از بغض های خفه شـــده  یکی طالب آغوش او باشــــد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا رو چه دیدی شاید با تو باشم... شاید با نگاهت ازین غم رها شم... خدا رو چه دیدی شاید دل سپردی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردسرهای ما تفاوت داشت... من سرم گرم پای بستن بود... نقشه ها میکشید چشمانت... چشم ها چشم دل شکستن بود.. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هر کوچه ای که قدم میذارم بوی خاطراتت دیوونم میکنه یادته بهم میگفتی دیوونه ؟؟!!؟؟ هه کجایی ببیبی دیوونه ترینم ... :: با اینکه تنهام !! ولی خداباهامه ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــغـــضـــم کـــه مـــیـــگـــیـــره مـــیـــخـــنـــدم... واســـه نـــجـــاتِ کســـی کـــه مـــیـــگـــفـــت اگـــه یـــه روزی بـــفـــهـــمـــم کـــه گـــریـــه کـــردی مـــیـــمـــیـــرم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلشوره دارم نکنه بگی منو نمیخوای دلشوره دارم نکنه دیگه پیشم نیایی دلشوره دارم دل به غریبه بسپاری دلشوره دارم دلمو یه روزی تنها بذاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست و پا چلفتی است دل هرلحظه... یادت می افتد.. می شکند....!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلیــ ـــل تنهاییم را تازه فهمیدم وقتــ ــی محبت کردم و تنها شدم، وقتــ ــی دوست داشتم و تنها ماندم… دانستـــ ـــم باید تنــ ـــها شد و تنــ ــها ماند تا خــ ــــدا را فهمــ ــید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست روي دلم نگذار!! ميسوزي ! داغ خيلي چيزها به دلم مانده است..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی با دویدن برای رسیدن به کسی دیگر نفسی برای ماندن درکنار او باقی نخوهد ماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه نگران هیچ چیز نیستم مثل رودخانه ای خشک که از سد عبور میکند و هیچ کس نمیداند که میرود یا باز میگردد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پا میرفت میرفت میرفت... غافل از دلی که جا مانده است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نسلـــي هستيم كه به نديدنـــا نرسيدنـــا نشدنـــا عــادت داريم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

” زیادی ” دوستت داشتم ! میدانی اشتباه از کجاست ؟! از تو نیست ! اشتباه از ” من ” است . . . هر جا رنجیدم به رویت نیاوردم ! ” لبخند ” زدم ! فکر کردی درد ندارم ، ” محکم تر ” زدی . . . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــا شـــهـــامـــت تـــریـــن افـــراد آنـــهـــایـــی هـــســـتـــنـــد کـــه ، پـــایـــیـــز را تـــنـــهـــایـــی مـــیـــگـــذرانـــنـــد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"نوشته های من مخاطب ندارد" مخاطب نوشته هایم به سادگی یک لبخند رهایم کرد.......!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید بعد از دعوای مفصــــل زن پیش قدم برای اشتــــی شود چون مرد هم نیاز دارد بعد از بغض های خفه شـــده  یکی طالب آغوش او باشــــد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا رو چه دیدی شاید با تو باشم... شاید با نگاهت ازین غم رها شم... خدا رو چه دیدی شاید دل سپردی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردسرهای ما تفاوت داشت... من سرم گرم پای بستن بود... نقشه ها میکشید چشمانت... چشم ها چشم دل شکستن بود.. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هر کوچه ای که قدم میذارم بوی خاطراتت دیوونم میکنه یادته بهم میگفتی دیوونه ؟؟!!؟؟ هه کجایی ببیبی دیوونه ترینم ... :: با اینکه تنهام !! ولی خداباهامه ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــغـــضـــم کـــه مـــیـــگـــیـــره مـــیـــخـــنـــدم... واســـه نـــجـــاتِ کســـی کـــه مـــیـــگـــفـــت اگـــه یـــه روزی بـــفـــهـــمـــم کـــه گـــریـــه کـــردی مـــیـــمـــیـــرم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلشوره دارم نکنه بگی منو نمیخوای دلشوره دارم نکنه دیگه پیشم نیایی دلشوره دارم دل به غریبه بسپاری دلشوره دارم دلمو یه روزی تنها بذاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست و پا چلفتی است دل هرلحظه... یادت می افتد.. می شکند....!